Aktualności

Forum Biomasy

W dniach 22-23 marca 2012 w Hotelu Korona, Kruki k/Ostrołęki Forum Biomasy ? Produkcja, Kontraktowanie, Logistyka w imieniu organizatorów oraz Gospodarza Honorowego Forum: ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA zapraszamy do uczestnictwa. Krajowa Federacja Producentów Zbóż objęła patronatem branżowym organizowane Forum Biomasy.

Czytaj więcej...

Dofinansowanie udziału w targach

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w ramach realizacji współpracy międzynarodowej w zakresie wsparcia eksportu produktów rolno-żywnościowych przez polskich przedsiębiorców oraz promocji polskiej żywności bierze udział w organizacji i ułatwianiu dostępu do targów przedsiębiorcom poprzez zapewnienie przestrzeni wystawienniczej oraz częściowy zwrot kosztów kwalifikowalnych udziału w danej imprezie. W drodze analiz potencjału promocyjnego imprez międzynarodowych organizowanych w okresie I półrocza 2012 r. wyłoniono następujące imprezy targowe, jako zasługujące na wsparcie ARR w zakresie udziału polskich podmiotów:


1. Food Expo w Herning / Dania 18 ? 20 marca 2012 r.  ? szacowany koszt udziału ok. 2850 zł za osobę, termin przesyłania zgłoszeń udziału do ARR ? 20 lutego 2012 r. więcej pod linkiem: http://www.arr.gov.pl/

2. DJAZAGRO w Algierze / Algieria 23 ? 26 kwietnia 2012 r.  - Szacowany koszt udziału 1 przedstawiciela firmy ok. 4500 zł za osobę -  termin przesyłania zgłoszeń udziału do ARR ? 24 lutego 2012 r. więcej informacji po przejściu na stronę arr.

3. SIAL Canada w Montrealu / Kanada 9-11 maja 2012 r. - Szacowany koszt udziału 1 przedstawiciela firmy ok. 9800 zł za osobę -  termin przesyłania zgłoszeń udziału do ARR ? 24 lutego 2012 r. więcej po przejściu w zakładkę.

UWAGA ? w przypadku udziału w wyjeździe na targi DJAZAGRO w Algierze lub SIAL Canada w Montrealu - możliwe dofinansowanie 50 % kwalifikowanych kosztów udziału (maks. 8000 PLN / 1 przedstawiciela firmy).
Należy podkreślić, że ARR uzyskała informacje o wzroście zainteresowania importem żywności polskiej na rynki Danii (i Skandynawii) a także Algierii i Kanady (wzrost importu zanotowano w 2011r., podczas gdy obecnie Kanada przygotowuje się do zawarcia umowy o wolnym handlu z Unią Europejską).
Ponadto, informujemy że w przypadku podmiotów, które nie mogą uczestniczyć w targach istnieje również możliwość wysyłki próbek towarów i/lub materiałów reklamowych na polskie stoiska informacyjne organizowane przez Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji (bez konieczności udziału w targach).

Debata: Perspektywy rynku zbóż

Krajowa Federacja Producentów Zbóż zaprasza zainteresowanych tematem:Perspektyw rynku zbóż, pierwszego dnia targów Polagra Premiery (16 lutego br.) w godzinach 12 00 - 13 00 na debatę (na terenie MTP w Poznaniu, Scena w Alei Lipowej). Wstęp na debatę wolny. Prelegenci spotkania:

1. Prof. Dr hab. Walenty Poczta (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Kierownik Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie) - Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku.
2. Michał Mazurowski - polityka magazynowa,
3. Maciej Gołębiewski ( Omya sp. z o.o.) nawoż
enie,
4. Rafał Mładanowicz - Prezes Krajowa Federacja Producentów Zbóż ? nawożenie, podsumowanie spotkania.
Partnerzy debaty: Omya Sp. z o.o.
Kopia_BASFC_WH52_5RD_4CSUMI_AGRO_POLAND
Patronat medialny wydarzenia
Swiat_Zboz

Konsultacje z organizacjami pakietu legislacyjnego ws WPR

Konsultacje_MRIRW_-_2012

18 stycznia br. w budynku MRiRW odbyło się spotkanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Marka Sawickiego z przedstawicielami branżowych organizacji rolniczych, samorządem rolniczym i spółdzielczością rolniczą. KFPZ reprezentowała podczas konsultacji - dyrektor biura - Joanna Leśniewska. Spotkanie dotyczyło prowadzonej przez ministra debaty publicznej dotyczącej reformy WPR. Podczas spotkania Zofia Krzyżanowska (Radca Generalny w MRiRW) przedstawiła założenia pakietu legislacyjnego opracowanego przez Komisję Europejską. Szef resortu przedstawił do konsultacji projekt opinii ministerstwa bedącego stanowiskiem Polski w odniesieniu do propozycji KE w odniesieniu do propozycji płatności bezpośrednich po 2013 r. Ponadto Minister Sawicki apelował do zebranych przedstawicieli organizacji rolniczych by aktywnie włączali się w debatę na wszystkich możliwych płaszczyznach, także w kontaktach ze swoimi odpowiednikami z krajów UE.

Przedstawiciele poszczególnych związków branżowych odnieśli się do przedstawionego pakietu legislacyjnego i podkreślili przede wszystkim niesprawiedliwy, zróżnicowany poziom płatności bezpośrednich w poszczególnych państwach UE. Komunikowano również o problemach występujące na poszczególnych rynkach rolnych.

Joanna Leśniewska

IV Edycja konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłasza IV edycję konkursu ?Polska wieś ? dziedzictwo i przyszłość?. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.


W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:


1) Prace naukowe, popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

2) Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.


W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.


Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2012 r.


Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Sylwia Konopacka, e-mail s.konopacka@fdpa.org.pl tel. 22 864 03 90; fax 22 864 03 61.

DuPont i produkcja żywności w Polsce

Sprostanie wyzwaniom wynikającym z rosnącej populacji ludzi na całym świecie i jej potrzeb

Warszawa, 26 stycznia 2012

W ciągu ostatnich 10 lat eksport żywności z Polski wzrósł aż sześciokrotnie. Tylko w 2010 roku udział niskoprzetworzonej żywności w polskim eksporcie wyniósł 59%, a zupełnie nieprzetworzonej 17%, co daje jeszcze większy potencjał wzrostu przychodów z eksportu żywności w przyszłości.

Za 40 lat świat będzie musiał zwiększyć produkcję żywności o ponad 50% pomimo zmniejszającego się areału pól uprawnych. Wynika to ze wzrostu światowej populacji, która będzie zwiększała się o 150 000 osób dziennie przez następne 40 lat i w 2050 roku osiągnie 9 miliardów. W związku z tak niepokojącymi danymi należy opracować najbardziej efektywne rozwiązania, by produkowana żywność była jak najbardziej wartościowa.

Polska może stać się jednym z kluczowych producentów żywności w Europie i istotnym dostawcą coraz bardziej przetworzonej żywności na świecie. DuPont posiada rozwiązania pomagające zwiększyć:

  • - produkcję nieprzetworzonych produktów rolnych,
  • - poziom składników odżywczych w produktach rolnych i hodowlanych,
  • - wartość odżywczą żywności na etapie jej przetwarzania.

W Polsce stosuje się już nasiona kukurydzy i rzepaku Pioneer, o wysokim potencjale plonotwórczym. W efekcie nasiona rzepaku są lepszej jakości i mają zwiększoną zawartość oleju. W dalszej kolejności DuPont będzie opracowywać rośliny do wykorzystania jako surowiec energetyczny.

Ponad to, od 2005 roku w Polsce funkcjonuje system SPEC czyli System Prognozowania Epidemii Chorób, który swoim zasięgiem obejmuje większość regionów intensywnej uprawy rzepaku i jest to w swojej klasie największy system sygnalizacji na świecie, chroniący polskie uprawy.

System wspierania decyzji SPEC pomaga mi właściwie rozplanować prace związane z wykonywaniem zabiegów jesiennych w rzepaku ozimym. Dzięki systemowi sms informującemu o poziomie ryzyka infekcji jestem w stanie przygotować się do zabiegów i wykonać je w optymalnym terminie. Myślę, że dzięki temu uzyskuję coraz lepszą skuteczność zabiegów, unikam wykonywania zabiegów niepotrzebnych, dostosowuję środki do zmieniającej się sytuacji w polu i fazy rozwojowej rośliny chronionej ? mówi Michał Kamiński, kierownik gospodarstwa        o powierzchni 1860 hektarów, z czego 430 hektarów to uprawa rzepaku.

Na polskim rynku, wśród dostawców białek i lecytyn sojowych, wykorzystywanych w przetwórstwie żywności dominuje Solae (tm) z ponad 50% udziałem rynku. Aktualnie firma rozwija zastosowania bazujące na strukturyzowanym białku SUPRO MAX?. Ten opatentowany produkt, stwarza duże możliwości poprawy jakości oraz obniżenia kosztów m.in. dań gotowych oraz żywności dla wegetarian.

Z myślą o producentach deserów mrożonych, przetworów owocowych, przemysłu mleczarskiego i piekarniczego, powstaje szeroka gama produktów firmy Danisco. Należą do nich: kultury bakterii, enzymy, dodatki do żywności zastępujące cukier czy dany rodzaj tłuszczu oraz pektyny i wiele innych. DuPont przejął firmę Danisco  w ubiegłym roku i teraz poprzez swoją część o nazwie Odżywianie i Zdrowie jest jedną z dwóch największych firm tego typu w Polsce z ponad 30% udziałem w rynku krajowym.

 

Wyjazd studyjny Krajowej Federacji Producentów Zbóż

 

Wyjazd organizacji członkowskiej Krajowej Federacji Producentów Zbóż. "Poznajmy Struktury Europejskie" pod takim hasłem członkowie Zrzeszenia Producentów Zbóż i Rzepaku "Rola" z Człuchowa, brali udział w wyjeździe studyjnym w dniach 27 listopada - 2 grudnia 2011 r. Ze szczegółową relacją z wyjazdu będzie można zapoznać się czytając 18 numer Świata Zbóż (Luty 2012).


Świat Zbóż otrzymują regularnie członkowie federacji, ponadto jest dystrybuowany podczas spotkań w terenie, konferencji, targów i szkoleń.


Aby zostać członkiem KFPZ należy wypełnioną i podpisaną deklarację członkowską przesłać do biura federacji (ul. Świętokrzyska 20 lok 402 A, 00-002 Warszawa). Deklarację znajdą Państwo w zakładce Do pobrania na stronie www.kfpz.pl. Dodatkowych informacji udziela Joanna Leśniewska pod numerem telefonu: 667 958 199.

wyjazd_2011_2

Debata na Polagrze Premiery 2012

Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w debacie organizowanej przez Krajową Federację Producentów Zbóż  w  dniu 16 lutego 2012 r. podczas targów Polagra Premiery w Poznaniu. Tematem debaty będą - Perspektywy rynku zbóż. Podczas dyskusji odbywającej się na Scenie w Alei Lipowej w godzinach 12 00 - 13 00 poruszane będą zagadnienia dotyczące m.in.:
- stanu ozimin,
- nawożenia,
- Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku.

Rafał Mładanowicz

Prezes KFPZ

Dofinansowanie targów w Arabii Saudyjskiej

Uprzejmie informuję o możliwości udziału w pierwszej edycji międzynarodowych targów Riyadh International Exhibition w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej w dniach 20 ? 24 lutego 2012 r. Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków pomocy de minimis Ministerstwa Gospodarki. Warunkiem jest złożenie przez Agencję Rynku Rolnego (Kordynatora projektu branżowego) zbiorczego wniosku o dofinansowanie w Ministerstwie Gospodarki. Wyłącznie w przypadku zebrania grupy co najmniej 4 przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego, uczestnicy będą mieli możliwość otrzymać pomoc finasową.

Wielkość dofinasowania nie może przekroczyć 50% kosztów netto kwalifikujących się do objęcia pomocą, jednak nie więcej niż 8 tys. zł na jednego przedsiębiorcę.

Szacowany koszt udziału 1 przedstawiciela przedsiębiorcy, obejmujący koszty podstawowe tj. bilet lotniczy w obie strony i 6 noclegów to ok. 8 tys. zł.

Celem zgłoszenia zainteresowania udziałem w projekcie, przedsiębiorcy z branży rolno-spożywczej proszeni są o wypełnienie FORMULARZA DEKLARACJI UCZESTNICTWA  i przesłanie go na adres: eksporter@arr.gov.pl najpóźniej do dnia 13 stycznia 2012 r. Po zatwierdzeniu przez Ministerstwo Gospodarki projektu branżowego, przedsiębiorca będzie zobowiązany:
1) dostarczyć do Agencji Rynku Rolnego:
- odpis KRS lub zaświadczenie o działalności gospodarczej;
- kopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach;
- sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (w skróconej postaci);
- informację o przedsiębiorcy sporządzoną na stosownym formularzu;
2) podpisać umowę z Ministerstwem Gospodarki;
3) dostarczyć do MG faktury i dowody płatności (po zakończeniu projektu budżetowego).

Po zabraniu odpowiedniej grupy przedsiębiorców, niezwłocznie zamieścimy stosowne informacje w serwisie internetowym ARR nt. możliwości dofinansowania przedmiotowego przedsięwzięcia w ramach środków pomocy de minimis Ministerstwa Gospodarki.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z pracownikiem Biura Współpracy Międzynarodowej ARR: Panią Elizą Wójcik, tel. (22) 661-72-89, e-mail: e.wojcik@arr.gov.pl

Dopłaty do materiału siewnego w 2012 roku

Od 15 stycznia 2012 r. w Agencji Rynku Rolnego można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie (zbóż ozimych, zbóż jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych).
Przedmiot dopłaty
Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w rolnictwie dotyczą materiału siewnego zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w okresie od 15 lipca 2011 r. do 15 czerwca 2012 r. Wnioski o przyznanie tej dopłaty można składać w terminie od 15 stycznia do 25 czerwca 2012 r.
W 2012 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dopłaty.
Dopłaty są udzielane do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów. Dopłaty zostaną przyznane, jeżeli ilość materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zużyta do obsiania lub obsadzenia tych powierzchni jest nie mniejsza niż minimalna ilość określona w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych.
Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon.

Stawki dopłat oraz gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami
Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynoszą odpowiednio:
100 zł ? w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych
160 zł ? w przypadku roślin strączkowych
500 zł ? w przypadku ziemniaków.
Bez względu na formę i cel pomocy otrzymanej w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, w okresie trzech lat podatkowych, tj. w roku, w którym złożony został wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, łączna kwota pomocy dla producenta rolnego nie może przekroczyć 7 500 euro. W kwotę tę wliczone są dopłaty, które producent rolny otrzyma z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.
Dopłaty realizowane są do materiału siewnego:
zbóż ? pszenicy zwyczajnej, żyta (populacyjnego, syntetycznego lub mieszańcowego), jęczmienia, pszenżyta, owsa
roślin strączkowych ? łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego), grochu siewnego, bobiku, wyki siewnej
ziemniaka.
Minimalne ilości wysiewu
Minimalna ilość materiału siewnego gatunków roślin rolniczych, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi w przypadku: pszenicy zwyczajnej ? 150 kg, pszenicy mieszańcowej ? 80 kg, żyta populacyjnego ? 130 kg, żyta syntetycznego ? 80 kg, żyta mieszańcowego ? 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej, jęczmienia ? 130 kg, pszenżyta ? 150 kg, owsa ? 150 kg, łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) ? 150 kg, grochu siewnego ? 200 kg, wyki siewnej ? 80 kg, bobiku ? 270 kg, ziemniaka ? 2 000 kg, oraz 140 kg ? w przypadku mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego wymienionych gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych (z wyłączeniem ziemniaka).
Złożenie wniosku
O przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, producent rolny powinien ubiegać się na podstawie wniosku złożonego we właściwym, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego Oddziale Terenowym ARR.
Należy pamiętać, aby do wniosku o przyznanie dopłaty dołączyć:
a) oryginały albo potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego przez Prezesa Agencji pracownika właściwego OT ARR kopie:
? faktur zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionej od 15 lipca 2011 r. do 15 czerwca 2012 r., pod warunkiem, że materiał ten został zużyty w tym okresie do siewu lub sadzenia,
? dokumentów wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionych w roku, w którym materiał ten został zużyty do siewu lub sadzenia w terminie od 15 lipca 2011 r. do 15 czerwca 2012 r., jeżeli producent rolny (przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym lub podmiot prowadzący obrót materiałem siewnym wpisany do rejestru rolników) zużył materiał siewny do siewu lub sadzenia w posiadanym przez siebie gospodarstwie rolnym.
b) Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę stanowiący załącznik do ?Warunków uzyskania dopłaty??.
Informacje zawarte w tym formularzu dotyczą pomocy innej niż pomoc de minimis w rolnictwie, którą producent rolny otrzymał w odniesieniu do materiału siewnego zakupionego w terminie od 15 lipca 2011 r. do 15 czerwca 2012 r. i wskazanego we wniosku o przyznanie dopłaty.
Ponadto producent rolny jest zobowiązany przedstawić wszystkie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w ciągu 3 lat podatkowych, tj. w roku, w którym złożył wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo złożyć oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie.
Jeżeli producent rolny w złożonym wniosku ubiega się o dopłatę do powierzchni mniejszej niż 1 ha, powinien dodatkowo złożyć oświadczenie o powierzchni upraw, w którym wykaże, że posiada jeszcze inne działki rolne (w sumie o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha), na których wysiał/ wysadził gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami.
Szczegółowe ?Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie w 2012 r.? oraz formularz wniosku wraz z załącznikami dotyczący uzyskania dopłaty można uzyskać:
- w Oddziałach Terenowych ARR
- w Centrali ARR
- na stronie internetowej Agencji www.arr.gov.pl.
- Telefoniczny Punkt Informacyjny ARR - 22 661 72 72

Dochody rolników - komentarz Copa-Cogeca

KOMITETY COPA-COGECA Z RADOŚCIĄ PRZYJĘŁY PIERWSZE SZACUNKI EUROSTATU UKAZUJĄCE, ŻE W 2011 ROKU DOCHODY ROLNIKÓW WZROSŁY, JEDNAK OSTRZEGAJĄ PRZED WPŁYWEM JAKI NA DOCHÓD MOŻE MIEĆ SPADEK CEN ZBÓŻ POD KONIEC ROKU

Komitety Copa-Cogeca z radością przyjęły dzisiaj pierwsze szacunki Eurostatu pokazujące, że w UE dochody rolników wzrosły średnio o 6.7% w wartościach rzeczywistych w porównaniu z 2010 rokiem, dzięki poprawie cen zbóż w pierwszym półroczu. Jednakże Komitety Copa-Cogeca ostrzegały, że są to jedynie szacunki wstępne i mogą się zmienić, gdy zaczną one odzwierciedlać niedawny spadek cen zbóż.

Sekretarz Generalny Komitetów Copa-Cogeca Pekka Pesonen powiedział ?Cieszę się, że dochody rolników wzrosły, jednakże dane te będą poddane rewizji w styczniu/ lutym i mogą okazać się niższe, ponieważ ceny pszenicy spadają od lipca, a ceny kukurydzy od września. Dochody rolników w UE są w dalszym ciągu bardzo niskie i stanowią mniej niż 50% średnich zarobków w innych sektorach. Ten 6% wzrost ukrywa również znaczne różnice między państwami członkowskimi. Ponadto rolnicy są zaniepokojeni ze względu na kryzys strefy Euro i spowolnienie gospodarcze. Zwłaszcza ze względu na fakt, że kryzys uniemożliwia zwiększenie konsumpcji mięsa, które jest niezbędnym elementem zdrowej diety. Barometr rolny przeprowadzony przez Komitety Copa-Cogeca wśród naszych członków ukazuje, że zaufanie rolników wzrosło na początku 2011 roku, jednak ponownie spadło w trzecim kwartale 2011. W związku z tym zaufanie utrzymuje się, jednak jest dość niskie?.

Dodał: "Nieustannie apeluję do Komisji Europejskiej, eurodeputowanych i ministrów rolnictwa UE o zapewnienie silnej, dynamicznej i innowacyjnej Wspólnej polityki rolnej (WPR) po 2013 roku, która zachęci rolników do przyszłych inwestycji oraz zapewni zwiększenie innowacji i badań. W związku z wzrastającym zapotrzebowaniem na żywność, należy wzmacniać gospodarczą rolę rolników jaką jest produkcja żywności dla 500 milionów konsumentów?.

copa-cogeca.be 20.12.2011

Wynikowy szacunek GUS

Z szacunku wynikowego produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2011 r. opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny (19.12.2011 r.) wynika że: zbiory zbóż  w 2011 r. ogółem szacuje się na ok. 26,8 mln t, tj. o 1,7% mniej w porównaniu do roku ubiegłego, natomiast na poziomie średnich zbiorów z lat 2001-2005; w tym zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na ok. 24,3 mln t, tj. o 3,3% mniej od uzyskanych w 2010 r. oraz o 2,2% mniej od średnich zbiorów z pięciolatki 2001-2005.
Według szacunku wynikowego przewiduje się, że powierzchnia uprawy zbóż  podstawowych z mieszankami zbożowymi w 2011 r. wynosi niespełna 7,4 mln ha, z tego:
- pszenicy niespełna 2,3 mln ha,
- żyta około 1,1 mln ha,
- jęczmienia ponad 1,0 mln ha,
- owsa ponad 0,5 mln ha,
- pszenżyta około 1,3 mln ha,
- mieszanek zbożowych niespełna 1,2 mln ha.
W strukturze powierzchni zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi udział powierzchni zbóż jarych wynosi 39,2%, a udział powierzchni zbóż ozimych - około 60,8%. Szacuje się, że plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosą 32,9 dt/ha, tj. w porównaniu do średniej z lat 2001-2005 więcej o 2,0 dt/ha (o 6,5 %). Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi ocenia się na około 24,3 mln t, tj. o 0,5 mln t (o 2,2%) mniej w porównaniu do średnich zbiorów z lat 2001 ? 2005. Plony zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi oceniono na 35,5 dt/ha, tj. o 2,7 dt/ha (o 8,3%) więcej od średnich plonów z lat 2001 ? 2005.
stat.gov.pl 19.12.2011 r.

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl