Aktualności

Komunikat KFPZ

Sytuacja na polach - 13 marca 2012

Im większa mrozoodporność tym gorsze cechy jakościowe ma wysiewana odmiana. Rolnicy doświadczeni słabą jakością ziarna zebranego w ubiegłym sezonie postawili w tym sezonie na cechy jakościowe sianych odmian. Tej decyzji jednak nie sprzyjała mroźna, momentami bezśnieżna zimowa aura.

Czytaj więcej...

Badanie nt informatyzacji w sektorze rolno-spożywczym

W imieniu Zespołu Projektu eFoodChain stworzonego przez Dyrektoriat Generalny Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, serdecznie Państwa zapraszamy do wypełnienia kwestionariusza dostępnego na stronie https://www.surveymonkey.com/s/efoodchain_pl

Czytaj więcej...

DuPont wśród Najbardziej Podziwianych Firm na Świecie wg Magazynu FORTUNE

Firma została liderem w swoim sektorze
Warszawa, 2 Marca, 2012 ? Według rankingu Magazynu FORTUNE, DuPont znalazł się wśród 50 najbardziej podziwianych firm na świecie. DuPont uzyskał 37 pozycję na liście, powszechnie uważanej, za najważniejsze zestawienie firm o najlepszej reputacji. DuPont przesunął się w rankingu o 6 pozycji wzwyż w porównaniu do roku poprzedniego a od 2009 łącznie o 15 pozycji w górę.

Czytaj więcej...

Przezimowanie zbóż ozimych - test oceny

Przezimowanie ozimin  to temat , który nurtuje dziś nas wszystkich. Nie trzeba czekać na ruszenie wegetacji, by jak najszybciej być  w stanie ocenić poziom uszkodzeń zimowych. Wystarczy wykonać prosty test i już po około 24 godzinach mieć pełną wiedzę na ten temat.

Szczegółowy opis testu na  stronie :

http://www.agro.basf.pl/agroportal/pl/pl/aktualnosci/przezimowanie.html

Zapraszamy do regularnych  odwiedzin naszej strony, pozdrawiamy.

Zespół BASF Polska

Forum Biomasy

W dniach 22-23 marca 2012 w Hotelu Korona, Kruki k/Ostrołęki Forum Biomasy ? Produkcja, Kontraktowanie, Logistyka w imieniu organizatorów oraz Gospodarza Honorowego Forum: ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA zapraszamy do uczestnictwa. Krajowa Federacja Producentów Zbóż objęła patronatem branżowym organizowane Forum Biomasy.

Czytaj więcej...

Dofinansowanie udziału w targach

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w ramach realizacji współpracy międzynarodowej w zakresie wsparcia eksportu produktów rolno-żywnościowych przez polskich przedsiębiorców oraz promocji polskiej żywności bierze udział w organizacji i ułatwianiu dostępu do targów przedsiębiorcom poprzez zapewnienie przestrzeni wystawienniczej oraz częściowy zwrot kosztów kwalifikowalnych udziału w danej imprezie. W drodze analiz potencjału promocyjnego imprez międzynarodowych organizowanych w okresie I półrocza 2012 r. wyłoniono następujące imprezy targowe, jako zasługujące na wsparcie ARR w zakresie udziału polskich podmiotów:


1. Food Expo w Herning / Dania 18 ? 20 marca 2012 r.  ? szacowany koszt udziału ok. 2850 zł za osobę, termin przesyłania zgłoszeń udziału do ARR ? 20 lutego 2012 r. więcej pod linkiem: http://www.arr.gov.pl/

2. DJAZAGRO w Algierze / Algieria 23 ? 26 kwietnia 2012 r.  - Szacowany koszt udziału 1 przedstawiciela firmy ok. 4500 zł za osobę -  termin przesyłania zgłoszeń udziału do ARR ? 24 lutego 2012 r. więcej informacji po przejściu na stronę arr.

3. SIAL Canada w Montrealu / Kanada 9-11 maja 2012 r. - Szacowany koszt udziału 1 przedstawiciela firmy ok. 9800 zł za osobę -  termin przesyłania zgłoszeń udziału do ARR ? 24 lutego 2012 r. więcej po przejściu w zakładkę.

UWAGA ? w przypadku udziału w wyjeździe na targi DJAZAGRO w Algierze lub SIAL Canada w Montrealu - możliwe dofinansowanie 50 % kwalifikowanych kosztów udziału (maks. 8000 PLN / 1 przedstawiciela firmy).
Należy podkreślić, że ARR uzyskała informacje o wzroście zainteresowania importem żywności polskiej na rynki Danii (i Skandynawii) a także Algierii i Kanady (wzrost importu zanotowano w 2011r., podczas gdy obecnie Kanada przygotowuje się do zawarcia umowy o wolnym handlu z Unią Europejską).
Ponadto, informujemy że w przypadku podmiotów, które nie mogą uczestniczyć w targach istnieje również możliwość wysyłki próbek towarów i/lub materiałów reklamowych na polskie stoiska informacyjne organizowane przez Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji (bez konieczności udziału w targach).

Debata: Perspektywy rynku zbóż

Krajowa Federacja Producentów Zbóż zaprasza zainteresowanych tematem:Perspektyw rynku zbóż, pierwszego dnia targów Polagra Premiery (16 lutego br.) w godzinach 12 00 - 13 00 na debatę (na terenie MTP w Poznaniu, Scena w Alei Lipowej). Wstęp na debatę wolny. Prelegenci spotkania:

1. Prof. Dr hab. Walenty Poczta (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Kierownik Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie) - Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku.
2. Michał Mazurowski - polityka magazynowa,
3. Maciej Gołębiewski ( Omya sp. z o.o.) nawoż
enie,
4. Rafał Mładanowicz - Prezes Krajowa Federacja Producentów Zbóż ? nawożenie, podsumowanie spotkania.
Partnerzy debaty: Omya Sp. z o.o.
Kopia_BASFC_WH52_5RD_4CSUMI_AGRO_POLAND
Patronat medialny wydarzenia
Swiat_Zboz

Konsultacje z organizacjami pakietu legislacyjnego ws WPR

Konsultacje_MRIRW_-_2012

18 stycznia br. w budynku MRiRW odbyło się spotkanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Marka Sawickiego z przedstawicielami branżowych organizacji rolniczych, samorządem rolniczym i spółdzielczością rolniczą. KFPZ reprezentowała podczas konsultacji - dyrektor biura - Joanna Leśniewska. Spotkanie dotyczyło prowadzonej przez ministra debaty publicznej dotyczącej reformy WPR. Podczas spotkania Zofia Krzyżanowska (Radca Generalny w MRiRW) przedstawiła założenia pakietu legislacyjnego opracowanego przez Komisję Europejską. Szef resortu przedstawił do konsultacji projekt opinii ministerstwa bedącego stanowiskiem Polski w odniesieniu do propozycji KE w odniesieniu do propozycji płatności bezpośrednich po 2013 r. Ponadto Minister Sawicki apelował do zebranych przedstawicieli organizacji rolniczych by aktywnie włączali się w debatę na wszystkich możliwych płaszczyznach, także w kontaktach ze swoimi odpowiednikami z krajów UE.

Przedstawiciele poszczególnych związków branżowych odnieśli się do przedstawionego pakietu legislacyjnego i podkreślili przede wszystkim niesprawiedliwy, zróżnicowany poziom płatności bezpośrednich w poszczególnych państwach UE. Komunikowano również o problemach występujące na poszczególnych rynkach rolnych.

Joanna Leśniewska

IV Edycja konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłasza IV edycję konkursu ?Polska wieś ? dziedzictwo i przyszłość?. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.


W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:


1) Prace naukowe, popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

2) Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.


W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.


Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2012 r.


Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Sylwia Konopacka, e-mail s.konopacka@fdpa.org.pl tel. 22 864 03 90; fax 22 864 03 61.

DuPont i produkcja żywności w Polsce

Sprostanie wyzwaniom wynikającym z rosnącej populacji ludzi na całym świecie i jej potrzeb

Warszawa, 26 stycznia 2012

W ciągu ostatnich 10 lat eksport żywności z Polski wzrósł aż sześciokrotnie. Tylko w 2010 roku udział niskoprzetworzonej żywności w polskim eksporcie wyniósł 59%, a zupełnie nieprzetworzonej 17%, co daje jeszcze większy potencjał wzrostu przychodów z eksportu żywności w przyszłości.

Za 40 lat świat będzie musiał zwiększyć produkcję żywności o ponad 50% pomimo zmniejszającego się areału pól uprawnych. Wynika to ze wzrostu światowej populacji, która będzie zwiększała się o 150 000 osób dziennie przez następne 40 lat i w 2050 roku osiągnie 9 miliardów. W związku z tak niepokojącymi danymi należy opracować najbardziej efektywne rozwiązania, by produkowana żywność była jak najbardziej wartościowa.

Polska może stać się jednym z kluczowych producentów żywności w Europie i istotnym dostawcą coraz bardziej przetworzonej żywności na świecie. DuPont posiada rozwiązania pomagające zwiększyć:

  • - produkcję nieprzetworzonych produktów rolnych,
  • - poziom składników odżywczych w produktach rolnych i hodowlanych,
  • - wartość odżywczą żywności na etapie jej przetwarzania.

W Polsce stosuje się już nasiona kukurydzy i rzepaku Pioneer, o wysokim potencjale plonotwórczym. W efekcie nasiona rzepaku są lepszej jakości i mają zwiększoną zawartość oleju. W dalszej kolejności DuPont będzie opracowywać rośliny do wykorzystania jako surowiec energetyczny.

Ponad to, od 2005 roku w Polsce funkcjonuje system SPEC czyli System Prognozowania Epidemii Chorób, który swoim zasięgiem obejmuje większość regionów intensywnej uprawy rzepaku i jest to w swojej klasie największy system sygnalizacji na świecie, chroniący polskie uprawy.

System wspierania decyzji SPEC pomaga mi właściwie rozplanować prace związane z wykonywaniem zabiegów jesiennych w rzepaku ozimym. Dzięki systemowi sms informującemu o poziomie ryzyka infekcji jestem w stanie przygotować się do zabiegów i wykonać je w optymalnym terminie. Myślę, że dzięki temu uzyskuję coraz lepszą skuteczność zabiegów, unikam wykonywania zabiegów niepotrzebnych, dostosowuję środki do zmieniającej się sytuacji w polu i fazy rozwojowej rośliny chronionej ? mówi Michał Kamiński, kierownik gospodarstwa        o powierzchni 1860 hektarów, z czego 430 hektarów to uprawa rzepaku.

Na polskim rynku, wśród dostawców białek i lecytyn sojowych, wykorzystywanych w przetwórstwie żywności dominuje Solae (tm) z ponad 50% udziałem rynku. Aktualnie firma rozwija zastosowania bazujące na strukturyzowanym białku SUPRO MAX?. Ten opatentowany produkt, stwarza duże możliwości poprawy jakości oraz obniżenia kosztów m.in. dań gotowych oraz żywności dla wegetarian.

Z myślą o producentach deserów mrożonych, przetworów owocowych, przemysłu mleczarskiego i piekarniczego, powstaje szeroka gama produktów firmy Danisco. Należą do nich: kultury bakterii, enzymy, dodatki do żywności zastępujące cukier czy dany rodzaj tłuszczu oraz pektyny i wiele innych. DuPont przejął firmę Danisco  w ubiegłym roku i teraz poprzez swoją część o nazwie Odżywianie i Zdrowie jest jedną z dwóch największych firm tego typu w Polsce z ponad 30% udziałem w rynku krajowym.

 

Wyjazd studyjny Krajowej Federacji Producentów Zbóż

 

Wyjazd organizacji członkowskiej Krajowej Federacji Producentów Zbóż. "Poznajmy Struktury Europejskie" pod takim hasłem członkowie Zrzeszenia Producentów Zbóż i Rzepaku "Rola" z Człuchowa, brali udział w wyjeździe studyjnym w dniach 27 listopada - 2 grudnia 2011 r. Ze szczegółową relacją z wyjazdu będzie można zapoznać się czytając 18 numer Świata Zbóż (Luty 2012).


Świat Zbóż otrzymują regularnie członkowie federacji, ponadto jest dystrybuowany podczas spotkań w terenie, konferencji, targów i szkoleń.


Aby zostać członkiem KFPZ należy wypełnioną i podpisaną deklarację członkowską przesłać do biura federacji (ul. Świętokrzyska 20 lok 402 A, 00-002 Warszawa). Deklarację znajdą Państwo w zakładce Do pobrania na stronie www.kfpz.pl. Dodatkowych informacji udziela Joanna Leśniewska pod numerem telefonu: 667 958 199.

wyjazd_2011_2

Debata na Polagrze Premiery 2012

Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w debacie organizowanej przez Krajową Federację Producentów Zbóż  w  dniu 16 lutego 2012 r. podczas targów Polagra Premiery w Poznaniu. Tematem debaty będą - Perspektywy rynku zbóż. Podczas dyskusji odbywającej się na Scenie w Alei Lipowej w godzinach 12 00 - 13 00 poruszane będą zagadnienia dotyczące m.in.:
- stanu ozimin,
- nawożenia,
- Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku.

Rafał Mładanowicz

Prezes KFPZ

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl