Aktualności

SPOTKANIE WS. ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY ŻYWNOŚCIOWEJ

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się 17 stycznia spotkanie organizacji branżowych z przedstawicielami resortu nt. powstania elektronicznej platformy żynościowej. Projekt ten został ujęty w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Programie Rozwoju Głównych Rynków Rolnych na lata 2016-2020. Celem powstania ww. platformy jest utworzenie dużych, jednorodnych partii towaru oraz ograniczenie ryzyka cenowego. W ww. spotkaniu osoby z branży miały pomóc w określeniu potrzeb jak miałaby funkcjonować platforma. W kolejnym planowanym na 24 stycznia spotakniu rozmowy będą miały charakter dyskusji eksperckiej z producentami zbóż o produkcji towarowej, na której mają zostać wypracowane szczegóły działania projektu.  Z ramienia Krajowej Federacji Producentów Zbóż na wczorajszym spotkaniu obecni byli Pan Zbigniew Kaszuba oraz Asystentka Biura Marta Czaplikowska.

SZKOLENIA NT. TECHNOLOGII UPRAWY I OCHRONY ZBÓŻ KONSUMPCYJNYCH

Krajowa Federacja Producentów Zbóż organizuje już kolejny raz cykl szkoleń nt. "Technologia uprawy i ochrony zbóż konsumpcyjnych". Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do pięciu lokalizacji w Polsce:

- 13 lutego w Kwidzyniu w Restauracji MIŁA przy ul. Katedralnej 18,

- 14 lutego w Minikowie w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego,

- 17 lutego w Łosiowie w Sali Konferencyjnej Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przy ul. Głównej 1,

- 21 lutego w Skrzynkach k. Kórnika w Hotelu RODAN przy ul. Poznańskiej 5D,

- 24 lutego w Zamościu w Restauracji "Kuchnia Smakosza" przy ul. J. Piłsudskiego 36. 

Szkolenie w 100% jest finansowane ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

Zapisy pod nr tel. 667 958 199;  537 958 199 bądź mailowo: szkolenia.kfpz@gmail.com

Program szkoleń dla wszystkich lokalizacji:

pdfProgram_szkolenia_w_Kwidzynie.pdf

pdfProgram_szkolenia_w_Minikowie.pdf

pdfProgram_szkolenia_w_Łosiowie.pdf

pdfProgram_szkolenia_w_Skrzynkach_k._Kórnika.pdf

pdfProgram_szkolenia_w_Zamościu.pdf

 

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE ORGANIZOWANE PRZEZ ARR

PREZES ARR

W dniu 12 grudnia odbyło się spotkanie informacyjne w Centralnej Bibliotece Rolniczej w  Warszawie  organizowane przez Agencję Rynku Rolnego. Z ramienia KFPZ obecne były Pani Dyrektor Biura Joanna Tomaszewska oraz Marta Czaplikowska. Na spotkaniu byli również przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ambasad i organizacji branżowych.

Słowo wstępu jako przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wygłosił Pan Jacek Bogucki, który podsumował rok 2016 jako bardzo owocny dla branży rolno-spożywczej. Podkreślił, że w bieżącym roku skupiono się na kilku obszarach: wzmocnienie znaczenia rolników w łańcuchu dostaw, polityce zrównoważonego rozwoju, ochronie oraz rozwoju rodzinnych gospodarstw, jak również dalszym rozwoju współpracy międzynarodowej i eksportu produktów rolno-spożywczych na rynki trzecie. Pan minister podkreślił, że sukces polskiego rolnictwa tkwi w połączeniu tradycji i doświadczenia z postępem technologicznym. Właśnie te czynniki wpływają na to, że Polska znajduje się w czołówce krajów Unii Europejskiej pod względem produkcji żywności wysokiej jakości.

Czytaj więcej...

KONFERENCJA PRASOWA FIRMY BAYER

1Jak co roku firma Bayer CropScience zorganizowała konferencję prasową, w której podsumowała mijający sezon 2016 w Centrach Doradztwa Technicznego. Początek spotkania otworzył Pan Joerg Rehbein - Head of Region EMEA3 CropScience, który przedstawił profil firmy w aspekcie zmian jakie nadchodzą, czyli zwiększającej się populacji ludności na świecie, a tym samym wzrostu zapotrzebowania na żywność oraz nadchodzących zmian klimatu. Określił również misję firmy Bayer, która jest niezmienna „Science for a Better Life”. Dodatkowo Pan Rehbein omówił strategię firmy, na którą składają się: rentowny wzrost, innowacje, czyli inwestycję w badania i rozwój, zrównoważony rozwój związany z równowagą między sukcesem komercyjnym a wymaganiami społecznymi i ekologicznymi oraz dbałość o pracowników firmy. Pan Joerg Rehbein przedstawił również cel przejęcia firmy Monsanto przez Bayer. Jak podkreślił ideą był potencjał jaki tkwi w obu firmach – Monsanto jako lider nasiennictwa oraz Bayer jako lider w branży środków ochrony roślin. Bayer i Monsanto wspólnie stworzą nowe podejście do rolnictwa, które w zrównoważony sposób przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw żywności. Niemniej jednak pełna konsolidacja obu firm nie nastąpi jeszcze w przyszłym roku, ze względu na uregulowania prawne.

Czytaj więcej...

KONFERENCJA BASF POLSKA

Cezary Urban dyr dzialu Agro BASF Polska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma BASF Crop Protection zorganizowała 5 grudnia konferencję prasową w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Krajową Federację Producentów Zbóż reprezentowała Dyrektor Joanna Tomaszewska. Podczas pierwszej części spotkania, przedstawiciele firmy podsumowali rynek rolniczy w 2016 roku jak również przedstawili osiągnięcia działu Agro, a także zaprezentowali plany i wyzwania na rok 2017.

Czytaj więcej...

INAUGURACJA KONKURSU "JAK ZREFORMOWAĆ GOSPODARSTWO MOJEGO OJCA?"

sCHUMANTo już XX edycja konkursu „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?” organizowanego dla młodych rolników, uczniów szkół średnich przez Fundację Schumana pod patronatem medialnym Krajowej Federacji Producentów Zbóż. W dniu 2 grudnia odbyła się inauguracja konkursu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, w którym uczestniczyła Dyrektor Biura KFPZ Joanna Tomaszewska oraz Marta Czaplikowska. Krajowa Federacja Producentów Zbóż miała także okazję prezentować się jako wystawca.

Czytaj więcej...

USTAWA UŁATWIAJĄCA SPRZEDAŻ ŻYWNOŚCI PRZEZ ROLNIKÓW PODPISANA PRZEZ PREZYDENTA

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ułatwiającą rolnikom sprzedaż żywności z własnego gospodarstwa. Celem ustawy jest stworzenie lepszych możliwości rozwoju produkcji i sprzedaży konsumentom finalnym żywności wyprodukowanej w całości lub w części z własnej uprawy, chowu lub hodowli podmiotu działającego na rynku spożywczym.

Czytaj więcej...

JAK ZREFORMOWAĆ GOSPODARSTWO MOJEGO OJCA? - XX EDYCJA KONKURSU

XX Edycja temat

Krajowa Federacja Producentów Zbóż już trzeci raz obejmuje patronat nad jubileuszową XX edycją konkursu „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?”.

Konferencja rozpoczynająca konkurs odbędzie się 2 grudnia roku w godzinach 10:00 – 15:30 w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (ul. Nowoursynowska 166). Zapraszamy na nią przedstawicieli wszystkich szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych konkursem – młodzież wraz z nauczycielami.

Tematem tegorocznej konferencji będzie rolnictwo precyzyjne – wykorzystanie nowych technologii w rolnictwie europejskim.

Czytaj więcej...

KONFERENCJA NAUKA-BIZNES-ROLNICTWO

pUŁ

Centrum Kompetencji Puławy już szósty raz zorganizowała konferencję Nauka-Biznes-Rolnictwo w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Z ramienia Krajowej Federacji Producentów Zbóż obecni byli Dyrektor Biura Joanna Tomaszewska, Zdzisław Mendak oraz Marta Czaplikowska. Zaproszonych gości przywitał Prezes Zarządu Grupy Azoty Pan Mariusz Bober wyrażając nadzieję, że spotkanie oraz dyskusja nad poruszanymi tematami będą inspiracją do działania. Na początku konferencji zostało przeczytane pismo Szefowej Kancelarii Prezydenta Pani Małgorzaty Sadurskiej wyrażające poparcie dla inicjatywy organizowanej przez CK Puławy.

Czytaj więcej...

KONFERENCJA NARODOWE WYZWANIA W ROLNICTWIE NA NARODOWYM - IV EDYCJA

fARMER

To już czwarta edycja organizowanej przez miesięcznik Farmer oraz portal farmer.pl konferencji „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie na Narodowym”. Spotkanie podzielone było na kilka paneli tematycznych m.in. stabilizacja dochodów w rolnictwie, ekonomia i zarządzanie w rolnictwie, agrotechnika, trzoda chlewna. Wśród zaproszonych prelegentów był Prezes Krajowej Federacji Producentów Zbóż Pan Rafał Mładanowicz, który wypowiadał się w części dotyczącej stabilizacji dochodów. KFPZ reprezentował również Pan Zdzisław Mendak oraz Dyrektor Biura Pani Joanna Tomaszewska i Marta Czaplikowska.

Krajowa Federacja Producentów Zbóż miała ponadto okazję zaprezentować się jako jeden z wystawców podczas tegorocznej edycji. KFPZ cieszyła się dużym zainteresowaniem pośród zwiedzających, którzy zaciekawieni działalnością oraz Biuletynem Świat Zbóż wyrażali chęć współpracy.

Czytaj więcej...

DEBATA W MINISTERSTWIE ROZWOJU NT. WSPIERANIA MŚP WE WSPÓŁPRACY Z KAPITAŁEM MIĘDZYNARODOWYM

ministerstwo rozwoju

W Ministerstwie Rozwoju odbyła się debata pt. "Jak innowacyjne firmy ponadnarodowe wpływają na rozwój społeczno-gospodarczy Polski". Moderatorem spotkania był redaktor Rzeczpospolitej Pan Marcin Pisecki. Z ramienia Krajowej Federacji Producentów Zbóż uczestniczyły Pani Dyrektor Joanna Tomaszewska oraz Asystentka Biura Marta Czaplikowska. Początek debaty dotyczył przedstawienia raportu Pani Prof. Eweliny Nojszewskiej ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pani Profesor zwracała uwagę na wpływ dużych, międzynarodowych korporacji, które istnieją w naszym kraju jak Unilever czy Sanofi i przyczyniają się do wzrostu gospodarczego Polski jak również współpracują z lokalnymi, krajowymi małymi bądź średnimi przedsiębiorstwami. 

Czytaj więcej...

UE CHCE ZWIĘKSZYĆ IMPORT UKRAIŃSKICH PRODUKTÓW

Jak informuje portal farmer.pl UE chce szerzej otworzyć drzwi na produkty rolne oraz nawozy z Ukrainy, by pomóc tamtejszej borykającej się z problemami gospodarce. Dla polskich rolników to powód do niepokoju związany ze spadkiem cen. Unijno-ukraińska umowa o pogłębionej i całościowej strefie wolnego handlu (DCFTA), na mocy której obie strony otworzyły wzajemnie swoje rynki, obowiązuje od stycznia. Porozumienie przewiduje jednak ograniczenia, tak by zabezpieczyć producentów w określonych sektorach przed zakłóceniami w wyniku dużego napływu towarów.

Czytaj więcej...

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl