Aktualności

Zamknięcie importu gryki ze wschodu !!!

grykaZamknięcie importu gryki ze wschodu !!!
Karajowa Federacja Producentów Zbóż wystosowała pismo do Ministra Rolnictwa Pana Krzysztofa Ardanowskiego w.s podjęcia działań mających na celu zamknięcie importu gryki ze wschodu na teren Unii Europejskiej. „Od ubiegłego roku widzimy napływ bardzo taniego ziarna gryki co w tym roku skutkuje znacznymi obniżkami cen w skupach”- podkreśla Prezes KFPZ Rafał Mładanowicz.
Duży spadek plonu gryki w Polsce powoduje totalne załamanie opłacalności produkcji. Podkreślenia należy fakt, że państwowy podmiot PZZ Stoisław wystawił najniższą cenę na poziomie 840 zł za tonę dostarczonej gryki do skupu, co spowodowało, że podmioty prywatne skupujące grykę średnio 1000 zł netto za tonę wstrzymały skup, a następnie znacząco obniżyły cenę.


W ODPOWIEDZI NA PISMO pdfPismo .pdf

29.10.2018
Prośba do MRiRW o wydłużenie terminu nawożenia pól
Jeszcze do ubiegłego roku zarówno nawozy naturalne w formie płynnej (gnojowica), jak i stałej (obornik) prawie w całej Polsce można było stosować od 1 marca do 30 listopada. Wyjątek stanowiły obszary szczególnie narażone (OSN), na których dozwolone było nawożenie do 15 listopada. W związku ze zmianą przepisów rozporządzenia Rady Ministra z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „ Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze żródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu ich zanieczyszczeniu „ Krajowa Federacja Producentów Zbóż złożyła pismo do Ministerstwa Rolnictwa o wydłużenie terminu stosowania nawozów naturalnych płynnych i stałych do 30 listopada, zaznaczając przy tym iż nowe przepisy są znacznym ograniczeniem dla rolników w obliczu tegorocznej suszy. Biorąc pod uwagę przebieg pogody rolnicy nie są w stanie dokonać niezbędnych zabiegów agrotechnicznych wymaganych przy aplikacji nawozów naturalnych i muszą czekać na odpowiednie warunki glebowe.

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl