Aktualności

Prognoza zbiorów zbóż na Ukrainie w 2013 roku

Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy przedstawiło prognozę zbiorów zbóż w roku 2013.

Zgodnie z oceną w/w resortu, w 2013 r. na Ukrainie zebranych zostanie około 50 mln ton roślin uprawnych. Za takimi wynikami przemawiają korzystne warunki pogodowe odnotowane na Ukrainie jesienią 2012 r., które pozwoliły na odpowiednią wegetację zbóż (na dzień dzisiejszy rośliny ozime wzeszły na 96% zasianej powierzchni).

Źródło: kiev.trade.gov.pl za  ?Interfax-Ukraina" 10.01.2013 r.

Dopłaty do materiału siewnego


Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2013 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r.

Czytaj więcej...

Aktualna sytuacja w zakresie eksportu zbóż z Ukrainy

Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy przedstawiło dane odnośnie poziomu eksportu zbóż z Ukrainy od początku roku marketingowego 2012/2013 (lipiec 2012 r. - czerwiec 2013 r.).

Zgodnie z przedstawioną przez w/w resort informacją, wg stanu na 18 grudnia 2012 r. łączna ilość wyeksportowanego i przygotowanego do eksportu zboża wynosi około 14,8 mln ton, w tym 5,9 mln ton pszenicy. W szczególności według stanu na 18 grudnia 2012 r. z Ukrainy wyeksportowano 13,36 mln ton zboża (z czego 5,7 mln ton stanowiła pszenica, 5,66 mln ton - kukurydza i 1,82 mln ton - jęczmień), a  w elewatorach portów morskich znajduje się 1,07 mln ton roślin uprawnych przeznaczonych na eksport z Ukrainy.

20.12.2012 kiev.trade.gov.pl za ?Unian"

Copa-Cogeca apeluje do ministrów UE o przyznanie rolnikom większej elastyczności w stosowaniu instrumentów zazielenienia w ramach nowej WPR

W czasie dzisiejszego spotkania wysokiego szczebla z cypryjską prezydencją, Copa-Cogeca podkreśliła, że rolnicy potrzebują więcej elastyczności w stosowaniu instrumentów, których celem jest dalsza ekologizacja wspólnej polityki rolnej (WPR). Wypowiedź ta jest związana z dyskusjami unijnych ministrów rolnictwa nad sprawozdaniem z postępów. Rolnicy zmagają się z coraz wyższymi kosztami produkcji i trudnymi warunkami pogodowymi. Sekretarz-Generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen powiedział, że zazielenianie nie może zmniejszyć zdolności produkcyjnej rolników ani zwiększyć ponoszonych przez nich kosztów.

Czytaj więcej...

Wynikowy szacunek produkcji zbóż w 2012 roku

Wyniki szacunku wynikowego produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2012 r. dla zbóż przedstawiają się następująco:
- zbiory zbóż ogółem szacuje się na ok. 28,5 mln t, tj. o 6,6% więcej od zbiorów ubiegłorocznych i o 6,8% więcej od średnich zbiorów z lat 2006-2010; w tym zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na ok. 24,4 mln t, tj. o 0,6% więcej od uzyskanych w 2011 r. i o 2,0% mniej od średnich zbiorów z pięciolatki 2006-2010.

Czytaj więcej...

Nowe szacunki dotyczące produkcji w UE-27

NOWE SZACUNKI DOTYCZĄCE PRODUKCJI W UE-27 UKAZUJĄ STABILNĄ PRODUKCJĘ MIMO NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW POGODOWYCH. POTRZEBA JEDNAK NOWYCH INSTRUMENTÓW W RAMACH PRZYSZŁEJ WPR, KTÓRE POZWOLĄ NA WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU PRODUKCJI I SPROSTANIE WZRASTAJĄCEMU ZAPOTRZEBOWANIU NA ŻYWNOŚĆ

Czytaj więcej...

Okrągły stół na rzecz Zrównoważonego Rolnictwa

Obraz 132 - Kopia - Kopia

6 grudnia 2012 r. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin zorganizowało ?Okrągły stół na rzecz Zrównoważonego Rolnictwa?, którego celem była dyskusja i przybliżenie tematyki opinii publicznej polskiemu rolnictwu, europejskiej polityki i idei rolnictwa zrównoważonego.

Czytaj więcej...

Spotkanie z europosłami w sprawie propozycji KE zmian w dyrektywach biopaliwowych

Kopia_DSCF0025

28 listopada br. z inicjatywy Krajowej Izby Biopaliw i europosła Jarosław Kalinowskiego w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli odbyło się spotkanie delegacji przedstawicieli łańcucha produkcyjnego biokomponentów z polskimi europosłami.

Czytaj więcej...

Europejski Trybunał Obrachunkowy - Podział płatności bezpośrednich


EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY
ECA/12/48 Luksemburg, 27 listopada 2012 r.


Zdaniem kontrolerów UE należy ponownie rozważyć zasady rozdziału wsparcia dochodów dla rolników w nowych państwach członkowskich.

Czytaj więcej...

XIV konferencje DuPont

?Rozwój rolnictwa razem z DuPont?

Współczesne rolnictwo wymaga od rolników nie tylko wiedzy z zakresu uprawy, ale również spełnienia szeregu skomplikowanych wymogów administracyjno prawnych, które zmieniają się praktycznie w każdym sezonie.

Czytaj więcej...

BayLab-multimadialny salon popularnonaukowy

Kopia DSC 6468 hrs

Warszawa, 20 listopada 2012? Innowacyjność, odwaga myślenia, wychodzenie poza schematy ? to wartości, które Bayer promuje w swoim otoczeniu. W tym celu powstał BayLab ? multimedialny salon popularno-naukowy. To nowe w Warszawie miejsce spotkań z nauką.

Czytaj więcej...

Wypowiedź w sprawie możliwości ograniczenia eksportu zboża z Ukrainy


Władze Ukrainy przedstawiły swoje stanowisko odnośnie możliwości wprowadzenia ograniczeń w eksporcie pszenicy z Ukrainy w roku 2012.
W szczególności wg słów I Wicepremiera Ukrainy W. Choroszkowskiego oraz Wicepremiera, Ministra Polityki Społecznej Ukrainy S. Tygipki na dzień dzisiejszy nie ma obiektywnych podstaw do wprowadzenia jakichkolwiek ograniczeń w eksporcie pszenicy z Ukrainy.

Czytaj więcej...

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl