Aktualności

UZASADNIENIE SZACOWANYCH PLONÓW 2018/19 W. G KFPZ

kfpz wgUZASADNIENIE WIELKOŚCI SZACOWANYCH PLONÓW W SEZONIE 2018/19 W.G KRAJOWEJ FEDERACJI PRODUCENTÓW ZBÓŻ

1. Analiza przebiegu wegetacji
Zasiewy zbóż ozimych jesienią 2017 roku odbywały się w większości części kraju w trudnych warunkach wilgotnościowych zwłaszcza w północnej części kraju.


Już same żniwa 2017 były bardzo opóźnione i trwały nawet do końca września, a nawet część zboża w ogóle nie została zebrana, co miało ogromny wpływ na możliwości przygotowania pól pod nowe zasiewy.
Ponadto ilość opadów deszczu była tak duża, że utrudnione, czy wręcz nie możliwe było wejście w pole. Wymienione zjawiska spowodowały znaczące opóźnienia zasiewów, przygotowanie pól do siewów było gorsze, a część zaplanowanych zasiewów nie została wykonana (około 100 tyś. ha)
Zmniejszone zasiewy zbóż ozimych nie zostały w pełni uzupełnione większymi zasiewami zbóż jarych (wzrost zasiewów ok. 60-80 tys. ha)
Przebieg jesieni, a zwłaszcza zimy był jednak stosunkowo korzystny i zasiewy zbóż ozimych pomimo ich nie najlepszej kondycji, przetrwały właściwie bez strat do wiosny, ale ich kondycja była w większości raczej słaba.
Dodatkowo problemem był fakt, że wiosna 2018 rozpoczęła się późno, dopiero w pierwszej dekadzie kwietnia, co niezbyt dobrze wróżyło plantacjom ozimym. Jednak dalszy przebieg pogody wiosną (kwiecień i początek maja), zwłaszcza wysoka temperatura pozwoliły na dość szybką rekompensatę w rozwoju roślin i ich kondycji oraz gwałtowne i niespotykane przyspieszenie faz rozwojowych zbóż.
Wynikało to z wysokiej średniej temperatury dobowej powietrza, która była w tym czasie o kilka stopni wyższa od średniej wieloletniej.

Zboża jare miały stosunkowo dobre warunki do zasiewów, wschodów i pierwszej fazy wegetacji, jednak od maja zaczęła się w Polsce długotrwała susza trwająca praktycznie do pierwszej dekady lipca.
Susza objęła ogromny obszar kraju, ponad 90 % gmin w Polsce i spowodowała przedwczesne zamieranie roślin, które było widoczne gołym okiem już na początku czerwca. Dane te potwierdzają wyniki badań KBW opublikowane przez JUNG Puławy.
Niedobory opadów bardzo mocno odczuły zasiewy zbóż jarych, których plony ostatecznie okazały się wyjątkowo złe,
nieco lepiej, ale i tak znacznie gorzej niż w 2017 roku okazały się plony zbóż ozimych
Dodatkowym problemem były intensywne opady na początku lipca, u progu żniw, które to jedynie je utrudniły i dodatkowo w dużym stopniu popsuły jakość zebranego ziarna. Pojawił się porost oraz spadła ilość białka i liczba opadania w pszenicy. Gęstość zsypowa ziarna okazała się też stosunkowo słaba.
Wspomniane opady dodatkowo tym razem opóźniły zapowiadające się wyjątkowo wcześnie żniwa.
Podsumowując oceniamy łączne zbiory zbóż podstawowych (bez kukurydzy) na 23,168 mln ton, średni plon 3,27 t/ha
W roku 2017 było to odpowiedni 27,66 mln ton przy średnim plonie 3,95 t
Zbiory zbóż podstawowych były zatem prawie o 18 % gorsze niż rok wcześniej.
Otwartą kwestią przez wiele miesięcy były plony kukurydzy, pomimo, że jej potencjał przez cały czas był znacząco ograniczany przez wspomnianą suszę, jednak lokalne opady deszczu, czasem intensywne, które przetaczały się przez całą Polskę lokalnie poprawiały ostateczne plony.
Oceniamy ostateczne plony kukurydzy również na dość niskie, czyli 5,7 tony z ha, a łączne zbiory o 3,192 mln ton.
(W 2017 było to odpowiednio 6,2 t/ha i 3,47 mln ton)
Pozytywnym faktem jest bardzo niska wilgotność zbieranej kukurydzy, co znacząco obniżyło jej koszty suszenia.
Szczegółowe dane plonów i zbiorów zbóż w rozbiciu na poszczególne przedstawione są w poniższej tabeli

tab1

wykres1

tab2

wykres2

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl