Komunikaty

Spotkanie Ministra Rolnictwa z polskimi i francuskimi zbożowcami

24 listopada na zaproszenie Krajowej Federacji Producentów Zbóż do Polski przyjechali przedstawiciele francuskich producentów zbóż. W skład delegacji weszli: François JACQUES rolnik w regionie Lotaryngia, we wschodniej Francji.
Kopia Obraz 005Przewodniczący komisji upraw roślin FNSEA w swoim regionie. Jest członkiem Zarządu i członkiem grupy sterującej z AGPB. W AGPB i ORAMA, on jest odpowiedzialny za kwestie podatkowe i mikro-ekonomicznych. François BARRET, AGPB przedstawiciel w COPA-COGECA grupa robocza zboża, rolnik w Eure i Loir (Beauce). Nicolas FERENCZI, Szef AGPB ds. Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Kopia Obraz 005
Polskich producentów zbóż reprezentowali przedstawiciele i eksperci branżowych organizacji: Krajowej Federacji Producentów Zbóż, Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.
25 listopada francuscy delagaci oraz przedstawiciele polskich zbożowców spotkali się w Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi ?Markiem Sawickim. Zebrani wymienili poglądy na temat głównych celów i instrumentów WPR. Podczas spotkania starano się wypracować wspólne stanowisko co do przyszłego kształtu WPR. Zarówno polscy jak i frncuscy rolnicy zgodzają się na:
-jedną politykę -europejską, a nie renacjonalizowaną,
-dopłaty równe dla wszystkich,
-dopłaty do hektara, a nie do rodzaju produkcji.
Rozmowy wspierał Alexandre Martinez radca ds. rolnictwa Ambasady Francji w Polsce.

Joanna Leśniewska

Komunikaty cenowe

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl