Aktualności

Posiedzenie Zarządu KFPZ, Komisji Rewizyjnej z udziałem przedstawicieli TGE.

W pierwszym tygodniu kwietnia doszło do spotkania zorganizowanego przez KFPZ z udziałem TGE. Nie było to pierwsze spotkanie w takim gronie, ale różniła je forma i charakter. 

Niestety czasy zmuszają nas do spotkań on-line, jednak są sprawy które warto , a nawet trzeba poruszać cyklicznie niezależnie od formy. W ostatnim Swiecie Zbóż nr 44 opisywaliśmy Państwu jak obecnie wygląda sytuacja na Giełdzie, jakie są jej możliwości, jakie są możliwości rolnika. Dla przypomnienia…


2019 r Koncepcja utworzenia Platformy Żywnościowej jest odpowiedzią na sytuację na rynku rolnym i postulaty przedstawicieli branży rolno-spożywczej. Koncepcja została przygotowana po konsultacjach z organizacjami branżowymi, w tym zrzeszającymi podmioty działające na rynku zbóż. Krajowa Federacja Producentów Zbóż została zaproszona do udziału w tym projekcie. Już pierwsze spotkania, które miały miejsce w 2019 r. pozwoliły wytyczyć podstawowe założenia, a także warunki techniczno - organizacyjne uczestnictwa w systemie magazynów autoryzowanych. Omawiano podstawowe założenia, warunki organizacyjno-techniczne uczestnictwa w systemie magazynów autoryzowanych oraz założenia modelu giełdowego rynku rolnego, w tym przebieg podstawowych procesów. Omówiono parametry jakościowe pszenicy, która będzie przedmiotem obrotu na Giełdzie w fazie pilotażu. KFPZ zgłosiła swoje spostrzeżenia i rekomendacje. Wówczas w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Towarowej Giełdy Energii S.A. kierownik projektu Jacek Ostas , ekspert ds. rynku rolnego Waldemar Sochaczewski, a także Pan Tomasz Kołodziejczyk – KPMG, Anna Stachyrak – KPMG, Paweł Wolczkiewicz – KPMG. Do rozmów zaproszeni zostali przedstawiciele Krajowej Federacji Producentów Zbóż Prezes Rafał Mładanowicz, Wiceprezes Krzysztof Bojar, Dyrektor Biura KFPZ Joanna Tomaszewska, a także przedstawiciele podmiotów skupujących pszenice.

Zorganizowanie platformy obrotu towarami rolno-spożywczymi wpisane zostało w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju z inicjatywy MRiRW, natomiast projekt koordynowany jest przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Założeniem nowego projektu jest stworzenie alternatywnego kanału zbytu i zaopatrzenia w surowce rolne w formie rynku giełdowego. Nowa, bezpieczna i transparentna forma handlu ma skracać łańcuch marketingowy i optymalizować ceny będące wypadkową podaży i popytu towarów oferowanych na giełdzie.
Projekt w zasadniczym zakresie realizują członkowie Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie tj. Towarowa Giełda Energii S.A (TGE S.A.) oraz Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A (IRGiT S.A.).
Projekt zakłada przeprowadzenie pilotażu w okresie od 1 marca do 31 sierpnia 2020 roku a następnie rozwój tego rynku w oparciu o uzyskane doświadczenia i oczekiwania uczestników obrotu. W fazie pilotażu do obrotu na giełdzie dopuszczona będzie pszenica w trzech klasach jakościowych (dwie klasy konsumpcyjne i jedna paszowa).

2021 Co wiemy dzisiaj…
Podczas spotkania 06.04.2021 doszło do wymiany kolejnych uwag i spostrzeżeń. Ze strony KFPZ Prezes Rafał Mładanowicz, Leszek Bosek, Henryk Ordanik, Mariusz Olejnik, Jerzy Hławiczka , Klemens Krzywosądzki, ze strony TGE Anna Dmochowska, Grażyna Czarnocka -Kapłan, Monika Kurpiewska oraz Waldemar Sochaczewski.

KFPZ jako organizacja zrzeszająca producentów zbóż jest liderem w budowaniu współpracy i funkcjonowania rynku zbożowego na giełdzie. Spotkanie miało na celu wytyczenie kolejych kroków mających realne wsparcie TGE i wdrożenie jak najlepszych rozwiązań w celu poprawy konkurencyjności giełdy na rynku. Popracie jakie oferuje KFPZ może przynieść wymierny skutek, ale za tym idą pewne zmiany. Dotarcie do szerokiego grona to główny cel TGE również tych mniejszych nieświadczących usługi przechowywania. Kolejne z zadań to szkolenia na rzeczoznawcę próbkobiorcę, co jest wymogiem koniecznym przy sprzedaży na giełdzie.

Główne z pytań jakie padły ze strony Prezesa a także pozostałych uczestników to te dotyczące możliwości uzyskania mapki drogowej magazynów, dlaczego zauważalne jest tak sceptyczne podejścia producentów do funkcjonowania giełdy?
Zostały poruszone również tematy ilości minimalnych ton sprzedaży, oraz pojemności przechowywania. Złożyliśmy deklarację zamieszczenia informacji szczegółowych o systemie autoryzacji oraz to jak wygląda mechanizm prowizji, zabezpieczeń, opłat.

Poniżej 10 kroków, jakie należy podjąć, aby stać się uczestnikiem GIEŁDOWEGO RYNKU ROLNEGO dołączając do SYSTEMU MAGAZYNÓW AUTORYZOWANYCH ( SMA)


1. Zapoznaj się z warunkami uczestnictwa w SMA Określa je Regulamin Uczestnictwa w Systemie Magazynów Autoryzowanych
2. Wybierz opcję uczestnictwa Jako świadczący usługi przechowania lub nieświadczący usług przechowywania
3. Złóż wniosek o uczestnictwo w SMA Bezpośrednio do TGE wraz z wymaganymi załącznikami
4. Spełnij wymogi uzyskania autoryzacji magazynu potwierdzone pozytywnym wynikiem kontroli autoryzacyjnej ( Hamilton)
5.  Wskaż osoby do współpracy z Giełdą Po przeszkoleniu Giełda nada im dostęp do platformy e-RTRS
6.  Wybierz dom maklerski i otwórz rachunek w domu maklerskim


Kontakty
Dom Maklerski Noble
Kinga Niewadzi
Makler Giełd Towarowych
Departament Obrotu Towarami Giełdowymi
tel: 22 213 22 60
tel. kom.: 785 801 377
e-mail: kinga.niewadzi@noblesecurities.pl


Dom Maklerski BOŚ
Katarzyna Sornat,
kom. 509 920 453,
tel. 32 606 76 34
e-mail: k.sornat@bossa.pl

Dom Maklerski PGE
Monika Szafarowicz
Monika.Szafarowicz@gkpge.pl
Tel.: +48 22 340 1147
Mobile: +48 605 103 404

7. Zawrzyj umowę o prowadzenie rachunku towarów giełdowych i pieniężnego
8. Uzyskaj kod e-RTRS Otrzymasz go za pośrednictwem domu maklerskiego
9. Uzyskaj dostęp do aplikacji e-RTRS Otrzymasz go razem z kodem – będzie Ci potrzebny do działania na RTRS
10. Składaj zlecenia i zawieraj transakcje Za pośrednictwem narzędzi udostępnionych przez Twój dom maklerski

 

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl