Redakcja

JoannaTomaszewska

ADRES REDAKCJI

ul. Szkolna 2/4, lok. 418
00-006 Warszawa
tel: 667 958 199
www.swiatzboz.pl
e-mail: redakcja@swiatzboz.pl

PROJEKT I SKŁAD

printomato
Magda Piotrowaka-Kloc
www.printomato.pl
e-mail: magda@printomato.pl 

 

  


Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem Biuletynu Informacyjnego Krajowej Federacji Producentów Zbóż pt. Świat Zbóż
prosimy o kontakt malilowy, bądź telefoniczny - 667 958 199.

Więcej informacji o Krajowej Federacji Producentów Zbóż znajdą Państwo na stronie www.kfpz.pl

Świat Zbóż

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl