Aktualności

Straty w uprawach zbóż spowodowane nalotami gęsi zbożowych

25 marca br. Krajowa Federacja Producentów Zbóż zwróciła się do Ministra Środowiska - Pana Marcina Karolca z prośbą o wykonanie ekspertyzy pozwalającej na oszacowanie strat ponoszonych przez rolników w wyniku nalotów gęsi zbożowych (Anser fabalis) na plantacje upraw zbóż i rzepaku. Według szacunków KFPZ straty w plonie w wyniku nalotów gęsi zbożowych mogą dochodzić regionalnie nawet do 50%. Zasadne jest zatem wydłużenie terminu polowań na Anser fabalis i wypłata rekompensat przez lokalne koła łowieckie z tytułu poniesionych szkód. Zmasowane naloty gęsi zbożowych występują na Żuławach oraz w rejonie Centralno-Południowym ( województwa: dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie, lubuskie).

 

KFPZ zgłasza weto do Ustawy o środkach ochrony roślin

15 marca 2013 roku Krajowa Federacja Producentów Zbóż zwróciła się z prośbą o pilną interwencję do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Pana Stanisława Kalemby oraz Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju WsiPana Krzysztofa Jurgiela w związku z faktem przyjęcia niekorzystnych zmian w skierowanej do podpisu Prezydenta RP Ustawy o środkach ochrony roślin (druk 740).

Czytaj więcej...

Kasza na stół, na zdrowie, na co dzień

Kasza - gryczana, manna czy jęczmienna... każda jest zdrowa, pełna wartości odżywczych, smaczna i do kupienia w przystępnej cenie! Niestety, mimo tego, często pomijana w codziennej diecie oraz kojarzona z nudnymi i trudnymi w przygotowaniu daniami...

Czytaj więcej...

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska ws. instrumentów wsparcia dla OZE

Przechlewo, 1 marca 2013 r.

 

 

Szanowny Panie Premierze!

 

Reprezentując sferę przedsiębiorstw sektora Energii Odnawialnej pragniemy zwrócić uwagę, Pana Premiera, na istotny problem, z którym boryka się nasza branża.

Czytaj więcej...

Apel do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Stanisława Kalemby


Szanowny Panie Ministrze,


W najbliższych dniach państwa członkowskie podejmą decyzję w sprawie dopuszczalności w krajach Unii Europejskiej stosowania zapraw nasiennych opartych na substancjach z grupy neonikotynoidów.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na szkolenie do Kwidzyna

KRAJOWA FEDERACJA PRODUCENTÓW ZBÓŻ zaprasza producentów zbóż i grupy producenckie na szkolenie:
Produkcja zbóż konsumpcyjnych, które odbędzie się w dniu 8 marca 2013 r.(piątek) w Usługi Gastronomiczne Hanna Zdziennicka (Ul. Grudziądzka 8) w Kwidzynie.

Czytaj więcej...

List otwarty

KFPZ jako organizacja pozarządowa reprezentująca polskich producentów zbóż wobec organów państwowych pragnie wyrazić zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją krajowych producentów zbóż.

Dzisiaj dla nas pięć najważniejszych problemów, które bezpośrednio wpływają na osłabienie naszej konkurencyjności wśród europejskich producentów zbóż to :

Czytaj więcej...

Deklaracja europejskich rolników i spółdzielni rolniczych przyjęta

 

DSCN3248Europejscy rolnicy i europejskie spółdzielnie rolnicze przyjmują deklarację, w której apelują o silny budżet UE 2014-2020 dla silnej WPR

Czytaj więcej...

Komunikat prasowy Copa-Cogeca

COPA-COGECA WYSŁAŁA LIST DO GŁÓW PAŃSTW I RZĄDÓW OSTRZEGAJĄC, ŻE DALSZE CIĘCIA W NAKŁADACH NA ROLNICTWO ZAGROŻĄ BEZPIECZEŃSTWU ŻYWNOŚCIOWEMU, WZROSTOWI I ZATRUDNIENIU

W liści wysłanym w dniu dzisiejszym do głów państw i rządów, Copa-Cogeca wzywała do utrzymania nakładów na rolnictwo w UE na obecnym poziomie, ostrzegając, że dalsze cięcia zagrożą bezpieczeństwu żywnościowemu, wzrostowi zatrudnieniu na obszarach wiejskich, co ma kluczowe znaczenie w dobie kryzysu gospodarczego. Pismo zostało wysłane niedługo przed decyzją głów państw i rządów w sprawo przyszłego budżetu UE na lata 2014-2020 (Wieloletnie Ramy Finansowe), która ma zapaść 7-8 lutego.

Czytaj więcej...

Sejm uchwalił ustawę o środkach ochrony roślin

Na 32 posiedzeniu Sejmu RP  VII kadencji  (25.01.2013) uchwalono ustawę o środkach ochrony roślin. W głosowaniu za przyjęciem całości projektu ustawy udział wzięło 444 posłów. Za podjęciem ustawy było 295 posłów, przeciwnego zdania było 5 posłów, 144 posłów wstrzy­mało się od głosu.

Podczas drugiego czytania projektu ustawy numer druk 740 zgłoszono 7 poprawek, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie rekomendowała te poprawki.

Tekst USTAWY z dnia 25 stycznia 2013 r. o środkach ochrony roślin przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu jest do pobrania ze strony federacji z zakładki do pobrania.


Projekt KOMPAS

Kopia 2Konferencje 021

PRZEŁOMOWE BADANIE POKAZUJE ZAGROŻENIE DLA ZRÓWNOWAŻONEJ PRODUKCJI BURAKA CUKROWEGO ORAZ RZEPAKU OZIMEGO W POLSCE Z POWODU ZAPRZESTANIA STOSOWANIA REWOLUCYJNEJ TECHNOLOGII OCHRONY UPRAW

Czytaj więcej...

Bezpłatne szkolenia dla rolników i domowników

"Szkolenia z zakresu finansów gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych z terenu woj. dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego"

Czytaj więcej...

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl