Aktualności

Projekt dot. grzybów z rodzaju Fusarium spp

FUS 1 1smallFUS 2 1smallJuż po raz drugi Krajowa Federacja Producentów Zbóż i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu przy finansowaniu ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych realizują projekt dotyczący grzybów z rodzaju Fusarium spp występujących na ziarniakach pszenicy ozimej. Założeniem tego projektu jest pozyskanie prób ziarna pszenicy z jak największej liczby powiatów rolniczych w Polsce. Aktualnie trwa etap zbierania prób ziarna oraz oceny już dostarczonych prob. Dotąd oceniono próby z 85 powiatów kolejne 40 jest przygotowane do oceny a w drodze są jeszcze następne próby które zostaną poddane ocenie w drugiej połowie listopada.

Ziarniaki z każdej badanej próby (powiatu) zostały poddane powierzchniowej dezynfekcji w 2% podchlorynie sodu przez okres 3 minut, a następnie wyłożone w na płytkę Petriego zawierającą 16 ml pożywki PDA. Do każdej płytki wykładano po 10 ziarniaków, a dla każdej próby przewidziano 10 powtórzeń (zdjęcia).
Międzynarodowa organizacja zajmująca się zmianami klimatu IPCC przewiduje, że średnia temperatura do końca XXI w wzrośnie o 1,1°C do 6,4°C, co dla wszystkich organizmów żywych może mieć dramatyczne skutki takie jak zmniejszenie populacji roślin, przesunięcie granic w uprawie danych gatunków oraz zmiana zasięgu porażających je sprawców chorób. Po części z tym zjawiskiem już mamy do czynienia. 2018 rok uznano za najgorętszy w Europie i nie tylko w Europie. Bardzo cenne będzie wiec porównanie wyników uzyskanych w 2016 roku z tymi z 2018r. Jakie gatunki Fusarium były dominujące w 2016 r a jakie w 2018? Takie same, czy może pojawił się jakiś zupełnie inny? Analizy są w toku a o ich wynikach będziemy informować w kolejnych komunikatach. W tym momencie widoczne jest to ze na ziarniakach jest o wiele mniej grzybów Fusarium spp. niż w 2016 roku na korzyść innych gatunków. Co końcowo będzie dominujące okaże się po zakończeniu analiz i zestawieniu wyników.

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl