Aktualności

Debata Przedżniwna 4.07.2019

debata2019Z udziałem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego odbyła się dziś „Debata Przedżniwna”, która corocznie organizowana jest przez Krajową Federację Producentów Zbóż oraz Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.
Minister wskazał na potrzebę organizowania takich spotkań w celu wymiany informacji i poglądów dotyczących sytuacji rynkowej przez osoby doskonale znające realia rynku europejskiego i globalnego.


Szef resortu rolnictwa przedstawił działania rządu i ministerstwa, które służą poprawie funkcjonowania rynków rolnych. Wśród nich zwrócił uwagę na:
• projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczym,
• budowę Platformy Sprzedażowej, która umożliwi bezpieczny handel produktami rolnymi, w tym ziarnem zbóż,
• budowę państwowego nabrzeża do przeładunku zbóż na bazie już istniejącej i rozbudowanej infrastruktury,
• nowelizację ustawy „Prawo energetyczne”, dotyczącą m.in. biokomponentów w celu zwiększenia ich zużycia,
• plan rozwoju krajowej produkcji białka,
• podjęcie decyzji odnośnie do czasowego zezwolenia stosowania neonikotynoidów.

Ponadto minister zwrócił uwagę na znaczenie dialogu pomiędzy różnymi środowiskami oraz na konieczność zrzeszania się rolników w celu wzmocnienia swojej pozycji rynkowej.
Przedstawiona została sytuacja na światowym i krajowym rynku zbóż oraz rzepaku i biopaliw. Wskazano m.in. na wcześniejsze niż w latach poprzednich rozpoczęcie żniw spowodowane wysokimi temperaturami i suszą.
Podczas dyskusji zwrócono uwagę na duże znaczenie kształtowania właściwych relacji pomiędzy producentami rolnymi a odbiorcami produktów rolnych w zawieranych umowach, kwestię utworzenia Platformy Sprzedażowej oraz wapnowania gleb.

Zródło: www.gov.pl

Eksperci z branży

Podczas Debaty głos zabrał Prezes Krajowej Federacji Producentów Zbóż Rafał Mładanowicz. Przedstawił aktualna sytuację rynku : „ Będziemy mieli zróżnicowanie jakościowe odnośnie ziarna zbóż. Zwłaszcza gęstość, wyrównanie i masa tysiąca ziaren. Białko i gluten raczej nie powinno sprawiać problemu”. Żniwa się rozpoczęły o dwa tygodnie wcześniej, jednak na te towarowe poczekamy jeszcze ok 10-14 dni, podkreślił. Prezes przedstawił sytuację pogodową oraz to jak susza wpłynęła na poszczególne regiony w kraju. Dzisiaj suszą objętych jest ok. 30 proc. gleb i nie są to najgorsze ziemie w kraju.
Wiesław Łopaciuk z IERi GŻ przedstawił szczegółowa prognozę cen : wrzesień 2019 r., które dla pszenicy średnio mają wynieść – 700-750 zł/t, dla pszenicy konsumpcyjnej – 720-770 zł/t, dla żyta – 620-670 zł/t. Z kolei na marzec roku 2020 mogą one wynieść dla pszenicy średnio – 740-790 zł/t, dla pszenicy konsumpcyjnej – 760-800 zł/t, a dla żyta – 650-690 zł/t.

Debata była również okazja do przedstawienia sytuacji na rynku rzepaku a także przedstawienie perspektyw jego uprawy w świetle dyrektywy RED II, którą przedstawił Adam Stępień z PSPO.
Pani Ada Poszelężny ze Stowarzyszenia Przemysłu Wapienniczego objaśniła jakie zmiany czekają rolników po wejściu w życie Ogólnopolskiego programu regeneracji gleb poprzez ich wapnowanie, za którego realizację odpowiedzialne jest Ministerstwo Środowiska w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa.


Opracowanie : J.T kfpz

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl