Aktualności

PROJEKT FUSARIUM

projekt fusarium

Krajowa Federacja Producentów Zbóż wraz z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu w tym sezonie realizuje projekt pt. „Badanie odporności pszenicy na choroby powodowane przez grzyby z rodzaju Fusarium”. W całe zadanie czynnie zaangażowany jest Prezes KFPZ Pan Rafał Mładanowicz, dr Tomasz Kosiada, dr Zuzanna Sawinska oraz doktoranci. To już kolejne zadanie finansowane ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

Tegoroczny projekt jest przedsięwzięciem ogólnopolskim, wymagającym zaangażowania i współpracy wielu rolników, studentów, kadry naukowej jak również firm działających w branży rolniczej. Inspiracją dla realizacji tego zadania było zainteresowanie tematyką grzybów z rodzaju Fusarium, które są sprawcami chorób m.in. w uprawach zbóż. 

Czytaj więcej...

MATERIAŁ SIEWNY W OCZEKIWANIU NA DOPŁATY

W dniu 27 września br. zaczęło funkcjonować rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 22 września 2016r. dotyczące stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2016 (Dz.U. z 2016r. poz. 1542).

Paragraf 1 powyższego rozporządzenia ustala, że stawka dopłat do 1 ha gruntów ornych obsianych bądź obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynosi:

  • 69,40zł dla zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych;
  • 111,00zł dla roślin strączkowych;
  • 347,00zł dla ziemniaków.

Według informacji pozyskanych przez KFPZ decyzje ws. dopłat do materiału siewnego są obecnie na etapie wydawania. 

Źródło: na podstawie informacji www.arr.gov.pl

PROTEST PRZECIWKO UMOWOM TIPP ORAZ CETA

15 października przed gmachem Ministerstwa Rolnictwa odbył się protest przeciwko zawarciu umowy handlowej pomiędzy UE a Kanadą (CETA) oraz UE i Stanami Zjednoczonymi (TIPP). Jak podają uczestnicy protestu podpisanie ww. porozumień handlowych spowoduje napływ tańszej oraz modyfikowanej genetycznie żywności.

Manifestacja rozpoczęła się o godz. 13:00 a organizatorami byli: Fundacja Akcja Demokracja, Instytut Globalnej Odpowiedzialności, OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych i Strefa Zieleni.

Czytaj więcej...

ROZMOWY MINISTRÓW ROLNICTWA PAŃSTW TRÓJKĄTA WEIMARSKIEGO

Jak podaje MRiRW Ministrowie Rolnictwa Francji, Polski i Niemiec spotkali się w Le Mans w celu przedyskutowania najważniejszych tematów dotyczących m.in.: uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej (tzw. omnibus), sytuacji rynkowej, negocjacji handlowych, podwyższenia pułapu pomocy de minimis, wirusa ASF jak również przygotowania konferencji klimatycznej COP22 i związanej z tym francuskiej inicjatywy 4/10000.

Czytaj więcej...

PODSUMOWANIE PROJEKTU „WSPARCIE PROMOCJI POLSKIEJ ŻYWNOŚCI POPRZEZ NIWELOWANIE BARIER W EKSPORCIE”

Na stronę

W dniu 10 października w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie dotyczące podsumowania projektu pt. „Wsparcie promocji polskiej żywności poprzez niwelowanie barier w eksporcie”. Oficjalne otwarcie rozpoczął Pan Marian Sikora – Przewodniczący Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. W skrócie przedstawił cel i zakres omawianego projektu.

Czytaj więcej...

Wspólne pismo KFPZ i KZPRiRB do Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie

Pismo do RDS

Krajowa Federacja Producentów Zbóż wspólnie z Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych wystosowała pismo do Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie Pana Jerzego Wierzbickiego w celu pilnego zwołania Rady wraz z udziałem przedstawicieli MRiRW nt. omówienia spraw związanych z dotowanym ubezpieczeniem upraw w okresie jesiennym.

Powodem spotkania są niepokojące informacje docierające od rolników dotyczące m.in. wyczerpania limitów dopłat budżetowych do ubezpieczeń jesiennych.

Treść ww. pisma w załączeniu.

Pismo_do_RDS.jpg

ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA NA PISMO WS. PRZEDŁUŻENIA WYSIEWU POPLONÓW

Pismo POPRAWIONE

W związku z pismem Krajowej Federacji Producentów Zbóż ws. przesunięcia terminu wysiania poplonów do 20 września br. otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa.

Treść pisma w załączeniu. 

Pismo z MRiRW

Pismo z MRiRW_2

KONFERENCJA "GMO - SZANSA CZY ZAGROŻENIE DLA POLSKIEGO ROLNICTWA I ŚRODOWISKA NATURALNEGO"

GMO

Z inicjatywy Posła Jarosława Sachajko odbyła się 1 września w gmachu Sejmu RP konferencja pt. "GMO - szansa czy zagrożenie dla polskiego rolnictwa i środowiska naturalnego". Spotkanie było okazją dla wymiany poglądów jak również wypracowaniem stanowiska w tej sprawie. W konferencji wzięli udział zwolennicy oraz przeciwnicy wprowadzenia GMO w Polsce. 

Czytaj więcej...

PISMO KFPZ WS. PRZEDŁUŻENIA ZASIEWU POPLONÓW

Pismo Minister

W związku z obowiązkiem zasiewu poplonów do 20 sierpnia br. Krajowa Federacja Producentów Zbóż złożyła pisma do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela oraz Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pana Daniela Obajtka ws. przedłużenia tego terminu do 20 września. 

Czytaj więcej...

SEMINARIUM ORGANIZOWANE PRZEZ UPEMI

Seminarium Upemi

Źródło fot.: UPEMI

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego zorganizowała w piątek (5 sierpnia) seminarium pt. „Systemowe wdrażanie technik rolnictwa precyzyjnego szansą podniesienia dochodowości gospodarstw rolnych w Polsce w perspektywie 2014-2020”. Patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W spotkaniu wzięły udział osoby zarówno ze świata nauki jak również z Centrum Doradztwa Rolniczego.  Oficjalne otwarcie seminarium rozpoczął Prezes UPEMI Pan Wiesław Różański. Moderatorem całego spotkania był Pan Robert Pośnik reprezentujący UPEMI. Następnie głos zabrał przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Waldemar Guba – Dyrektor Departamentu Strategii, Analiz i Rozwoju.

Czytaj więcej...

TO JESZCZE NIE KLĘSKA, ALE...

Jeszcze 2 tygodnie temu każdy z nas spoglądał z dużym optymizmem na zbliżające się żniwa. Po drodze mieliśmy już wymarznięcia, okresy majowej suszy. Czerwiec pozwolił nam na podniesie prognoz plonów w naszych gospodarstwach i na początku lipca każdy był już przygotowany do żniw. A tu jednak pojawiły się problemy, aby zebrać to, co dojrzewa. W lipcu w moim gospodarstwie spadło 217 mm deszczu, a w sierpniu już 43 mm.

Czytaj więcej...

ŻNIWA 2016 - SYTUACJA NA POLACH W POLSCE

harvester-409133 640

Sprzyjająca pogoda w tym tygodniu sprawiła, że zaczęły się pierwsze żniwa rzepaku. Oczywiście w trakcie jest już zbiór jęczmienia ozimego, a w niektórych miejscach kraju właśnie się kończy. Oto przegląd stanu pól w poszczególnych rejonach Polski.

Na południu kraju, a dokładnie w powiecie nyskim wykoszone jest już 80% jęczmienia ozimego, a plon najczęściej mieści się w granicach od 6 do 9 t/ha. Pozostałe 20% zostało tylko na cięższych, wilgotniejszych glebach, gdzie zbiór jest utrudniony. Trwają tu także żniwa rzepaku, którego średnia wilgotność to 11-12%. Są miejsca, gdzie jest ona niższa - głównie na lżejszych glebach. Na polach, gdzie rozpoczęto zbiór najczęściej plony oscylują w granicach 3-4 t/ha.

Czytaj więcej...

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl