Aktualności

fARMER

To już czwarta edycja organizowanej przez miesięcznik Farmer oraz portal farmer.pl konferencji „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie na Narodowym”. Spotkanie podzielone było na kilka paneli tematycznych m.in. stabilizacja dochodów w rolnictwie, ekonomia i zarządzanie w rolnictwie, agrotechnika, trzoda chlewna. Wśród zaproszonych prelegentów był Prezes Krajowej Federacji Producentów Zbóż Pan Rafał Mładanowicz, który wypowiadał się w części dotyczącej stabilizacji dochodów. KFPZ reprezentował również Pan Zdzisław Mendak oraz Dyrektor Biura Pani Joanna Tomaszewska i Marta Czaplikowska.

Krajowa Federacja Producentów Zbóż miała ponadto okazję zaprezentować się jako jeden z wystawców podczas tegorocznej edycji. KFPZ cieszyła się dużym zainteresowaniem pośród zwiedzających, którzy zaciekawieni działalnością oraz Biuletynem Świat Zbóż wyrażali chęć współpracy.

Czytaj więcej...

Jak informuje portal farmer.pl UE chce szerzej otworzyć drzwi na produkty rolne oraz nawozy z Ukrainy, by pomóc tamtejszej borykającej się z problemami gospodarce. Dla polskich rolników to powód do niepokoju związany ze spadkiem cen. Unijno-ukraińska umowa o pogłębionej i całościowej strefie wolnego handlu (DCFTA), na mocy której obie strony otworzyły wzajemnie swoje rynki, obowiązuje od stycznia. Porozumienie przewiduje jednak ograniczenia, tak by zabezpieczyć producentów w określonych sektorach przed zakłóceniami w wyniku dużego napływu towarów.

Czytaj więcej...

KRIR zwrócił się w dniu 27 października do Ministra Rolnictwa Pana Krzysztofa Jurgiela z pisemną prośbą o wprowadzenie zakazu importu zboża z Ukrainy. Jak podaje Krajowa Rada Izb Rolniczych w opinii producentów świń i lekarzy weterynarii istnieje ryzyko kontaktu ziarna z padliną dzików chorych na ASF. Według przeprowadzonych badań wirus ASF może się utrzymać nawet do 280 dni. W związku ze zbliżającą się zimą import zboża z Ukrainy niesie ogromne ryzyko rozprzestrzeniania się tego wirusa zarówno do Polski jak i do Unii Europejskiej.

Źródło: http://www.krir.pl/2014-01-03-03-24-03/pozostale/4601-wniosek-o-wstrzymanie-improtu-zboza-ukrainy, 03-11-2016

ministerstwo rozwoju

W Ministerstwie Rozwoju odbyła się debata pt. "Jak innowacyjne firmy ponadnarodowe wpływają na rozwój społeczno-gospodarczy Polski". Moderatorem spotkania był redaktor Rzeczpospolitej Pan Marcin Pisecki. Z ramienia Krajowej Federacji Producentów Zbóż uczestniczyły Pani Dyrektor Joanna Tomaszewska oraz Asystentka Biura Marta Czaplikowska. Początek debaty dotyczył przedstawienia raportu Pani Prof. Eweliny Nojszewskiej ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pani Profesor zwracała uwagę na wpływ dużych, międzynarodowych korporacji, które istnieją w naszym kraju jak Unilever czy Sanofi i przyczyniają się do wzrostu gospodarczego Polski jak również współpracują z lokalnymi, krajowymi małymi bądź średnimi przedsiębiorstwami. 

Czytaj więcej...

Jak podaje portal farmer.pl według opinii służby prognozowania i analiz dla rolnictwa (APK), we wrześniu Ukraina zintensyfikowała ponownie import żyta (import we wrześniu wyniósł 4500 ton żyta, z czego 90 proc. pochodziło z Białorusi). Z kolei w lipcu oraz sierpniu ukraiński import żyta wyniósł prawie 380 ton, a pochodziło ono z krajów UE. W okresie od marca do czerwca br. import tego zboża wynosił od 2200 do 5300 t miesięcznie, a w przeważającej części zboże to pochodziło z Białorusi. Od lutego trwa również import mąki żytniej w ilości 2200 do 5700 t, pochodzącej przede wszystkim z Białorusi.

Ukraińskie zbiory żyta w 2016r. wyniosły 380 tys. ton i były dwukrotnie niższe niż w 2012r. oraz trzykrotnie niższe w 2009r.

Źródło: http://www.farmer.pl/agroskop/analizy-i-komentarze/ukraina-zintensyfikowala-import-zyta,67819.html, 03-11-2016

pAN kOCON

Agencja Rynku Rolnego zorganizowała 27 października w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pierwsze z planowanego cyklu szkoleń. Całość spotkania moderował Pan Paweł Kocon – dyrektor Biura Rozwoju Rynku ARR. We wrześniu ruszył także program Strefa Inspiracji ARR mający na celu pomóc rolnikom, producentom, eksporterom żywności oraz organizacjom branżowym wsparcie w zakresie komunikacji i promocji. Koncept związany z projektem pojawił się na targach POLAGRA FOOD i został szybko wdrożony w życie. 

Czytaj więcej...

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl