Aktualności

Glifosat

15 marca Europejska Agencja Chemikaliów poinformowała o swojej ocenie w sprawie bezpieczeństwa glifosatu. Według ECHA glifosat nie jest rakotwórczy. W drugiej połowie roku państwa członkowskie UE będą dyskutować nt. odnowienia zezwolenia dla glifosatu. Decyzja w tej kwestii musi zostać podjęta do końca tego roku.

Więcej informacji w języku angielskim pod linkiem: https://www.echa.europa.eu/pl/-/glyphosate-not-classified-as-a-carcinogen-by-echa

Fundusze promocji produktów rolno – spożywczych, mające na celu wspieranie spożycia i eksportu krajowych produktów, spełniają swoją gospodarczą rolę. Przyczyniły się do wzrostu wykorzystania środków z budżetu UE na programy informacyjne i promocyjne, dzięki którym polskie wyroby są popularyzowane w Europie oraz w całym świecie. Mankamentem są wysokie i rosnące z roku na rok koszty obsługi funduszy promocji. Kontrolerzy NIK zwracają także uwagę na brak ogólnej strategii promocji polskiej żywności, która zapewniłaby spójność działań prowadzonych przez poszczególne branże.

Czytaj więcej...

Prezes S

Sumi Agro Poland zorganizowała 1 lutego konferencję prasową, na której przedstawiła krótkie podsumowanie ubiegłego roku oraz plany i działania poczynione na rok 2017. Wśród przedstawicieli firmy byli obecni m.in. Prezes Sumi Agro Poland Pan Tomasz Malczewski, Dyrektor Działu Rejestracji i Rozwoju Produktów Pan Paweł Banach, Dyrektor Działu Marketingu Pani Urszula Filipecka, Pan dr Daniel Zawada oraz Zbigniew Dąbrowski. Słowo wstępu na temat ubiegłego roku powiedział Prezes Pan Tomasz Malczewski określając go jako trudny dla branży środków ochrony roślin. Stwierdził również, że polski rynek jest najbardziej specyficznym wedle jego opinii w Unii Europejskiej. Jak poinformował Prezes Sumi Agro Poland w rok 2017 weszliśmy z 17% zapasem wszystkich środków ochrony roślin po ubiegłym sezonie, z czego 19% stanowią herbicydy, prawie 20% fungicydy oraz 8% insektycydy.

Czytaj więcej...

W dniu 27 lutego 2017r. miało miejsce spotkanie z Posłem Jarosławem Sachajko w Pszczynie zorganizowane z ramienia Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. Reprezentantem Krajowej Federacji Producentów Zbóż był Prezes Rafał Mładanowicz oraz Pan Jerzy Hławiczka, który jest jednocześnie przedstawicielem regionu śląskiego.

Czytaj więcej...

Skrzynki 1

Krajowa Federacja Producentów Zbóż jak co roku zorganizowała cykl szkoleń dla rolników oraz producentów zbóż w pięciu lokalizacjach w Polsce: Kwidzynie, Minikowie, Łosiowie, Skrzynkach k. Kórnika oraz Zamościu. Tematyka szkolenia związana była z problemem wycofania glifosatu i jego skutków, które przedstawił Pan Dr Łukasz Sobiech z UP w Poznaniu. Pani Dr Zuzanna Sawinska omówiła problem Fusarium spp. w Polsce.

Czytaj więcej...

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się 17 stycznia spotkanie organizacji branżowych z przedstawicielami resortu nt. powstania elektronicznej platformy żynościowej. Projekt ten został ujęty w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Programie Rozwoju Głównych Rynków Rolnych na lata 2016-2020. Celem powstania ww. platformy jest utworzenie dużych, jednorodnych partii towaru oraz ograniczenie ryzyka cenowego. W ww. spotkaniu osoby z branży miały pomóc w określeniu potrzeb jak miałaby funkcjonować platforma. W kolejnym planowanym na 24 stycznia spotakniu rozmowy będą miały charakter dyskusji eksperckiej z producentami zbóż o produkcji towarowej, na której mają zostać wypracowane szczegóły działania projektu.  Z ramienia Krajowej Federacji Producentów Zbóż na wczorajszym spotkaniu obecni byli Pan Zbigniew Kaszuba oraz Asystentka Biura Marta Czaplikowska.

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl