Komunikaty

WARSZAWA STOLICĄ BIZNESU SPOŻYWCZEGO

Warszawa stała się prawdziwą stolicą międzynarodowego biznesu spożywczego dzięki Międzynarodowm Targom Żywności i Napojów WorldFood Warsaw. W wystawie wzięło udział 250 firm z 25 krajów świata jak również wielu zwiedzających i ekspertów z branży.

W uroczystym otwarciu targów uczestniczył Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zbigniew Babalski, Prezes Agencji Rynku Rolnego Łukasz Hołubowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski oraz organizatorzy – Dyrektor targów Agnieszka Szpaderska oraz Anatoly Sushin - Dyrektor sektora żywności i opakowań w Grupie ITE Anatoly Sushon. 

Wszyscy uczestnicy otwarcia zgodnie podkreślali, że polski sektor rolno-spożywczy ma ogromny potencjał produkcyjny i eksportowy. Targi, takie jak WorldFood, służą nawiązywaniu kontaktów biznesowych i zdobywaniu nowych partnerów i rynków zbytu.

Tematyka eksportowa była poruszana przez cały pierwszy dzień wystawy. Pierwsza dyskusja dotycząca karuzeli podatkowej dotykającej sektor spożywczy została zorganizowana przez Kancelarię Brokerską Asysta z udziałem: Tomasza Kassela z PricewaterhouseCoopers, Adama Zdanowskiego z ZM Wierzejki, Sławomira Pawłowskiego z CSU Słowianka oraz moderatora – Pawła Ochwata z Kancelarii Brokerskiej ASYSTA. 

Tomasz Kassel reprezentujący firmę doradczą PricewaterhouseCoopers przedstawił mechanizmy działania tzw. karuzeli podatkowej służącej wyłudzeniu podatku VAT. Proceder polega na przeprowadzeniu  transakcji sprzedaży tego samego towaru pomiędzy podmiotami działającymi w różnych krajach i wykorzystaniu prawa do zwrotu podatku VAT przy jednoczesnym zaniechaniu płatności podatku należnego. Problem polega na tym, że w łańcuchu transakcji z udziałem przestępczych - specjalnie przygotowanych prawnie firm, włączane mogą być podmioty działające legalnie. W ten sposób przestępcy wydłużają łańcuszek uczestników karuzeli, co służy maskowaniu procederu. Inwencja przestępców sprawia, iż żadnej branży nie można uznać jako wolnej od tego ryzyka. O ile początkowo wiązano je głównie z obrotem paliwem czy stalą, o tyle dzisiaj wiemy, iż podobnie można wykorzystać olej jadalny, cukier czy nawet półtusze wieprzowe.

Następna dyskusja poświęcona została barierom ograniczającym eksport rolno-spożywczy, a jej organizatorem była Polska Federacja Producentów Żywności. Wśród uczestników byli obecni: Dyrektor Generalny Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska Andrzej Czernek, Poseł do Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski, Prezes Związku Polskie Mięso Witold Choiński oraz Prezes Stowarzyszenia Polska Wódka Andrzej Szumowski, natomiast moderatorem była Michalina Szczepańska z Pulsu Biznesu. Wedle ekspertów istnieje kilka metod przeciwdziałania bądź ograniczania funkcjonowania barier pozataryfowych. Pierwszą są szeroko pojmowane działania informacyjne i rozwiązania prawne. Europoseł Siekierski podkreślił, że za politykę handlową Unii Europejskiej odpowiada Komisja Europejska i to ona powinna interweniować na rynku, a każda ze stron traci na podejściu: jak oni nam, tak my im. Drugim ze sposobów walki z barierami ograniczającymi eksport jest promocja, zarówno na rynku krajowym, unijnym, jak również w krajach trzecich. „Najsilniejsze bariery, jakie panują obecnie dotyczą mentalności i stereotypów, którymi kierują się konsumenci. Fundacja Teraz Polska od początku swojej działalności pokazuje, że polskie produkty są tak samo dobre jak zagraniczne” – poinformował Andrzej Czernek. Z kolei Prezes Andrzej Szumowski stwierdził, że potrzebujemy wizji i strategiispójnej promocji. 

Według ekspertów istotny jest także patriotyzm konsumencki, który zdecydowanie różni się od nacjonalizmu konsumenckiego. Nie powinniśmy mówić, że produkty zagraniczne są gorsze. Ale stale należy podkreślać, że kupując polską żywność wspieramy krajową gospodarkę. 

Ostatni panel dyskusyjny w pierwszym dniu targów został zorganizowany przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego. Wśród osób uczetniczących byli: Prezes UPEMI Wiesław Różański, PrezesKrajowej Rady Drobiarstwa Rajmund Paczkowski, Marek Czerniej z Food Service oraz Adam Zdanowski z ZM Wierzejki. Eksperci określili m.in. priorytety i wyzwania, jakie czekają sektor mięsny w naszym kraju. 

www.worldfood.pl

Komunikaty cenowe

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl