Aktualności

ROZMOWY MINISTRÓW ROLNICTWA PAŃSTW TRÓJKĄTA WEIMARSKIEGO

Jak podaje MRiRW Ministrowie Rolnictwa Francji, Polski i Niemiec spotkali się w Le Mans w celu przedyskutowania najważniejszych tematów dotyczących m.in.: uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej (tzw. omnibus), sytuacji rynkowej, negocjacji handlowych, podwyższenia pułapu pomocy de minimis, wirusa ASF jak również przygotowania konferencji klimatycznej COP22 i związanej z tym francuskiej inicjatywy 4/10000.

 

Minister Jurgiel podniósł też kwestie rynku zbóż na powyższym spotkaniu. Stwierdził jak podaje strona ministerstwa rolnictwa, że konieczne jest zwiększenie ochrony celnej tego rynku jak również urealnienie poziomu ceny interwencyjnej dla zbóż do kwoty zbliżonej do kosztów produkcji, czyli co najmniej 150 euro/tonę. Ponadto od kilku sezonów obserwuje się stopniowe pogarszanie koniunktury z uwagi na dużą podaż ziarna na rynku globalnym, niekorzystną sytuację cenową oraz preferencje w handlu przyznane np. Ukrainie. Dodatkowo jak zaznacza Minister Jurgiel wystąpił on z wnioskiem do komisarza ds. rolnictwa i rozwoju wsi P. Hogana m.in. o zwiększenie ochrony celnej unijnej rynku zbóż. Związane z tym obawy zaprezentowała także COPA COGECA do Komisji Europejskiej.

Źródło: MRiRW

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl