Aktualności

COPA-COGECA naciska na osiągnięcie porozumienia odnośnie WPR do czerwca, by skończyć z niepewnością dotykającą rolników i spółdzielnie rolnicze

Komunikat Prasowy

W piśmie wysłanym dzisiaj do Parlamentu Europejskiego, Copa-Cogeca apeluje do eurodeputowanych o dalszą pracę nad wnioskami ustawodawczymi Komisji w sprawie reformy WPR i zachęca do intensyfikacji ostatniej tury negocjacji trójstronnych.

Czytaj więcej...

COPA-COGECA przypomina unijnym ministrom rolnictwa, że jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia odnośnie WPR, negocjacje mogą ciągnąć się latami

Komunikat prasowy
Przewodniczący Copa i Cogeca ostrzegali unijnych ministrów rolnictwa w Dublinie, że jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia odnośnie reformy wspólnej polityki rolnej (WPR) do czerwca, proces ten może opóźnić się o lata, co zwiększy niestabilność sytuacji rolników i spółdzielni rolniczych z UE.

Czytaj więcej...

Syngenta i DuPont podpisały światowe porozumienie

Syngenta i DuPont podpisały światowe porozumienie o wymianie technologii w celu wprowadzenia na rynek nowych fungicydów

Firmy Syngenta i DuPont ogłosiły dzisiaj podpisanie umowy licencyjnej w zakresie wykorzystania technologii, które poszerzą ofertę środków ochrony roślin obu firm, a jednocześnie umożliwią bardziej efektywne wprowadzanie na rynek nowych produktów.

Czytaj więcej...

Ankieta dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych (NPH)

Copa-Cogeca prowadzi obecnie paneuropejską ankietę skierowaną do wszystkich ogniw łańcucha dostaw żywności (rolnicy, spółdzielnie rolnicze, przetwórcy żywności). Ankieta ta dotyczy różnych form nieuczciwych praktyk handlowych (NPH) w relacjach wertykalnych w łańcuchu dostaw żywności oraz skutków tych NPH dla sektora (np. zatrudnienie, inwestycje, innowacja i konkurencyjność).

Czytaj więcej...

WAŻNE ! PROW 2014-2020 - konsultacje społeczne


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
W resorcie opracowano Wstępny zarys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dokument został opublikowany na stronie MRiRW w zakładce: PROW 2014-2020.
Zapraszamy do przekazywania uwag, komentarzy i propozycji na adres: konsultacjePROW@minrol.gov.pl, do 15 maja 2013r. lub biuro@kfpz.pl do 13 maja i wówczas KFPZ zebrane uwagi przekaże do MRiRW.

Czytaj więcej...

Przedstawiciele sektora OZE domagają się regulacji prawnych

OZE_11_04_2013_009_-_Kopia

11.04 br. w hotelu Westin w Warszawie odbyła się konferencja prasowa ?Brak uregulowań prawnych grozi likwidacją sektora Odnawialnych Źródeł Energii?,

Czytaj więcej...

Ustawa o środkach ochrony roślin

27 marca br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski podpisał Ustawę z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin. Aby pobrać tekst Ustawy kliknij.

Zaproszenie na konferencje prasową

 

 Brak uregulowań prawnych grozi likwidacją sektora Odnawialnych Źródeł Energii

Zapraszamy na konferencję prasową poświęconą dramatycznej sytuacji sektora Odnawialnych Źródeł Energii będącej skutkiem braku przyjęcia Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii oraz propozycjom działań mających na celu ustabilizowanie rynku OZE w Polsce

Czytaj więcej...

Życzenia świąteczne

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań
w gronie rodziny i przyjaciół

życzy

Zarząd KFPZ, Komisja Rewizyjna i Dyrektor Biura federacji.

Drugi list otwarty do Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska ws. stabilizacji rynku OZE

Przechlewo, 19 marca 2013 r.

Szanowny Panie Premierze,

 

W nawiązaniu do listu otwartego, przesłanego na Pańskie ręce   w dniu 1 marca 2013 r., poniżej przedstawiamy katalog działań, które naszym zdaniem należy wdrożyć, w celu ustabilizowania rynku Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

Czytaj więcej...

Straty w uprawach zbóż spowodowane nalotami gęsi zbożowych

25 marca br. Krajowa Federacja Producentów Zbóż zwróciła się do Ministra Środowiska - Pana Marcina Karolca z prośbą o wykonanie ekspertyzy pozwalającej na oszacowanie strat ponoszonych przez rolników w wyniku nalotów gęsi zbożowych (Anser fabalis) na plantacje upraw zbóż i rzepaku. Według szacunków KFPZ straty w plonie w wyniku nalotów gęsi zbożowych mogą dochodzić regionalnie nawet do 50%. Zasadne jest zatem wydłużenie terminu polowań na Anser fabalis i wypłata rekompensat przez lokalne koła łowieckie z tytułu poniesionych szkód. Zmasowane naloty gęsi zbożowych występują na Żuławach oraz w rejonie Centralno-Południowym ( województwa: dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie, lubuskie).

 

KFPZ zgłasza weto do Ustawy o środkach ochrony roślin

15 marca 2013 roku Krajowa Federacja Producentów Zbóż zwróciła się z prośbą o pilną interwencję do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Pana Stanisława Kalemby oraz Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju WsiPana Krzysztofa Jurgiela w związku z faktem przyjęcia niekorzystnych zmian w skierowanej do podpisu Prezydenta RP Ustawy o środkach ochrony roślin (druk 740).

Czytaj więcej...

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl