Aktualności

DEBATA PRZEDŻNIWNA 2018

4

19 czerwca KFPZ zorganizowała już XIV Debatę Przedżniwną odbywającą się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Moderatorem spotkania był Prezes Krajowej Federacji Producentów Zbóż Pan Rafał Mładanowicz. Z Resortu Rolnictwa obecny był Sekretarz Stanu Pan Jacek Bogucki, który odniósł się do aktualnej sytuacji panującej w Polsce. Jak stwierdził Pan Bogucki: „Wysoka temperatura, z którą mamy do czynienia od paru tygodni spowodowała, że brak wody pogłębił się jeszcze bardziej. Chciałbym żebyśmy widzieli ten kontekst. Dzisiaj rozmawiając o żniwach, o zbiorze rzepaku, o zbiorze zbóż musimy mieć ten kontekst na uwadze. Zbiory w znacznej części obszaru Polski mogą być zagrożone z tego powodu i mogą być niższe”. Padło również kilka pytań z sali m.in. Pan Juliusz Młodecki odniósł się do ustawy o zakazie handlu w niedzielę, z której po przeanalizowaniu wynika, że nie można w tym dniu skupować rzepaku. Ponadto podniesiono aspekt rozwiązania systemowego dotyczącego ubezpieczenia upraw od wszystkich ryzyk w pakiecie, co zmniejszyłoby koszty samego ubezpieczenia dla rolników. Pan Jerzy Hławiczka podniósł także kwestię zazielenienia. Stanowi to problem w przypadku roślin bobowatych, gdyż nie można w nich stosować środków chemicznych, a uprawy niestety zarastają chwastami. Z kolei zazielenienia poplonowe wg Pana Hławiczki przesuszają ziemię, a ponadto w obecnych warunkach pogodowych nie mają szans wzrosnąć. Jak widać jest wiele kwestii do uregulowania i wymagających pochylenia i zastanowienia się nad ich rozwiązaniem.

Po tej części debaty przyszedł czas na prelekcje zaproszonych gości. Pierwszą wygłosiła dr Zuzanna Sawinska z UP w Poznaniu. Jak zaznaczyła dr Sawinska faza kwitnienia przesunęła się o 4-10 dni, coskutkuje przyspieszonymi żniwami. W dodatku szkodniki pomimo suszy nie próżnują. Dlatego ważne jest by przyzwyczaić się do nowych warunków, które z roku na rok utwierdzają nas wprzekonaniu, że musimy się do nich dostosować.

3

Z kolei Pan Marek Łuczak Prezes Syngenty przedstawił nowe odmiany hybrydowe zbóż, które łatwiej dostosowują się do aktualnych warunków pogodowych. Dlatego firma Syngenta już w2019r. zaproponuje nowe odmiany hybrydowe pszenicy i jęczmienia. Pan prof. Andrzej Kowalski mówił natomiast o opłacalności upraw zbóż w systemie konwencjonalnym ekologicznym, które jak stwierdził są coraz bardziej popularne w Polsce. Swoje prognozy zbiorów zbóż i rzepaku przedstawili także Prezesi KFPZ oraz KZPRiRB. Prezes Mładanowicz nie pokusił się o podanie konkretnych cyfr, jednak jak powiedział wg jego opinii plony zbóż ozimych spadną o ok. 10%, zaś zbóż jarych o około 25%. Jest to prognoza na dzień 19 czerwca, gdyż jak podkreślił Prezes Mładanowicz sytuacja jest niezwykle dynamiczna.

5

Z kolei Prezes Juliusz Młodecki stwierdził, że zbiór rzepaku w tym sezonie będzie wynosił ok. 2 mln ton. W przypadku gdy pojawi się opad deszczu w najbliższym czasie może nawet wzrosnąć do 10-15%. Niemniej jednak rozwijający się przemysł biopaliwowy zwiększa zapotrzebowanie na ten surowiec, dlatego w 2030 roku Polska będzie potrzebował 3,5 mln ton. Bardziej optymistycznie prognozy zbiorów przedstawił Pan Wiesław Łopaciuk z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Według niego zbiory zbóż włączając kukurydzę w tym sezonie wyniosą 28,5 mln ton. Areał nie ulegnie większym zmianom i będzie wynosił ok. 7,6 mln ha. Prognoza cen na wrzesień 2018r. pszenicy konsumpcyjnej będzie wynosić - 680-710 zł, na grudzień 2018r. - 700-730 zł, zaś żyta na wrzesień 2018r. - 520-550 zł, a na grudzień 2018r. - 540-590 zł. Podczas Debaty Pan Dariusz Wilanowski z John Deere przedstawił ofertę i kombajn rotarowy z serii S 770. Jest on w pełni zautomatyzowany i jest w stanie przerobić 130 ton zbóż w ciągu godziny. Ofertę nawozów wapniowych omówiła także Dyrektor Departamentu Handlowego Kopalni Wapienia Czatkowice Pani Ada Poszelężny. Jak stwierdziła wapnowanie to nie tylko nawożenie, ale również przygotowanie gleby pod inne zabiegi agrotechniczne.

6

Debata zakończyła się wspólną dyskusją i życzeniami, by ten sezon choć zapowiadający się mało optymistycznie sprawił, że będziemy mogli pomimo wszystko zakończyć go z dobrymi wynikami.

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl