Aktualności

Komunikat Prezesa KFPZ- sytuacja na polach

pszenyto_porastanie
Na koniec lipca 2011 r. federacja ocenia zaawansowanie żniw w Polsce na poziomie 8-10%. Regionalne stopień postępu prac żniwnych może się kształtować pomiędzy jeszcze nie rozpoczętymi i sięgać do 20%.  Dotychczasowe tegoroczne zbiory nie stanowią znaczącej masy towarowej, co jest widoczne na rynku po napływającej pszenicy drogą morską i samochodową z południa Europy. Dotychczas koszone na polach zboże to jęczmień, początki pszenżyta i żyta.
Ze względu na panujące w lipcu niekorzystne warunki pogodowe, największe niepokoje producentów zbóż, skupiają się w tej chwili w temacie jakości jeszcze nie zebranych zbóż, ilości jeszcze nie są zagrożone. W chwili obecnej widoczne są porosty na pszenżycie ozimym (na zdjęciu do tekstu) sięgające już 30%, zaczyna porastać także żyto. Jeśli dotychczasowa pogoda utrzyma się przez kilka kolejnych dni problem porastania może dotknąć również pszenicy. Zdaniem federacji plony w tym sezonie będą na poziomie średniej wieloletniej i niższe w niektórych regionach.

Kolejnym dużym problemem dla producentów z pewnością już jest bądź będzie w najbliższych dniach możliwość wejścia w pole, gdzie nawet jeżeli sam kłos i częściowo słoma nadają się do zbioru, nie ma możliwości wjazdu na pole ciężkim sprzętem ze względu na nadmiar wody w glebie.

Do żniw potrzebujemy w wielu regionach kraju co najmniej 5-6 dni bardzo dobrej słonecznej pogody.

Rafał Mładanowicz, 30.07.2011


Spotkanie polowe w Gospodarstwie Pokazowym firmy Bayer CropScience w Gościejewie

Firma Bayer CropScience polowe posiada kilka gospodarstw pokazowych, w których w warunkach polowych ocenia i testuje swoje produkty. Jedno z takich gospodarstw znajduje się w Gościejewie koło Rogoźna w województwie wielkopolskim, w którym 8 lipca odbyło się spotkanie polowe. W trakcie spotkania uczestnicy mieli możliwość wyrobienia, wypieku i degustacji własnoręcznie zrobionego chleba.

Właścicielem tego gospodarstwa jest Marek Banasiak. Pan Marek jest także laureatem wielu nagród związanych z produkcją rolniczą, w których docenia się nie tylko

Bayer_poznan

jakość produkcji, ale również pomysłowość i nowatorskie rozwiązania wprowadzane w tym gospodarstwie.

Kompletny program ochrony dla pszenicy

Na polach doświadczalnych pszenicy zastosowano pięć technologii zwalczania chwastów i różne technologie ochrony fungicydowej. Pole, na którym posiana została pszenica jest tzw. polem chabrowym. Na tym tle prezentowane są 3 technologie jesiennego zwalczania chwastów preparatami Komplet? 560 SC (0,5 l/ha), Expert Met? 56 WG (0,35 kg/ha) oraz Alister Grande? 190 OD (1,0 l/ha).

Na kolejnych poletkach zastosowano wiosenne zwalczanie chwastów z wykorzystaniem herbicydów: Huzar Activ? 387 OD (1,0 l/ha), a także Atlantis? 12 OD (0,45 l/ha) + Sekator? 125 OD (0,15 l/ha).

Na tle kombinacji herbicydowych zaprezentowano różne rozwiązania ochrony przed chorobami. Były wśród nich technologie dwuzabiegowe o najwyższym poziomie ochrony czyli:

UNIVO? - Input? 460 EC na pierwszy zabieg oraz Fandango? 200 EC na drugi

FUSARO? - analogicznie  Input? 460 EC oraz Prosaro? 250 EC

Prezentowana jest także technologia trzybzabiegowa, gdzie oprócz Univo? zastosowano dodatkowy zabieg preparatem Prosaro 200 EC  w dawce 0,75 l/ha w fazie pszenicy ? BBCH 61-65. Na polach pokazano także standardową ekonomiczną ochronę przed chorobami opartą na preparatach Soligor? 425 EC oraz Falcon? 460 EC.

? - zastrzeżony znak towarowy firmy Bayer

Debata Przedżniwna 2011

30 czerwca 2011 r. Krajowa Federacja Producentów Zbóż w gmachu budynku MRiRW wspólnie z przedstawicielami Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowała debatę przedżniwną. Prezes KFPZ Rafał Mładanowicz przedstawił m.in. szacunki tegorocznych zbiorów zbóż oraz prognozy cen w czasie żniw. Bogusław Rzeźnicki (Z-ca Dyrektora) reprezentujący Departament Hodowli i Ochrony Roślin poinformował zebranych o zmianach w nowej ustawie o środkach ochrony roślin oraz zasady integrowanej produkcji i ochrony roślin.

Debat_2011

W debacie uczestniczyli przedstawiciele Agencji Rynku Rolnego, Głównego Urzędu Statystycznego, Krajowej Rady Izb Rolniczych, Izby Zbożowo-Paszowej, FBZPR.

Ankietowani przez KFPZ uczestnicy targów w Modrzu prognozowali cenę za pszenicę konsumpcyjną w żniwa 2011 r.:

500-600 zł - 3%

601-800 zł -25%

801-1000 zł -42%

1001-1200 zł - 17%

powyżej 1200 zł - 3%

nie wiem, trudno powiedzieć - 10%

Krajowa Federacja Producentów Zbóż szacuje powierzchnię tegorocznych zasiewów zbóż w kraju na 8065 tys. ha (bez kukurydzy). Natomiast spodziewane wg KFPZ zbiory zbóż polskich producentów zbóż wyniosą 24800 tys. ton ( bez kukurydzy).

Pełna relacja z debaty będzie opublikowana już w najbliższym numerze Świata Zbóż, zachęcam do lektury. Uczestnikom dziękuje za czas poświęcony na debatę.

Joanna Leśniewska

 

 

Konferencja organizacji pozarządowych

W dniach 2-3 grudnia 2010 w Brnie miała miejsce międzynarodowa konferencja pozarządowych organizacji rolniczych nowych państw członkowskich UE. Organizatorem spotkania była Czeska Izba Rolna.Kopia_Obraz_045

Konferencja zatytułowana "Polityka Rolna po 2013 r. - stanowisko nowych państw członkowskich UE". Przedstawiciele państw biorących udział w konferencji komentowali opublikowany 17 listopada 2010 "Komunikat Komisji Europejskiej". W konferencji udział wzięli przedstawiciele: Węgier, Słowacji, Polski, Czech, Litwy, Rumunii. KFPZ na konferencji była reprezentowana przez Joannę Leśniewską.

Uczestnicy konferencji podpisali wspólną deklarację o nazwie: ?Prosimy o równe i dobrze wyważone stanowisko wszystkich rolników w UE i stabilnego europejskiego rolnictwa?.

Pełna relacja z konferencji oraz treść deklaracji opublikowna będzie w najbliższym numerze Świata Zbóż - luty 2011.

 

Szkolenie dla producentów zbóż

16 listopada KFPZ zorganizowała w Człuchowie szkolenie dla producentów zbóż nt: Nowe technologie w produkcji zbóż konsumpcyjnych. Podczas szkolenia wygłoszono następujące wykłady:
- Nowe możliwości i perspektywy zwalczania chorób w uprawie zbóż- prof. nadzw. dr hab. Marek Korbas,
- Najnowsze trendy w odchwaszczaniu zbóż wiosną - inż. Adam Paradowski
- Technologie informatyczne jako narzędzia wspomagające pracę rolników - dr Leszek Sieczko.

Czytaj więcej...

Spotkanie z delegacją z Kazachstanu

24 września Krajowa Federacja Producentów Zbóż uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym przez Konfederację Pracodawców Polskich i Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej. Grupie przedsiębiorców z Kazachstanu przewodniczył Prezydent Niezależnego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Republiki Kazachstanu, Pan Tałgat Akuow. Celem spotkania było nawiązanie kontaktów oraz przeprowadzenie rozmów na temat sposobów wzmacniania współpracy handlowej i inwestycyjnej pomiędzy obiema stronami. W skład delegacji weszli przedsiębiorcy z branży: spożywczej i rolnej, turystycznej, budowlanej, chemiczno-kosmetycznej (chemia gospodarcza), szkolnictwa wyższego oraz alkoholowej.
Joanna Leśniewska

XX-lecie Agencji Rynku Rolnego

W dniu 22 września w Warszawie w miała miejsce konferencja ?Agencji Rynku Rolnego 1990-2010 - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość? organizowana w ramach obchodów 20-lecia ARR. Przybyłych gości przywitał Władysław Łukasik- Prezes ARR. Następnie swoje referaty wygłosili m.in. prof. Andrzej Kowalski ? ?WPR a rynki rolne w Polsce? oraz prof. Stanisław Stańko- ?Perspektywy produkcji rolniczej w Polsce?. W panelu dyskusyjnym: WPR a zmiany na rynkach rolnych głos zabrali m.in. Lars Hoelgaard-Zastępca Dyrektora Generalnego DG AGRI Komisji Europejskiej i Andrzej Babuchowski- Radca Ministra w Stałym Przedstawicielstwie RP w UE.

W popołudniowej części konferencji swoje zdanie odnośnie WPR wyraził Marek Sawicki- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Następnie wręczono odznaczenia zasłużonym pracownikom ARR. Współpraca Krajowej Federacji Producentów Zbóż z Agencją Rynku Rolnego została doceniona przyznanym medalem Prezesa ARR za pomoc i wsparcie we wdrażaniu realizacji mechanizmów administrowanych przez Agencję. W imieniu członków KFPZ dziękuje za odznaczenie. Medal z rąk Prezesa ARR odebrał Rafał Mładanowicz- Prezes KFPZ.  W uroczystościach 20-lecia ARR uczestniczył także Krzysztof Bojar. Obchody uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca ?Jawor?.

Joanna Leśniewska

Portalspożywczy.pl "Porozmawiajmy o ...plonach i cenach"

Najgorszy jest brak strategii

Jan Bazyl Lipszyc - Długa i ciężka zima, w maju i w czerwcu deszcze i w następstwie powódź, w lipcu susza, a potem znowu deszcze i burze z gradobiciem. Jak te pogodowe przypadki odbiją się na branży żywnościowej? W mediach już pojawiły się doniesienia, że żywność będzie mocno drożeć.

Rafał Mładanowicz, prezes zarządu Krajowej Federacji Producentów Zbóż: - Pierwszy sygnał, że rok będzie trudny mieliśmy na przedwiośniu, bo śniegi zeszły dopiero z końcem marca. Pierwsze zabiegi agrotechniczne były opóźnione. W czerwcu i lipcu były powodzie, a potem upały. Już 29 czerwca informowaliśmy, że zbiory zbóż mogą być mniejsze od zeszłorocznych i prognozowaliśmy, że zbierzemy ponad 26 mln ton ziarna zbóż. Ale byliśmy wtedy spokojni, że ich jakość będzie wysoka. Ale żniwa w tym roku zaczęły się o 2 tygodnie później niż zwykle. Na przełomie lipca i sierpnia zaczęły się deszcze i trwają one do dzisiaj. W Polsce północnej w niektórych regionach jeszcze 30 do 50 procent zboża jest na polu. (Dyskusja odbyła się 24 sierpnia - przyp. red.)

Zachęcamy do zapoznania się z całym tekstem artykułu na stronie www.portalspożywczy.pl lub w numerze 14 Świata Zbóż.

Aktualnie w Federacji

Na początku października ukaże się już 14 numer Świata Zbóż. Zamówienia na reklamy mające się ukazać w najbliższym numerze biuletynu są przyjmowane telefonicznie pod numerem (+48) 667-958-199 bądź też drogą elektroniczną na adres biuro@kfpz.pl. Już dziś zapraszamy do lektury kolejnego numeru ?Świata Zbóż? naszych obecnych i przyszłych Członków.

W imieniu Zarządu KFPZ serdecznie podziękuje za wpływające na konto KFPZ składki członkowskie. Ponadto przypominamy o opłaceniu zaległej składki członkowskiej za rok 2010 i spóźnialskim za 2009 r. Zachęcemy również do składania deklaracji członkowskich osoby, którym bliski sercu jest temat produkcji zbożowej. Będąc członkiem KFPZ dostajesz cenne informacje i porady. Jesteś informowany o prognozach zbiorów, aktualnych cenach na rynku krajowym i światowych giełdach. Ponadto bezpłatnie otrzymujesz 3 razy  w roku biuletyn informacyjny Świat Zbóż.

Wpłaty prosimy kierować na konto bankowe o numerze:

80 1930 1523 2020 2090 0921 0001 Bank Polskiej Spółdzielczości, Oddział w Warszawie.

Joanna Leśniewska

Sytuacja na rynku zbóż -17 sierpnia 2010

Zdaniem Krajowej Federacji Producentów Zbóż tegoroczny poziom zbiorów ziarna zbóż utrzyma się na poziomie około 25 mln ton, będzie to zatem mniej o 3 mln w stosunku do roku poprzedniego. Skutkiem trwających od wiosny ekstremalnych warunków pogodowych jest obniżenie jakości ziarna, szczególnie spadła liczba opadania.

Oceniamy stopień zaawansowania żniw zbóż na 50%.

Z początkiem sierpnia KFPZ rozpoczęła monitoring cen zbóż w punktach skupu w kraju. Członkowie federacji w okresie żniw dwa razy w tygodniu otrzymują drogą mailową ceny oferowane za ziarno zbóż z wybranych punktów skupu. Dnia 2 sierpnia najwyższa oferowana cena za pszenicę konsumpcyjną w skupie wynosiła 700 zł netto (z dostawą w listopadzie), natomiast najniższa to 550 zł netto. Podczas monitoringu cen prowadzonego 9 sierpnia cena pszenicy wzrosła do 750 zł netto, natomiast 16 sierpnia wynosiła ona już 850 zł netto.

Zdaniem Krajowej Federacji Producentów Zbóż ceny zbóż na rynku krajowym powoli się stabilizują.

 

Rafał Mładanowicz

Prezes Zarządu KFPZ

Konferencja Prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

19 lipca 2010 w budynku MRiRW miała miejsce konferencja prasowa z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Marka Sawickiego oraz Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa ?Tomasza Kołodzieja. Podczas konferencji poruszano tamaty odnośnie aktualnej sytuacji w rolnictwie, nowelizacji rozporządzeń oraz naboru wniosków na poszczególne działania w ramach PROW 2007-2013.

Podczas konferencji przedstawiono harmonogram uruchamiania naboru oraz zmian wynikających z wejścia w życie nowych rozporządzeń dotyczących tychże działań.

Ponadto Minister Rolnictwa wspomniał o odbywającej się dziś w Brukseli konferencji podsumowującej debatę publiczną odnośnie Wspólnej Polityki Rolnej. Polska zajęła drugie miejsce w Europie biorąc pod uwagę aktywność wejść na stronę i wypowiedzi w temacie WPR. Debata trwała od połowy kwietnia do 3 czerwca.

Nawiązując do tematu powodzi w Minister powiedział, iż odnowa gospodarstw, które ucierpiały w jej wyniku to proces kilkuletni, na który polski rząd jest przygotowany. W wyniku powodzi jakość zebranych pasz uległa obniżeniu, ale sezon jeszcze nie dobiegł końca.

Zdaniem Marka Sawickiego tegoroczne plony zbóż będą na poziomie 27 do 27,5 mln ton (łącznie z kukurydzą na ziarno). A kilkudniowy brak opadów nie oznacza suszy w kraju.

Joanna Leśniewska

KFPZ objęła patronatem GdGZ

GDAŃSKA GIEŁDA ZBOŻA - SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI BRANŻY ZBOŻOWEJ

W dniu 29 lipca br. w Gdańsku w Dworze Artusa odbędzie się jednodniowe spotkanie przedstawicieli firm europejskich i krajowych działających na rynku zbóż tj. przedstawicieli firm handlowych, młynów  oraz producentów pasz, krajów takich jak Polska, Czechy, Słowacja, Niemcy, Węgry, kraje skandynawskie oraz nadbałtyckie.

Więcej szczegółów dotyczących rejestracji uczestnictwa w Giełdzie znajdą Państwo na stronie:

http://www.gdgz.pl/

 

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl