Aktualności

DEBATA W MINISTERSTWIE ROZWOJU NT. WSPIERANIA MŚP WE WSPÓŁPRACY Z KAPITAŁEM MIĘDZYNARODOWYM

ministerstwo rozwoju

W Ministerstwie Rozwoju odbyła się debata pt. "Jak innowacyjne firmy ponadnarodowe wpływają na rozwój społeczno-gospodarczy Polski". Moderatorem spotkania był redaktor Rzeczpospolitej Pan Marcin Pisecki. Z ramienia Krajowej Federacji Producentów Zbóż uczestniczyły Pani Dyrektor Joanna Tomaszewska oraz Asystentka Biura Marta Czaplikowska. Początek debaty dotyczył przedstawienia raportu Pani Prof. Eweliny Nojszewskiej ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pani Profesor zwracała uwagę na wpływ dużych, międzynarodowych korporacji, które istnieją w naszym kraju jak Unilever czy Sanofi i przyczyniają się do wzrostu gospodarczego Polski jak również współpracują z lokalnymi, krajowymi małymi bądź średnimi przedsiębiorstwami. 

Czytaj więcej...

UE CHCE ZWIĘKSZYĆ IMPORT UKRAIŃSKICH PRODUKTÓW

Jak informuje portal farmer.pl UE chce szerzej otworzyć drzwi na produkty rolne oraz nawozy z Ukrainy, by pomóc tamtejszej borykającej się z problemami gospodarce. Dla polskich rolników to powód do niepokoju związany ze spadkiem cen. Unijno-ukraińska umowa o pogłębionej i całościowej strefie wolnego handlu (DCFTA), na mocy której obie strony otworzyły wzajemnie swoje rynki, obowiązuje od stycznia. Porozumienie przewiduje jednak ograniczenia, tak by zabezpieczyć producentów w określonych sektorach przed zakłóceniami w wyniku dużego napływu towarów.

Czytaj więcej...

WZROST IMPORTU ŻYTA NA UKRAINIE

Jak podaje portal farmer.pl według opinii służby prognozowania i analiz dla rolnictwa (APK), we wrześniu Ukraina zintensyfikowała ponownie import żyta (import we wrześniu wyniósł 4500 ton żyta, z czego 90 proc. pochodziło z Białorusi). Z kolei w lipcu oraz sierpniu ukraiński import żyta wyniósł prawie 380 ton, a pochodziło ono z krajów UE. W okresie od marca do czerwca br. import tego zboża wynosił od 2200 do 5300 t miesięcznie, a w przeważającej części zboże to pochodziło z Białorusi. Od lutego trwa również import mąki żytniej w ilości 2200 do 5700 t, pochodzącej przede wszystkim z Białorusi.

Ukraińskie zbiory żyta w 2016r. wyniosły 380 tys. ton i były dwukrotnie niższe niż w 2012r. oraz trzykrotnie niższe w 2009r.

Źródło: http://www.farmer.pl/agroskop/analizy-i-komentarze/ukraina-zintensyfikowala-import-zyta,67819.html, 03-11-2016

KRIR WS. ZAKAZU IMPORTU ZBÓŻ Z UKRAINY

KRIR zwrócił się w dniu 27 października do Ministra Rolnictwa Pana Krzysztofa Jurgiela z pisemną prośbą o wprowadzenie zakazu importu zboża z Ukrainy. Jak podaje Krajowa Rada Izb Rolniczych w opinii producentów świń i lekarzy weterynarii istnieje ryzyko kontaktu ziarna z padliną dzików chorych na ASF. Według przeprowadzonych badań wirus ASF może się utrzymać nawet do 280 dni. W związku ze zbliżającą się zimą import zboża z Ukrainy niesie ogromne ryzyko rozprzestrzeniania się tego wirusa zarówno do Polski jak i do Unii Europejskiej.

Źródło: http://www.krir.pl/2014-01-03-03-24-03/pozostale/4601-wniosek-o-wstrzymanie-improtu-zboza-ukrainy, 03-11-2016

STREFA INSPIRACJI ARR

pAN kOCON

Agencja Rynku Rolnego zorganizowała 27 października w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pierwsze z planowanego cyklu szkoleń. Całość spotkania moderował Pan Paweł Kocon – dyrektor Biura Rozwoju Rynku ARR. We wrześniu ruszył także program Strefa Inspiracji ARR mający na celu pomóc rolnikom, producentom, eksporterom żywności oraz organizacjom branżowym wsparcie w zakresie komunikacji i promocji. Koncept związany z projektem pojawił się na targach POLAGRA FOOD i został szybko wdrożony w życie. 

Czytaj więcej...

PROJEKT FUSARIUM

projekt fusarium

Krajowa Federacja Producentów Zbóż wraz z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu w tym sezonie realizuje projekt pt. „Badanie odporności pszenicy na choroby powodowane przez grzyby z rodzaju Fusarium”. W całe zadanie czynnie zaangażowany jest Prezes KFPZ Pan Rafał Mładanowicz, dr Tomasz Kosiada, dr Zuzanna Sawinska oraz doktoranci. To już kolejne zadanie finansowane ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

Tegoroczny projekt jest przedsięwzięciem ogólnopolskim, wymagającym zaangażowania i współpracy wielu rolników, studentów, kadry naukowej jak również firm działających w branży rolniczej. Inspiracją dla realizacji tego zadania było zainteresowanie tematyką grzybów z rodzaju Fusarium, które są sprawcami chorób m.in. w uprawach zbóż. 

Czytaj więcej...

MATERIAŁ SIEWNY W OCZEKIWANIU NA DOPŁATY

W dniu 27 września br. zaczęło funkcjonować rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 22 września 2016r. dotyczące stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2016 (Dz.U. z 2016r. poz. 1542).

Paragraf 1 powyższego rozporządzenia ustala, że stawka dopłat do 1 ha gruntów ornych obsianych bądź obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynosi:

  • 69,40zł dla zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych;
  • 111,00zł dla roślin strączkowych;
  • 347,00zł dla ziemniaków.

Według informacji pozyskanych przez KFPZ decyzje ws. dopłat do materiału siewnego są obecnie na etapie wydawania. 

Źródło: na podstawie informacji www.arr.gov.pl

PROTEST PRZECIWKO UMOWOM TIPP ORAZ CETA

15 października przed gmachem Ministerstwa Rolnictwa odbył się protest przeciwko zawarciu umowy handlowej pomiędzy UE a Kanadą (CETA) oraz UE i Stanami Zjednoczonymi (TIPP). Jak podają uczestnicy protestu podpisanie ww. porozumień handlowych spowoduje napływ tańszej oraz modyfikowanej genetycznie żywności.

Manifestacja rozpoczęła się o godz. 13:00 a organizatorami byli: Fundacja Akcja Demokracja, Instytut Globalnej Odpowiedzialności, OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych i Strefa Zieleni.

Czytaj więcej...

ROZMOWY MINISTRÓW ROLNICTWA PAŃSTW TRÓJKĄTA WEIMARSKIEGO

Jak podaje MRiRW Ministrowie Rolnictwa Francji, Polski i Niemiec spotkali się w Le Mans w celu przedyskutowania najważniejszych tematów dotyczących m.in.: uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej (tzw. omnibus), sytuacji rynkowej, negocjacji handlowych, podwyższenia pułapu pomocy de minimis, wirusa ASF jak również przygotowania konferencji klimatycznej COP22 i związanej z tym francuskiej inicjatywy 4/10000.

Czytaj więcej...

PODSUMOWANIE PROJEKTU „WSPARCIE PROMOCJI POLSKIEJ ŻYWNOŚCI POPRZEZ NIWELOWANIE BARIER W EKSPORCIE”

Na stronę

W dniu 10 października w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie dotyczące podsumowania projektu pt. „Wsparcie promocji polskiej żywności poprzez niwelowanie barier w eksporcie”. Oficjalne otwarcie rozpoczął Pan Marian Sikora – Przewodniczący Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. W skrócie przedstawił cel i zakres omawianego projektu.

Czytaj więcej...

Wspólne pismo KFPZ i KZPRiRB do Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie

Pismo do RDS

Krajowa Federacja Producentów Zbóż wspólnie z Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych wystosowała pismo do Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie Pana Jerzego Wierzbickiego w celu pilnego zwołania Rady wraz z udziałem przedstawicieli MRiRW nt. omówienia spraw związanych z dotowanym ubezpieczeniem upraw w okresie jesiennym.

Powodem spotkania są niepokojące informacje docierające od rolników dotyczące m.in. wyczerpania limitów dopłat budżetowych do ubezpieczeń jesiennych.

Treść ww. pisma w załączeniu.

Pismo_do_RDS.jpg

ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA NA PISMO WS. PRZEDŁUŻENIA WYSIEWU POPLONÓW

Pismo POPRAWIONE

W związku z pismem Krajowej Federacji Producentów Zbóż ws. przesunięcia terminu wysiania poplonów do 20 września br. otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa.

Treść pisma w załączeniu. 

Pismo z MRiRW

Pismo z MRiRW_2

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl