Aktualności

V EDYCJA KONFERENCJI NARODOWE WYZWANIA W ROLNICTWIE

Farmer

Na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się 20 listopada V konferencja „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie” organizowana przez redakcję miesięcznika Farmer i portal farmer.pl. Krajowa Federacja Producentów Zbóż miała okazję zaprezentować się już po raz drugi jako wystawca i  bezpośredniego spotkać z rolnikami.  KFPZ reprezentował Prezes Rafał Mładanowicz, Dyrekcja Biura Joanna Tomaszewska oraz Marta Czaplikowska.

Debata inaugurująca konferencję została otworzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela. Jak wspomniał Minister, spotkanie jest miejscem, z którego wniosków korzysta wiele środowisk.

- Dziś głównym tematem jest przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej – mówił minister Krzysztof Jurgiel. - Swoje stanowisko na ten temat przyjął rząd, uzgadniamy też stanowiska w rozmowach z poszczególnymi państwami. Konferencja zapoczątkuje dyskusję o WPR, a myślę, że w poszczególnych konferencjach regionalnych „Farmera” przedstawiciele ministerstwa też wezmą udział. Rząd przyjął Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju, ten podstawowy dokument gospodarczy wypełnia strategię ONZ i Europa 2020, cele tam wyznaczone mają odzwierciedlenia w polskim programie.

Farmer1

Wśród zaproszonych osób był Prezes KFPZ Pan Rafał Mładanowicz, który brał udział w dyskusji w pierwszym panelu tematycznym dotyczącym przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Prezes Mładanowicz poruszył kwestię wprowadzania świadomie bądź nieświadomie w błąd konsumentów ws. żywności bezglutenowej. Jak stwierdził Pan Mładanowicz nie potrafimy rzetelnie i realnie poinformować konsumentów w tej kwestii, a to wszystko przekłada się na dochód rolnika.

Kolejne panele tematyczne związane były z ekonomią, agrotechniką jak również produkcją mleka i trzody chlewnej. Dyskusje dotyczyły Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, zagrożeń pojawiających się w ochronie roślin, w tym zmniejszenie ilości dostępnych substancji czynnych dopuszczonych do stosowania, wzrastającej liczby pokoleń szkodników w sezonie, hodowli odmian odpornych, właściwego nawożenia gleby. W kolejnych częściach poruszano problemy ASF-u czy temat GMO.

Dodatkowo imprezą towarzyszącą była już III edycja konferencji poświęcona sadom i ogrodom.

Farmer 2

W tym roku podobnie jak w ubiegłym konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród rolników. Kolejne spotkanie za rok, które miejmy nadzieję zgromadzi jeszcze liczniejszą rzeszę zwiedzających i gości.

Źródło: materiały własne i portal farmer.pl

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl