Prenumerata

biuletynyBiuletyn Informacyjny Krajowej Federacji Producentów Zbóż pt. Świat Zbóż jest bezpłatną gazetą przeznaczoną dla członków Krajowej Federacji Producentów Zbóż i osób z nią współpracujących.

Więcej informacji o Krajowej Federacji Producentów Zbóż znajdą Państwo na stronie www.kfpz.pl

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem Świata Zbóż
prosimy o kontakt malilowy,  bądź telefoniczny - 667 958 199

 zielonypak


Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem Biuletynu Informacyjnego Krajowej Federacji Producentów Zbóż pt. Świat Zbóż prosimy
kontakt malilowy, bądź telefoniczny - 667 958 199.

Więcej informacji o Krajowej Federacji Producentów Zbóż znajdą Państwo na stronie www.kfpz.pl

 

Świat Zbóż

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl