Aktualności

KOLEJNY SEZON SZKOLEŃ DLA ROLNIKÓW JUŻ ZA NAMI

Prezes KFPZW tym tygodniu zakończyło się ostatnie szkolenie nt. "Technologii uprawy zbóż konsumpcyjnych II" organizowane przez Krajową Federację Producentów Zbóż. Mieliśmy okazję gościć w różnych rejonach Polski od Pomorza po wielkopolskę, Kujawy, Mazowsze oraz lubelszczyznę. We wszystkich regionach frekwencja była wysoka, co Federacja odbiera jako pozytywny sygnał, iż takie szkolenia są potrzebne. Każde ze spotkań zostało oficjalnie otworzone i poprowadzone przez Prezesa KFPZ Pana Rafała Mładanowicza. W wielkopolsce i na lubelszczyźnie dodatkowo uczestników szkolenia przywitali Wiceprezesi KFPZ: Pan Henryk Ordanik oraz Pan Krzysztof Bojar.

 1 S

 

Szkolenie 3

Zaproszeni prelegenci w osobach Pani dr Zuzanny Sawinskiej i dr Łukasza Sobiecha z UP w Poznaniu oraz dr Grzegorza Pruszyńskiego z IOR-PIB w Poznaniu przedstwili tematy związane z ochroną i uprawą zbóż konsumpcyjnych. Pani dr Sawinska przedstawiła prezentację pt. "Jak kreować efektywność zabiegów fungicydowych w świetle aktualnych i możliwych problemów w uprawie zbóż". Zostały w niej przestawione aktualne zmiany związne z warunkami pogodowymi i silną presją patogenów na plantacjach w chwili obecnej. Z kolei Pan dr Sobiech omówił "Wpływ jakości preparatu na skuteczność mieszaniny w ochronie plantacji zbóż", w której kluczową rolę odgrywa jakość wody, w tym twardość czy pH. Omówiono również kolejność dodawana poszczególnyh komponentów cieczy oryskowej, a także termin wykonywania zabiegu.

Szkolenie 5    Szkoelnia 6

Pan dr Pruszyński omówił "Wpływ zmian klimatycznych (pogodowych) na zagrożenia ze strony szkodników w uprawie zbóż". W tej części przedstawiono najważaniejsze szkodniki jakie mogą sprawiać problem na plantacjaach w tym mszyce, wciornastki, skoczki czy w niektórych rejonach ślimaki oraz omówiono progi szkodliwości, sposoby zwalczania i monotoringu pól. Szczegółowe omówienie prelekcji zamieściliśmy w najnowszym numerze Świata Zbóż dostępnym w zakładce Biuletyn.

Jako Federacja przeprowadziliśmy również w każdej lokalizacji ankietę nt. szkolenia, informacji o stanie przezimowania czy chęci do zrzeszania się w związkach branżowych. Na pewno analiza przyniesie wiele ciekawych odpowiedzi i pozwoli lepiej zrozumieć rolników.

Kolejne szkolenie już za rok, które mamy nadzieję spotka się z równie dużym zainteresowaniem i frekwencją.

Szkolenie sfinansowano ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl