Komunikaty

PRODUKCJA ZBÓŻ W UNII EUROPEJSKIEJ

W raporcie Strategie Grains z listopada br. produkcja pszenicy miękkiej w Unii Europejskiej jest prognozowana na 149,8 mln ton, czyli o 300 tys. ton więcej w stosunku do szacunków z poprzedniego miesiąca. Oznacza to niewielki wzrost zbiorów w stosunku do zeszłego roku (149,1 mln ton). Z kolei szacunek zapotrzebowania na pszenicę dla producentów pasz został skorygowany w dół w porównaniu z poprzednim miesiącem - z 56 mln ton do 54,5 mln ton. Dodatkowo obniżono o 0,5 mln ton zapotrzebowanie na pszenicę ze strony przemysłu młynarskiego. Strategie Grains zredukowało także prognozę zbiorów kukurydzy o 200 tys. ton z powodu korekty dokonanej dla kilku krajów, powracając tym samym do prognozy z września w wysokości 57,3 mln ton. Oznacza to duży spadek unijnych zbiorów dla tego gatunku w porównaniu z rokiem 2014, gdzie odnotowano rekordowy poziom produkcji kukurydzy – 75,9 mln ton. Natomiast szacunek zbiorów jęczmienia pozostał bez zmian i wynosi 60,5 mln ton. Jest on bardzo zbliżony do zeszłorocznego wyniku wynoszącego 60,4 mln ton. 

 

 

Strategie Grains podwyższyła nieznacznie prognozę eksportu pszenicy miękkiej w Unii Europejskiej w tym sezonie, ze względu za zwiększone zapotrzebowanie z krajów Afryki Płn. - o 300 tys ton do 26,8 mln ton. Niemniej jednak oznacza to i tak mniejszy wynik w porównaniu do ubiegłego sezonu handlowego (32,5 mln ton).

Z kolei MARS (unijny zespół monitorujący uprawy) podniósł szacunki tegorocznych zbiorów kukurydzy oraz pszenicy miękkiej. W chwili obecnej prognozy dla kukurydzy wynoszą 6,47 t/ha (6,43 t/ha w poprzednim miesiącu). Wyniki plonowania w UE są jednak o 20,7% gorsze  niż w zeszłym roku (8,07 t/ha), a także o 8% niższe niż średnia pięcioletnia. Ponadto MARS podwyższył szacunek zbiorów pszenicy miękkiej w UE do 5,86 t/ha (5,81 t/ha we wrześniu tego roku). Porównując to z ubiegłym rokiem jest to plonowanie o 4,6% niższe, aczkolwiek o 3,4% wyższe w stosunku do średniej pięcioletniej. W niewielkim stopniu skorygowano plony jęczmienia z 4,65 t/ha do 4,63 t/ha (wynik z września br.). Jest to jednak wynik o 5,1% mniejszy w stosunku do zeszłego roku.

 

Komunikaty cenowe

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl