Komunikaty

PROGNOZA ZBIORÓW PSZENICY

W kwietniowym raporcie Strategie Grains podwyższył poprzednią prognozę tegorocznych zbiorów pszenicy miękkiej biorąc pod uwagę korzystne warunki pogodowe z 143,6 mln ton do 144,7 mln ton. Oznacza to jednak w dalszym ciągu zbiory o 4% niższe w ujęciu rok do roku. Korekta uwzględnia oczekiwania wyższego plonowania, co przełoży się na poprawę zbiorów przede wszystkim w Niemczech, Francji, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii – łącznie o 800 tys. ton, a także w Austrii, Szwecji, na Węgrzech, w Czechach i Słowacji – łącznie o 400 tys. ton.

Poza tym francuska firma analityczna podwyższyła przewidywaną produkcję jęczmienia w Unii do 60,5 mln ton z poprzednich 60,1 mln ton. Tak więc obecna prognoza dla tego gatunku jest bardzo zbliżona do zeszłorocznego wyniku w wysokości 60,8 mln ton. W okresie ostatniego miesiąca odnotowano sprzyjające warunki pogodowe dla upraw zbożowych, w tym opady deszczu, nieznacznie niższe od średniej temperatury w zachodniej Europie i wyższe od przeciętnej temperatury na wschodzie. Kondycja zbóż w UE jest generalnie dobra, z perspektywami dobrych plonów głównie we Francji, Niemczech oraz krajach położonych w środkowej i południowo-wschodniej części Europy. Sytuacja jest również zadowalająca w takich krajach jak Hiszpania, Włochy i kraje bałtyckie. Pewna doza niepewności pozostaje natomiast w przypadku upraw zbożowych w Polsce i Skandynawii. W większości zasiewy jęczmienia jarego w Unii zostały już ukończone, wyjątkiem są kraje północnej Europy. Siewy kukurydzy rozpoczęto w kwietniu na południu i w środkowej części Europy, w tym we Francji. Strategie Grains skorygowała prognozę tegorocznych zbiorów tego gatunku w Unii o 500 tys. ton do 63,4 mln ton, uwzględniając przede wszystkim rewizje szacunków areału w Niemczech, Grecji, Polsce, Chorwacji i Rumunii. Pomimo to prognozowane zbiory są w dalszym ciągu o 11% powyżej ubiegłorocznego wyniku.

Komunikaty cenowe

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl