Aktualności

KONSULTACJE W. S PLATFORMY ŻYWNOŚCIOWEJ W POLSCE

We wtorek 12 marca 2019 r. odbyło się spotkanie w ramach projektu Platforma Żywnościowa.platformaplatforma

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Towarowej Giełdy Energii S.A. kierownik projektu Jacek Ostas , ekspert ds. rynku rolnego Waldemar Sochaczewski, a także Pan Tomasz Kołodziejczyk – KPMG, Anna Stachyrak – KPMG, Paweł Wolczkiewicz – KPMG. Do rozmów zaproszeni zostali przedstawiciele Krajowej Federacji Producentów Zbóż Prezes Rafał Mładanowicz, Wiceprezes Krzysztof Bojar, Dyrektor Biura KFPZ Joanna Tomaszewska, a także przedstawiciele podmiotów skupujących pszenice.Projekt Platforma Żywnościowa jest nowatorskim rozwiązaniem na rynku polskim, a jego głównym celem jest utworzenie platformy handlu (giełdy), która umożliwi uczestnikom rynku rolno-spożywczego zawieranie kontraktów typu SPOT, a w dalszej perspektywie – kontraktów terminowych.
Koncepcja utworzenia Platformy Żywnościowej jest odpowiedzią na sytuację na rynku rolnym i postulaty przedstawicieli branży rolno-spożywczej. Została przygotowana po konsultacjach z organizacjami branżowymi, w tym zrzeszającymi podmioty działające na rynku zbóż. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 czerwca 2018 r., natomiast termin jego zakończenia został ustalony na 31 sierpnia 2020 r.

Spotkanie poświęcone było omówieniu głównych założeń Platformy Żywnościowej na rynku zbóż którą przygotowuje Grupa Kapitałowa GPW S.A. Omawiano podstawowe założenia, warunki organizacyjno-techniczne uczestnictwa w systemie magazynów autoryzowanych oraz założenia modelu giełdowego rynku rolnego, w tym przebieg podstawowych procesów. Omówiono parametry jakościowe pszenicy, która będzie przedmiotem obrotu na Giełdzie w fazie pilotażu. KFPZ zgłosiła swoje spostrzeżenia i rekomendacje.

Za pośrednictwem naszej organizacji została przesłana ankieta do producentów zbóż w celu uzyskania opinii oraz zweryfikowania aktualnej wiedzy producentów dotyczącej utworzenia Platformy Żywnościowej w Polsce.

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl