Komunikaty

Ministerstwo Rolnictwa o zbożach na cele energetyczne

 

Podajemy poniżej bezpośredni link do strony internetowej Ministerstwa Gospodarki, gdzie można zapoznać się z dokumentem o nazwie:

"Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii?.

 

Przedstawiamy Państwu pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoku Wsi z 15 października 2009 roku będące odpowiedzią na zapytanie Krajowej Federacji Producentów Zbóż odnośnie możliwości wykorzystania ziarna zbóż na cele energetyczne.

Podajemy poniżej bezpośredni link do strony internetowej Ministerstwa Gospodarki, gdzie można zapoznać się z dokumentem o nazwie:

"Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii?.

 

 

 

Pismo str 1

ministerstwo22

Komunikaty cenowe

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl