Komunikaty

PROJEKT USTAWY O INSPEKCJI ŻYWNOŚCI

Jak podaje biuro prasowe, klub parlamentarny Kukiz'15 złożył projekt ustawy o Inspekcji Żywności. Ma on na celu powołanie jednej Inspekcji Żywności w miejsce rozproszonych trzech instytucji kontrolujących oraz połącznie dziewięciu instytutów badawczych pracujących zarówno dla polskich rolników jak i producentów żywności. Wg klubu ustawa zmniejszy biurokrację, zracjonalizuje zatrudnienie, zredukuje liczbę kontroli jak również kosztów utrzymania administracji - łącznie ponad 7,3mln zł. oszczędności.

 

Pierwsza instytucja to Inspekcja Żywności bezpośrednio podlegająca Prezesowi Rady Ministrów i ma łączyć obecnie istniejace struktury Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Artykułów Rolno - Spożywczych, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz części Państwowej Ispekcji Sanitarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska i Inspekcji Handlowej.

Kukiz'15 przewiduje także stworzenie Polskiego Instytutu Żywności, który byłby podmiotem badawczym nadzorowanym przez Prezesa Rady Ministrów. Instytut miałby przejąć obowiązki następujących jednostek: Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Morskiego Instytutu Rybackiego, Państwowego Instytutu Weterynaryjnego, Instytutu Żywności i Żywienia, Instytutu Ochrony Roślin; Instytutu Zootechniki i Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Jak zapowiada Kukiz'15 projekt łączący 9 instytutów badawczych i 3 inspekcje to pierwszy krok w ramach przeglądu instytucji. 

Komunikaty cenowe

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl