Aktualności

USTAWA UŁATWIAJĄCA SPRZEDAŻ ŻYWNOŚCI PRZEZ ROLNIKÓW PODPISANA PRZEZ PREZYDENTA

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ułatwiającą rolnikom sprzedaż żywności z własnego gospodarstwa. Celem ustawy jest stworzenie lepszych możliwości rozwoju produkcji i sprzedaży konsumentom finalnym żywności wyprodukowanej w całości lub w części z własnej uprawy, chowu lub hodowli podmiotu działającego na rynku spożywczym.

Czytaj więcej...

JAK ZREFORMOWAĆ GOSPODARSTWO MOJEGO OJCA? - XX EDYCJA KONKURSU

XX Edycja temat

Krajowa Federacja Producentów Zbóż już trzeci raz obejmuje patronat nad jubileuszową XX edycją konkursu „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?”.

Konferencja rozpoczynająca konkurs odbędzie się 2 grudnia roku w godzinach 10:00 – 15:30 w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (ul. Nowoursynowska 166). Zapraszamy na nią przedstawicieli wszystkich szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych konkursem – młodzież wraz z nauczycielami.

Tematem tegorocznej konferencji będzie rolnictwo precyzyjne – wykorzystanie nowych technologii w rolnictwie europejskim.

Czytaj więcej...

KONFERENCJA NAUKA-BIZNES-ROLNICTWO

pUŁ

Centrum Kompetencji Puławy już szósty raz zorganizowała konferencję Nauka-Biznes-Rolnictwo w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Z ramienia Krajowej Federacji Producentów Zbóż obecni byli Dyrektor Biura Joanna Tomaszewska, Zdzisław Mendak oraz Marta Czaplikowska. Zaproszonych gości przywitał Prezes Zarządu Grupy Azoty Pan Mariusz Bober wyrażając nadzieję, że spotkanie oraz dyskusja nad poruszanymi tematami będą inspiracją do działania. Na początku konferencji zostało przeczytane pismo Szefowej Kancelarii Prezydenta Pani Małgorzaty Sadurskiej wyrażające poparcie dla inicjatywy organizowanej przez CK Puławy.

Czytaj więcej...

KONFERENCJA NARODOWE WYZWANIA W ROLNICTWIE NA NARODOWYM - IV EDYCJA

fARMER

To już czwarta edycja organizowanej przez miesięcznik Farmer oraz portal farmer.pl konferencji „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie na Narodowym”. Spotkanie podzielone było na kilka paneli tematycznych m.in. stabilizacja dochodów w rolnictwie, ekonomia i zarządzanie w rolnictwie, agrotechnika, trzoda chlewna. Wśród zaproszonych prelegentów był Prezes Krajowej Federacji Producentów Zbóż Pan Rafał Mładanowicz, który wypowiadał się w części dotyczącej stabilizacji dochodów. KFPZ reprezentował również Pan Zdzisław Mendak oraz Dyrektor Biura Pani Joanna Tomaszewska i Marta Czaplikowska.

Krajowa Federacja Producentów Zbóż miała ponadto okazję zaprezentować się jako jeden z wystawców podczas tegorocznej edycji. KFPZ cieszyła się dużym zainteresowaniem pośród zwiedzających, którzy zaciekawieni działalnością oraz Biuletynem Świat Zbóż wyrażali chęć współpracy.

Czytaj więcej...

DEBATA W MINISTERSTWIE ROZWOJU NT. WSPIERANIA MŚP WE WSPÓŁPRACY Z KAPITAŁEM MIĘDZYNARODOWYM

ministerstwo rozwoju

W Ministerstwie Rozwoju odbyła się debata pt. "Jak innowacyjne firmy ponadnarodowe wpływają na rozwój społeczno-gospodarczy Polski". Moderatorem spotkania był redaktor Rzeczpospolitej Pan Marcin Pisecki. Z ramienia Krajowej Federacji Producentów Zbóż uczestniczyły Pani Dyrektor Joanna Tomaszewska oraz Asystentka Biura Marta Czaplikowska. Początek debaty dotyczył przedstawienia raportu Pani Prof. Eweliny Nojszewskiej ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pani Profesor zwracała uwagę na wpływ dużych, międzynarodowych korporacji, które istnieją w naszym kraju jak Unilever czy Sanofi i przyczyniają się do wzrostu gospodarczego Polski jak również współpracują z lokalnymi, krajowymi małymi bądź średnimi przedsiębiorstwami. 

Czytaj więcej...

UE CHCE ZWIĘKSZYĆ IMPORT UKRAIŃSKICH PRODUKTÓW

Jak informuje portal farmer.pl UE chce szerzej otworzyć drzwi na produkty rolne oraz nawozy z Ukrainy, by pomóc tamtejszej borykającej się z problemami gospodarce. Dla polskich rolników to powód do niepokoju związany ze spadkiem cen. Unijno-ukraińska umowa o pogłębionej i całościowej strefie wolnego handlu (DCFTA), na mocy której obie strony otworzyły wzajemnie swoje rynki, obowiązuje od stycznia. Porozumienie przewiduje jednak ograniczenia, tak by zabezpieczyć producentów w określonych sektorach przed zakłóceniami w wyniku dużego napływu towarów.

Czytaj więcej...

WZROST IMPORTU ŻYTA NA UKRAINIE

Jak podaje portal farmer.pl według opinii służby prognozowania i analiz dla rolnictwa (APK), we wrześniu Ukraina zintensyfikowała ponownie import żyta (import we wrześniu wyniósł 4500 ton żyta, z czego 90 proc. pochodziło z Białorusi). Z kolei w lipcu oraz sierpniu ukraiński import żyta wyniósł prawie 380 ton, a pochodziło ono z krajów UE. W okresie od marca do czerwca br. import tego zboża wynosił od 2200 do 5300 t miesięcznie, a w przeważającej części zboże to pochodziło z Białorusi. Od lutego trwa również import mąki żytniej w ilości 2200 do 5700 t, pochodzącej przede wszystkim z Białorusi.

Ukraińskie zbiory żyta w 2016r. wyniosły 380 tys. ton i były dwukrotnie niższe niż w 2012r. oraz trzykrotnie niższe w 2009r.

Źródło: http://www.farmer.pl/agroskop/analizy-i-komentarze/ukraina-zintensyfikowala-import-zyta,67819.html, 03-11-2016

KRIR WS. ZAKAZU IMPORTU ZBÓŻ Z UKRAINY

KRIR zwrócił się w dniu 27 października do Ministra Rolnictwa Pana Krzysztofa Jurgiela z pisemną prośbą o wprowadzenie zakazu importu zboża z Ukrainy. Jak podaje Krajowa Rada Izb Rolniczych w opinii producentów świń i lekarzy weterynarii istnieje ryzyko kontaktu ziarna z padliną dzików chorych na ASF. Według przeprowadzonych badań wirus ASF może się utrzymać nawet do 280 dni. W związku ze zbliżającą się zimą import zboża z Ukrainy niesie ogromne ryzyko rozprzestrzeniania się tego wirusa zarówno do Polski jak i do Unii Europejskiej.

Źródło: http://www.krir.pl/2014-01-03-03-24-03/pozostale/4601-wniosek-o-wstrzymanie-improtu-zboza-ukrainy, 03-11-2016

STREFA INSPIRACJI ARR

pAN kOCON

Agencja Rynku Rolnego zorganizowała 27 października w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pierwsze z planowanego cyklu szkoleń. Całość spotkania moderował Pan Paweł Kocon – dyrektor Biura Rozwoju Rynku ARR. We wrześniu ruszył także program Strefa Inspiracji ARR mający na celu pomóc rolnikom, producentom, eksporterom żywności oraz organizacjom branżowym wsparcie w zakresie komunikacji i promocji. Koncept związany z projektem pojawił się na targach POLAGRA FOOD i został szybko wdrożony w życie. 

Czytaj więcej...

PROJEKT FUSARIUM

projekt fusarium

Krajowa Federacja Producentów Zbóż wraz z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu w tym sezonie realizuje projekt pt. „Badanie odporności pszenicy na choroby powodowane przez grzyby z rodzaju Fusarium”. W całe zadanie czynnie zaangażowany jest Prezes KFPZ Pan Rafał Mładanowicz, dr Tomasz Kosiada, dr Zuzanna Sawinska oraz doktoranci. To już kolejne zadanie finansowane ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

Tegoroczny projekt jest przedsięwzięciem ogólnopolskim, wymagającym zaangażowania i współpracy wielu rolników, studentów, kadry naukowej jak również firm działających w branży rolniczej. Inspiracją dla realizacji tego zadania było zainteresowanie tematyką grzybów z rodzaju Fusarium, które są sprawcami chorób m.in. w uprawach zbóż. 

Czytaj więcej...

MATERIAŁ SIEWNY W OCZEKIWANIU NA DOPŁATY

W dniu 27 września br. zaczęło funkcjonować rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 22 września 2016r. dotyczące stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2016 (Dz.U. z 2016r. poz. 1542).

Paragraf 1 powyższego rozporządzenia ustala, że stawka dopłat do 1 ha gruntów ornych obsianych bądź obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynosi:

  • 69,40zł dla zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych;
  • 111,00zł dla roślin strączkowych;
  • 347,00zł dla ziemniaków.

Według informacji pozyskanych przez KFPZ decyzje ws. dopłat do materiału siewnego są obecnie na etapie wydawania. 

Źródło: na podstawie informacji www.arr.gov.pl

PROTEST PRZECIWKO UMOWOM TIPP ORAZ CETA

15 października przed gmachem Ministerstwa Rolnictwa odbył się protest przeciwko zawarciu umowy handlowej pomiędzy UE a Kanadą (CETA) oraz UE i Stanami Zjednoczonymi (TIPP). Jak podają uczestnicy protestu podpisanie ww. porozumień handlowych spowoduje napływ tańszej oraz modyfikowanej genetycznie żywności.

Manifestacja rozpoczęła się o godz. 13:00 a organizatorami byli: Fundacja Akcja Demokracja, Instytut Globalnej Odpowiedzialności, OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych i Strefa Zieleni.

Czytaj więcej...

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl