Aktualności

Skrzynki 1

Krajowa Federacja Producentów Zbóż jak co roku zorganizowała cykl szkoleń dla rolników oraz producentów zbóż w pięciu lokalizacjach w Polsce: Kwidzynie, Minikowie, Łosiowie, Skrzynkach k. Kórnika oraz Zamościu. Tematyka szkolenia związana była z problemem wycofania glifosatu i jego skutków, które przedstawił Pan Dr Łukasz Sobiech z UP w Poznaniu. Pani Dr Zuzanna Sawinska omówiła problem Fusarium spp. w Polsce.

Czytaj więcej...

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się 17 stycznia spotkanie organizacji branżowych z przedstawicielami resortu nt. powstania elektronicznej platformy żynościowej. Projekt ten został ujęty w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Programie Rozwoju Głównych Rynków Rolnych na lata 2016-2020. Celem powstania ww. platformy jest utworzenie dużych, jednorodnych partii towaru oraz ograniczenie ryzyka cenowego. W ww. spotkaniu osoby z branży miały pomóc w określeniu potrzeb jak miałaby funkcjonować platforma. W kolejnym planowanym na 24 stycznia spotakniu rozmowy będą miały charakter dyskusji eksperckiej z producentami zbóż o produkcji towarowej, na której mają zostać wypracowane szczegóły działania projektu.  Z ramienia Krajowej Federacji Producentów Zbóż na wczorajszym spotkaniu obecni byli Pan Zbigniew Kaszuba oraz Asystentka Biura Marta Czaplikowska.

PREZES ARR

W dniu 12 grudnia odbyło się spotkanie informacyjne w Centralnej Bibliotece Rolniczej w  Warszawie  organizowane przez Agencję Rynku Rolnego. Z ramienia KFPZ obecne były Pani Dyrektor Biura Joanna Tomaszewska oraz Marta Czaplikowska. Na spotkaniu byli również przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ambasad i organizacji branżowych.

Słowo wstępu jako przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wygłosił Pan Jacek Bogucki, który podsumował rok 2016 jako bardzo owocny dla branży rolno-spożywczej. Podkreślił, że w bieżącym roku skupiono się na kilku obszarach: wzmocnienie znaczenia rolników w łańcuchu dostaw, polityce zrównoważonego rozwoju, ochronie oraz rozwoju rodzinnych gospodarstw, jak również dalszym rozwoju współpracy międzynarodowej i eksportu produktów rolno-spożywczych na rynki trzecie. Pan minister podkreślił, że sukces polskiego rolnictwa tkwi w połączeniu tradycji i doświadczenia z postępem technologicznym. Właśnie te czynniki wpływają na to, że Polska znajduje się w czołówce krajów Unii Europejskiej pod względem produkcji żywności wysokiej jakości.

Czytaj więcej...

Prezes S

Sumi Agro Poland zorganizowała 1 lutego konferencję prasową, na której przedstawiła krótkie podsumowanie ubiegłego roku oraz plany i działania poczynione na rok 2017. Wśród przedstawicieli firmy byli obecni m.in. Prezes Sumi Agro Poland Pan Tomasz Malczewski, Dyrektor Działu Rejestracji i Rozwoju Produktów Pan Paweł Banach, Dyrektor Działu Marketingu Pani Urszula Filipecka, Pan dr Daniel Zawada oraz Zbigniew Dąbrowski. Słowo wstępu na temat ubiegłego roku powiedział Prezes Pan Tomasz Malczewski określając go jako trudny dla branży środków ochrony roślin. Stwierdził również, że polski rynek jest najbardziej specyficznym wedle jego opinii w Unii Europejskiej. Jak poinformował Prezes Sumi Agro Poland w rok 2017 weszliśmy z 17% zapasem wszystkich środków ochrony roślin po ubiegłym sezonie, z czego 19% stanowią herbicydy, prawie 20% fungicydy oraz 8% insektycydy.

Czytaj więcej...

Krajowa Federacja Producentów Zbóż organizuje już kolejny raz cykl szkoleń nt. "Technologia uprawy i ochrony zbóż konsumpcyjnych". Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do pięciu lokalizacji w Polsce:

- 13 lutego w Kwidzyniu w Restauracji MIŁA przy ul. Katedralnej 18,

- 14 lutego w Minikowie w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego,

- 17 lutego w Łosiowie w Sali Konferencyjnej Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przy ul. Głównej 1,

- 21 lutego w Skrzynkach k. Kórnika w Hotelu RODAN przy ul. Poznańskiej 5D,

- 24 lutego w Zamościu w Restauracji "Kuchnia Smakosza" przy ul. J. Piłsudskiego 36. 

Szkolenie w 100% jest finansowane ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

Zapisy pod nr tel. 667 958 199;  537 958 199 bądź mailowo: szkolenia.kfpz@gmail.com

Program szkoleń dla wszystkich lokalizacji:

pdfProgram_szkolenia_w_Kwidzynie.pdf

pdfProgram_szkolenia_w_Minikowie.pdf

pdfProgram_szkolenia_w_Łosiowie.pdf

pdfProgram_szkolenia_w_Skrzynkach_k._Kórnika.pdf

pdfProgram_szkolenia_w_Zamościu.pdf

 

 

1Jak co roku firma Bayer CropScience zorganizowała konferencję prasową, w której podsumowała mijający sezon 2016 w Centrach Doradztwa Technicznego. Początek spotkania otworzył Pan Joerg Rehbein - Head of Region EMEA3 CropScience, który przedstawił profil firmy w aspekcie zmian jakie nadchodzą, czyli zwiększającej się populacji ludności na świecie, a tym samym wzrostu zapotrzebowania na żywność oraz nadchodzących zmian klimatu. Określił również misję firmy Bayer, która jest niezmienna „Science for a Better Life”. Dodatkowo Pan Rehbein omówił strategię firmy, na którą składają się: rentowny wzrost, innowacje, czyli inwestycję w badania i rozwój, zrównoważony rozwój związany z równowagą między sukcesem komercyjnym a wymaganiami społecznymi i ekologicznymi oraz dbałość o pracowników firmy. Pan Joerg Rehbein przedstawił również cel przejęcia firmy Monsanto przez Bayer. Jak podkreślił ideą był potencjał jaki tkwi w obu firmach – Monsanto jako lider nasiennictwa oraz Bayer jako lider w branży środków ochrony roślin. Bayer i Monsanto wspólnie stworzą nowe podejście do rolnictwa, które w zrównoważony sposób przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw żywności. Niemniej jednak pełna konsolidacja obu firm nie nastąpi jeszcze w przyszłym roku, ze względu na uregulowania prawne.

Czytaj więcej...

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl