Aktualności

SPOTKANIE Z PREZYDENTEM WS. KONSTYTUCJI I POLSKIEJ WSI

CBR1

W Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbyło się 22 listopada spotkanie z Prezydentem RP Andrzejem Dudą pt. "Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polskiej wsi". Krajową Federację Producentów Zbóż reprezentwała Dyrektor Biura Joanna Tomaszewska oraz Pan Jerzy Hławiczka. Spotkanie miało chcarakter cyklu prelekcji wygłoszonych przez zaproszonych gości oraz uwzględnieniu rolnictwa w Konstytucji. Jak powiedział prezydent Andrzej Duda: Zreformowana konstytucja powinna uregulować kwestię emerytur rolniczych. Jak dodał, polska wieś powinna znaleźć także "mocne miejsce" w preambule ustawy zasadniczej.

Andrzej Duda, który wystąpił na konferencji zatytułowanej "Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polskiej wsi" w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie, ocenił, że kwestii konstytucyjnych dotykających polskiego rolnictwa jest "całkiem sporo". Wskazał w tym kontekście m.in. na problematykę ustroju rolnego oraz kwestie socjalne.

Wyzwaniem jest też - według głowy państwa -  zapisanie w polskiej konstytucji zrównoważonego rozwoju w taki sposób, żeby uwzględnić potrzeby rolników oraz ludzi żyjących na terenach wiejskich dotyczące m.in. dostępu do edukacji, transportu, dóbr kultury.

Jak podkreślił, celem powinno być zapewnienie, aby polskie społeczeństwo w całości, a nie tylko w jego miejskiej części było "społeczeństwem wykształconym, społeczeństwem, które ma swoje podstawy kulturowe, (...) które jest społeczeństwem europejskim i światowym w pełnym tego słowa znaczeniu".

Jedną z kwestii, która - według Andrzeja Dudy - powinna być uregulowana w ustawie zasadniczej są też emerytury rolnicze. - Czy w polskiej konstytucji powinny być uregulowane w sposób zdecydowany kwestie emerytalne rolników, zabezpieczenie socjalne dla tych, którzy utracili już, z uwagi na upływ wieku, zdrowie, możliwości pracy w gospodarstwie? – pytał Prezydent. - Proszę państwa, o tym chciałbym, żebyście państwo dyskutowali; ja osobiście uważam, że tak, mogę to głośno tutaj powiedzieć - podkreślił.

Prezydent przekonywał, że polska wieś powinna "znaleźć mocne miejsce w preambule do konstytucji", która to preambuła "ma ogromne znaczenie z punktu widzenia wykładni konstytucji jako całości i poszczególnych jej zapisów". - To jest kwestia bezpieczeństwa żywnościowego kraju, (...) to jest, proszę państwa, prawie połowa Polaków - argumentował.

Ustawa zasadnicza powinna ponadto - jak podkreślił Andrzej Duda - odnieść się do wielu kwestii "ważnych dla polskiej rodziny mieszkającej na wsi", m.in. ochrony zdrowia, dostępu do pomocy medycznej, a także "ochrony życia, a więc tego, co bardzo ważne dla zdecydowanej większości polskich rodzin rolniczych, które są pniem polskiej tradycji".

Prezydentowi wtórował Paweł Mucha, wiceszef KPRP, pełniący też funkcję pełnomocnika prezydenta do spraw referendum dotyczącego projektu nowej Konstytucji. Minister Mucha podkreślił, że w dyskusji o nowej konstytucji nie może zabraknąć tematu polskiej wsi i przypomniał, że Kancelaria Prezydenta organizuje otwarte debaty na ten temat. - Bardzo proszę Związek Gmin Wiejskich, ale też sołtysów, wójtów, radnych z gmin wiejskich, żebyście państwo uczestniczyli w kolejnych spotkaniach - zachęcał. 

- Chciałbym, aby głos środowisk wiejskich był bardzo wyraźny - mówił minister Mucha. Poinformował też, że w przyszłym tygodniu odbędzie się też posiedzenie powołanego przy Prezydencie RP zespołu ds. przeglądu prawa samorządowego, które także będzie okazją do rozmowy o problemach mieszkańców wsi.

CBR

- Bardzo liczę, że państwo będziecie formułować konkretne postulaty - czy to zmiany konstytucji, czy propozycji pytań referendalnych -  podkreślał wiceszef Kancelarii Prezydenta RP.

W konferencji „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polskiej wsi” wzięli udział przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji i instytucji związanych z wsią i rolnictwem. Ponadto obecni byli wójtowie gmin wiejskich z różnych regionów Polski oraz przedstawiciele uczelni wyższych. W ramach pierwszej części spotkania, po wystąpieniu Prezydenta Andrzeja Dudy, odbył się panel ekspercki moderowany przez dr Barbarę Fedyszak-Radziejowską, Doradcę Prezydenta RP, w którym udział wzięli: minister Paweł Mucha, profesorowie Walenty Poczta oraz Wojciech Józwiak reprezentujący Narodową Radę Rozwoju, a także prof. Dariusz Dudek, konstytucjonalista z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Kolejna część konferencji podzielona została na sesje tematyczne. Podczas nich zaproszeni uczestnicy mieli możliwość po wystąpieniach panelistów zgłaszania uwag, sugestii i propozycji związanych z Konstytucją RP.

W pierwszej sesji pod hasłem: „Gospodarstwo rodzinne a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej” moderowanej przez Halinę Szymańską, Szefową Kancelarii Prezydenta RP, jako paneliści udział wzięli: Zbigniew Babalski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Maria Fajger – Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Janina Pszczółkowska – Zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Witold Strobel – Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz prof. Dariusz Dudek (KUL).

W drugiej sesji tematycznej: „Polityka społeczna na wsi”, moderowanej przez dra hab. Marka Rymszę, Doradcę Prezydenta RP, panelistami byli: Krzysztof Iwaniuk – Wójt Gminy Terespol w woj. lubelskim, Jan Krzywicki – Wójt Gminy Boleszkowice w woj. Zachodniopomorskim, a także Jerzy Zająkała – Wójt Gminy Łubianka oraz członek Narodowej Rady Rozwoju.

Konferencja „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polskiej wsi” była już drugą konferencją ekspercką z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej odbywającą się w ramach kampanii informacyjnej przed referendum konsultacyjnym. Niezależnie od debat eksperckich, w ramach kampanii informacyjnej „Wspólnie o Konstytucji” organizowane są kolejne spotkania w regionach, z których najbliższe odbywać się będą w Krakowie (24.11.2017 r.) i Olsztynie (27.11.2017 r.).

Źródło: www.prezydent.pl, 22_11_2017

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl