Aktualności

Egipt- możliwość eksportu pszenicy

W załączeniu zamieszczam skan notatki informacyjnej (w formacie jpg), dotyczącej możliwości eksportu pszenicy na rynek Egiptu, otrzymanej z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Notatkę przygotował Wydział Promocji i Inwestycji Ambasady RP w Kairze.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej :

http://www.gasc.gov.eg/wheat%20bids_en.htm

 

 

Audycja z ekspertem

Zachęcam do wysłuchania audycji radiowej Poranne Rozmaitości Rolnicze w Programie Pierwszym Polskiego Radia w dniu 12 grudnia br. w godzinach 5 00 -6 00. O sytuacji na polach i rynku zbóż opowie Sekretarz Generalny Krajowej Federacji Producentów Zbóż - Zbigniew Kaszuba.

Relacja ze szkolenia w Zamościu

 

Obraz_026_Zamosc

W dniu 22 listopada 2011 r. Krajowa Federacja Producentów Zbóż zorganizowała po raz trzeci bezpłatne szkolenie dla producentów zbóż z cyklu: Produkcja zbóż konsumpcyjnych.

Poniżej zamieszczam link do relacji ze szkolenia wyemitowanej przez TVP Lublin w dniu 3 grudnia br. organizowanego przez Krajową Federację Producentów Zbóż. Z pełną relację członkowie federacji będą mogli się zapoznać czytając najbliższy numer Świata Zbóż (Luty 2012).

Serdecznie dziękuje uczestnikom szkolenia za ich obecność i aktywność.

http://www.tvp.pl/lublin/informacyjne/agro-wiesci/wideo/3-grudnia-2011/5781442

Ocena obecnej rynkowej sytuacji

Poniżej zamieszczam link do wypowiedzi prezesa Krajowej Federacji Producentów Zbóż Rafała Mładanowicza dla TVN CNBC z dnia 29 listopada 2011 r. Zachęcam do obejrzenia.

 

http://www.tvncnbc.pl/10859344,37362,0,1,0,jesienna-susza-grozi-zbiorom,tvn_cnbc.html

Ankieta ekspercka

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Instytut Ochrony Środowiska-PIB w Warszawie uczestniczą w realizacji europejskiego projektu TOPPS-PROWADIS, którego zadaniem jest opracowanie i promowanie dobrych praktyk w celu zapobiegania zanieczyszczeniu wód środkami ochrony roślin z rozproszonych źródeł skażeń, czyli w wyniku znoszenia cieczy i spływu pestycydów z pól. W ramach projektu przygotowano ANKIETĘ (16 pytań + sugerowane odpowiedzi), której celem jest poznanie opinii możliwie szerokiego grona ekspertów zainteresowanych bezpieczeństwem stosowania pestycydów i ochroną wód przed zanieczyszczeniem we wszystkich krajach uczestniczących w projekcie.

Wypełnienie ankiety wymaga jedynie zaznaczenia Państwa opinii wybranych z listy sugerowanych odpowiedzi.

Prośba o wypełnienie ankiety przed 20 grudnia 2011 r.

 

Kolejne zapowiedzi rekordowego urodzaju zbóż na Ukrainie w 2011 r.

Przedstawiciele Ukraińskiej Konfederacji Zbożowej zapowiadają rekordowy urodzaj zbóż na Ukrainie w 2011 r. Wg szacunków przedstawicieli w/w organizacji, w grudniu 2011 r. poziom produkcji zboża netto sięgnie około 54,5 mln ton - tj. o 1 mln ton więcej niż w rekordowym dla Ukrainy pod tym względem 2008 r.

W związku z wysoką urodzajnością zbóż oraz ze względu na fakt, iż wewnętrzna konsumpcja zboża na Ukrainie to 25-26 mln ton rocznie ukraińscy rolnicy zmuszeni są dokonywać korekty swoich planów w zakresie eksportu roślin uprawnych oraz w zakresie cen sprzedaży zboża. Na dzień dzisiejszy największym obniżkom uległy ceny (zarówno na rynku Ukrainy, jak również rynkach światowych) pszenicy - w porównaniu ze styczniem 2011 r. ceny te spadły o 25%, nieco lepsza sytuacja składa się wokół kukurydzy, chociaż jej cena również sukcesywnie się obniża (obecnie cena 1 tony wynosi 180 USD z VAT).

Kolejną trudnością, jaką aktualnie odnotowują ukraińscy rolnicy, są problemy z magazynowaniem i przechowywaniem dużych ilości zbóż (na dzień dzisiejszy moce magazynowe na Ukrainie wynoszą zaledwie 30,4 mln ton, z których jedynie 44% elewatorów to elewatory mogące przechowywać zboże do jednego roku). Największe straty w tym zakresie odnotowują średnie i małe gospodarstwa rolne. Duże holdingi rolne, dzięki posiadanym możliwościom magazynowym, zamierzają natomiast przechować zboża do roku 2012, w którym oczekiwany jest znacznie mniejszy urodzaj zbóż (na poziomie 40-45 mln ton). Sytuacja taka wymusiła inwestycje w budowę nowych elewatorów zbożowych na Ukrainie.

Źródło:kiev.trade.gov.pl za  ?Ekonomiczeskije Izwiestia" 02.12.2011

Szkolenie dla producentów zbóż w Zamościu

Krajowa Federacja Producentów Zbóż po raz drugi organizuje szkolenie: Produkcja zbóż konsumpcyjnych. Tym razemodbędzie się ono w Zamościu w dniu 22 listopada (wtorek) w Centrum Konferencyjno-Hotelowym Alex (Zamość), ul. Okrzei 32. Do udziału w szkoleniu zapraszamy producentów zbóż.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe z Egiptu

Poniżej w formie załączników do informacji zamieszczamy scan dokumentu otrzymanego z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z ofertą importu) dotyczący zainteresowania strony egipskiej importem polskiego zboża. Zamieszczone dokumenty są w formacie pdf.

Pismo z MRiRW

Załącznik 1

Załącznik 2


Kazgrain-2011

W dniach 24-25 listopada br. w stolicy Kazachstanu - Astanie - odbędzie się V Kazachstańskie Forum Zbożowe Kazgrain - 2011.
Szczegółowe informacje i zapytania na temat Forum znajdą Państwo na stronie internetowej www.kam.kz lub bezpośrednio u osób zajmujących się tematem forum pod adresami e-mail: ilvassova.a@kom.kz lub usin@kam.kz Osoby zainteresowanych nawiazaniem nowych kontaktów biznesowych zachęcamy do udziału w wydarzeniu.

Komunikat Komisji Europejskiej-12.10.2011

ke_201112 października br. w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone pakietowi legislacyjnemu określającemu nowe zasady Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. Po video transmisji wystąpienia komisarza UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Daciana Ciolosa, szczegółowego objaśnienia propozycji Komisji Europejskiej dokonał Jerzy Plewa (zastępca dyrektora generalnego w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa Komisji Europejskiej).
Komisja Europejska proponuje nowe partnerstwo między Europą i rolnikami. W spotkaniu z ramienia federacji uczestniczył Prezes - Rafał Mładanowicz oraz Dyrektor Biura - Joanna Leśniewska. W załączeniu scan komunikatu KE.

Reakcja Copa-Cogeca na komunikat Komisji Europejskiej odnośnie WPR do 2020 r.

W reakcji na propozycję Komisji Europejskiej odnośnie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), Komitety Copa-Cogeca zażądały zwiększenia nacisku na instrumenty zwiększające opłacalność i produktywność rolnictwa UE oraz sektora rolno-spożywczego, które równocześnie są korzystne dla środowiska.

Jest to konieczne, jeżeli chcemy wyżywić wzrastającą liczbę ludności na świecie, produkując żywność, której zakup nie przekracza niczyich możliwości finansowych. Rolnicy ponadto będą musieli zmagać się z ekstremalnymi warunkami pogodowymi jak i długoterminowymi zmianami klimatu. Rolnicy będą musieli dostosować i zmodernizować swoje gospodarstwa aby sprostać tym wyzwaniom. Jedynie instrumenty zielonego wzrostu, zaproponowane przez Komitety Copa-Cogeca, umożliwią nam sprostanie tym wyzwaniom. Przewodniczący Komitetów Copa-Cogeca podkreślili: "Wprowadzenie przymusowego odłogowania w każdym gospodarstwie jest nielogiczne w przypadku gdy światowe zapotrzebowanie na żywność wzrośnie według przewidywań o 70% do roku 2050, a produkcji zagrażają ekstremalne susze, powodzie i burze.

Propozycja ta również sprzeciwia się strategii EU 2020 dotyczącej wzrostu i zatrudnienia". Komitety Copa-Cogeca zareagowały po ogłoszeniu propozycji dotyczącej WPR po roku 2013 przez Komisję. Przewodniczący Komitetu Copa, przemawiając w czasie ważnej konferencji prasowej w Brukseli, powiedział: "Rolnictwo UE oraz sektor rolno-spożywczy zapewniają miejsca pracy na obszarach wiejskich dla ok. 40 milionów osób w Europie, stanowią trzon społeczności wiejskich oraz umożliwiają produkcję wysokiej jakości żywności dla 500 milionów konsumentów. Jednakże dochody europejskich rolników stanowią jedynie połowę średnich zarobków. Dlatego też koniecznie należy utrzymać płatności bezpośrednie dla rolników, jeśli chcemy, by sektor rolny w dalszym ciągu przynosił nam te wyżej wymienione korzyści. Obecnie wielu młodych rolników nie chce przejmować gospodarstw od rolników starszych i porzuca sektor rolny za względu na katastrofalną sytuację ekonomiczną. Sytuacja ta nie jest zrównoważona i jest nie do przyjęcia".

Dodał "Dlatego też przyszła WPR musi skupić się na poprawie sytuacji ekonomicznej rodzin rolniczych i spółdzielni rolnych, w celu umożliwienia im uzyskania większych przychodów z rynku. Obawiamy się, że plany Komisji zakładające dalsze obowiązkowe ograniczenia środowiskowe dla rolników, nie pomogą w osiągnięciu celów Komisji, a jedynie zwiększą obciążenia finansowe rolników, co zagrozi ich konkurencyjności i opłacalności produkcji. Rolnicy już poprawiają stan środowiska naturalnego i chętnie zwiększą swoje wysiłki. Jednak muszą się one opierać na rozwiązaniach korzystnych dla wszystkich - zarówno dla środowiska naturalnego jak i dla wzrostu. Rolnicy muszą mieć możliwość wyboru instrumentów, które są dla nich najlepsze.

Powiedział "Popieramy zasadę, zgodnie z którą płatności WPR w pierwszym filarze powinny być przeznaczone dla aktywnych rolników, jednak przy pozostawieniu państwom członkowskim pewnej elastyczności w jej skutecznym stosowaniu. Komisja podąża w dobrym kierunku wprowadzając nowy podział płatności bezpośrednich należy jednak przestrzegać zasad równego i sprawiedliwego traktowania wszystkich rolników, biorąc pod uwagę fakt, że pracują oni w różnych warunkach. Odejście od płatności historycznych zaowocuje zwiększoną harmonizacją, jednak państwa członkowskie potrzebują więcej czasu i elastyczności aby zrównoważyć niekorzystny wpływ, jaki może to wywrzeć na rolników. Pozytywnym elementem propozycji Komisji jest stworzenie Europejskiego Partnerstwa Innowacyjności w celu poprawy związków między naukowcami, rolnikami i doradcami".

Przewodniczący Cogeca, Paolo Bruni zaakcentował potrzebę skutecznych i elastycznych instrumentów zarządzania rynkiem. "Mają one decydujące znaczenie w sytuacji coraz większych wahań rynkowych. Należy dokładniej zbadać zaproponowane przez Komisję instrumenty rynkowe i fundusz nadzwyczajny, aby sprawdzić czy będą one w stanie zapewnić odpowiedni poziom stabilności na wahających się rynkach".

Dodał "Kluczowe znaczenie ma także wzmocnienie pozycji organizacji producentów (OP) w łańcuchu żywnościowym, aby zrealizować wzrastające zapotrzebowanie na żywność na świecie. Rolnicy obecnie zmagają się z olbrzymią siłą nabywczą kilku supermarketów i otrzymują jedynie ułamek ceny sprzedaży. Reforma musi zmienić tę sytuację. Rolnicy muszą otrzymywać wyższe dochody z rynków. Instrumenty mające na celu wzmocnienie organizacji producentów muszą być realizowane w ramach propozycji Komisji w sprawie przyszłej WPR. Na przykład, wraz z przeprowadzeniem reformy europejskiego sektora warzyw i owoców oraz mleka, wzmocniono znaczenie organizacji producentów. To samo należy zrobić w innych sektorach. W swoich planach dla sektora mleczarskiego, Komisja skupia się na zacieśnianiu relacji kontraktowych między rolnikami i przetwórcami w celu zapewnienia m możliwości uzyskania lepszej ceny za dostarczane produkty".

Podkreślił:"Uważamy za krok w dobrym kierunku plany Komisji dotyczące poszerzenia zakresu produktów, gdzie uznaje się organizacje producentów i ich stowarzyszenia, jak również organizacje międzybranżowe, jako uzupełnienie propozycji Komisji o sektor mleka. Jednakże Komitety Copa-Cogeca obawiają się braku jasnej definicji organizacji producentów w propozycji Komisji Europejskiej. Ponadto, europejskie zasady konkurencji muszą być dostosowane, tak aby pomagać organizacjom producentów, takim jak spółdzielnie, w powiększaniu się i działaniu na większą skalę.

Podsumowując, pragnę zwrócić uwagę na fakt, iż WPR jest jedyną prawdziwie wspólna polityka i wniosła ważny i cenny wkład do konstrukcji europejskiej. "Komitety Copa-Cogeca chcą aby w przyszłości silna, dynamiczna i innowacyjna, poparta silnym budżetem UE, WPR była utrzymana. Będziemy o to walczyć i apelujemy do ministrów UE, eurodeputowanych i Komisji aby utrzymali oni opłacalny sektor rolno-spożywczy w UE w przyszłości, który przyczyni się do wzrostu obszarów wiejskich", powiedział.

copa-cogeca.be 12.10.2011

 

Ostateczne dane dotyczące zbiorów wg Copa-Cogeca

Komitety Copa-Cogeca opublikowały dzisiaj ostateczne szacunki dotyczące zbiorów w UE. Produkcja wzrosła o 1,9% mimo niekorzystnych warunków klimatycznych. Ponieważ według prognoz sytuacja na rynku zbóż w UE pozostanie napięta, Komitety Copa-Cogeca ostrzegają przed planami dalszego zazieleniania Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i przymusowego odłogowania.

Komitety Copa-Cogeca zareagowały po tym, jak grupa robocza "Zboża" oceniła sytuację. Ian Backhouse, przewodniczący grupy roboczej, powiedział ?Oczekujemy, że w tym roku produkcja zbóż w UE będzie wyjątkowo wysoka. Spodziewamy się, że wyniesie ona 280 milionów ton. Jednakże ze względu na niekorzystne warunki klimatyczne mieliśmy trudności z uzyskaniem wiarygodnych danych dotyczących jakości zbiorów. Przewiduje się, że zbiory kukurydzy w UE będą rekordowo wysokie i osiągną 64 miliony ton, czyli będą o 14,7% wyższe niż zbiory ubiegłoroczne (szczegóły http://www.copa-cogeca.eu/img/user/file/CER-GOL-2011-09.pdf).

Komitety Copa-Cogeca również obawiają się zwiększenia bezcłowych importów zbóż i bioetanolu z Ukrainy, które nie spełniają unijnych standardów produkcji. Ponadto nie wiadomo, czy Ukraina będzie w stanie wprowadzić podatek wywozowy dla zbóż w ramach aktualnych negocjacji o wolnym handlu pomiędzy UE a Ukrainą, co może zwiększyć wahania rynku".

Dodał ?Niektóre z krajów północnych ucierpiały z powodu znacznych opadów w czasie tegorocznych zbiorów. Mimo to, oczekuje się, że unijna produkcja sprosta popytowi na kampanię handlową 2011/2012. Równowaga na rynku jest napięta i najprawdopodobniej zapasy będą niższe pod koniec przyszłego roku. Światowe zapotrzebowanie na zboża jest w dalszym ciągu wysokie i przewiduje się, że zapasy będą spadać. Dlatego też unijni konsumenci zbóż, zarówno do produkcji żywności jak i pasz, potrzebują stabilnych cen i dostaw. Napięta sytuacja podaży będzie miała wpływ nie tylko na producentów zbóż".

Pan Ehlers, przewodniczący grupy konsultacyjnej "Zboża" powiedział "W tej sytuacji europejscy producenci zbóż nie rozumieją dlaczego powinni oni ograniczać potencjał produkcyjny UE poprzez wprowadzanie dalszych instrumentów zazieleniania WPR. Miałoby to znaczny wpływ na rynek zbóż: zwiększyłoby to wahania cen surowców rolnych i bioetanolu. Są to utrudnienia, których UE teraz nie potrzebuje".

copa-cogeca.be 07.10.2011

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl