Aktualności

ODPOWIEDZI Z RESORTU ROLNICTWA NA PYTANIA ZADANE PRZEZ KFPZ

Koperty zdjęcie

Krajowa Federacja Producentów Zbóż  była w tym roku organizatorem Debaty Przedżniwnej odbywającej się 21 czerwca w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która wpisała się w kalendarz naszych corocznych spotkań. W tym roku zaproszonym Gościem był także Pan Minister Krzysztof Jurgiel, który niestety nie pojawił się na Debacie. Liczne grono zebranych osób chciało uzyskać odpowiedzi na bardzo istotne pytanie jakie padały podczas spotkania. W związku z tym KFPZ złożyła pismo z pytaniami do Ministra Krzysztofa Jurgiela, na które właśnie otrzymaliśmy odpowiedź. 

Poniżej przedstawiamy nasze pytania oraz w załączeniu odpowiedź z MRiRW.

1. Zawieranie umów kontraktacyjnych - liczono na ewentualne gwarancje, że pomoże to w odzyskiwaniu utraconych pieniędzy. Jednak generuje to więcej papierów i dokumentów. Chociaż ustawowy obowiązek zapłaty jest 14-dniowy to wiele firm, mieszalni pasz przesyła oświadczenia np. "Wyrażam zgodę na przedłużoną płatność o 2 m-ce". W związku z czym znaleziono możliwość zastosowania innych instrumentów wydłużających płatność. Jak do tego odnosi się Resort Rolnictwa i jakie zmiany proponuje, by zmniejszyć biurokrację jednocześnie chroniąc rolników? Dlaczego nie skorzystano z wiedzy osób, którzy tworzyli warunki dla handlu zbożem w Polsce i zdefiniowali wiele problemów oraz sposoby ich rozwiązania?

2. Dlaczego Resort Rolnictwa podtrzymuje zakaz stosowania neonikotynoidów? Raport Kleffmanna opisuje potencjalne skutki wycofania tych substancji dla upraw rolniczych.

3. Kiedy możemy spodziewać się rozwiązania sprawy dotyczącej ustawy Prawo łowieckie? Dlaczego nie wpisano na listę trzeciej grupy szkodników jak żurawie, czaple, łabędzie, które wyrządzają duże szkody np. w rzepaku, a nie można ich odstraszyć, gdyż grożą za to konsekwencje karne? Czemu MRiRW pomija w rozmowach nt. Prawa łowieckiego organizacje branżowe, w tym KFPZ?

4. Jak MRiRW odnosi się do stosowania roślin motylkowych grubonasiennych w paszach? Wedle opinii uczestnika Debaty rośliny motylkowe grubonasienne jak bobik i łubin nie nadają się do pasz ze względu na antyżywieniowe związki. Nasi odbiorcy w UE głównie drobiarze będą na tym przegrywać ekonomicznie.

5. Kto powinien zająć się badaniem pestycydów i czy Resort Rolnictwa mógłby dofinansować takie badania?

pdfOdpowiedź_z_MRiRW_1.pdf

pdfOdpowiedź_z_MRiRW_2.pdf

pdfOdpowiedź_z_MRiRW_3.pdf

pdfOdpowiedź_z_MRiRW_4.pdf

pdfOdpowiedź_z_MRiRW_5.pdf

pdfOdpowiedź_z_MRiRW_6.pdf

pdfOdpowiedź_z_MRiRW_7.pdf

pdfOdpowiedź_z_MRiRW_8.pdf

 

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl