Komunikaty

SYTUACJA RYNKU ZBÓŻ NA ŚWIECIE

Na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 27 lipca Ministerstwo przedstawiło także krótki opis sytuacji na rynku światowym zbóż.

Według informacji FAPA bilans zbóż w UE będzie nadwyżkowy. Komisja Europejska (wg raportu z końca czerwca br.) podaje, że unijna produkcja zbożowa w sezonie 2016/2017 wyniesie 312,794 mln ton, czyli o 0,8% więcej niż w sezonie ubiegłorocznym. Wzrost ma przede wszystkim dotyczyć zbóż paszowych (z 150,179 mln ton do 159,436 mln ton), w tym głównie kukurydzy. Dodatkowo KE prognozuje spadek eksportu zbóż w tym sezonie do 43,8 mln ton, co oznacza 15% mniej niż w poprzednim roku.

Z uwagi na wysokie zbiory w rejonie Morza Czarnego, w tym głównie Rosji, bieżący sezon będzie istotny ze względu na silną konkurencję o kluczowe rynki zbytu. Z oficjalnych prognoz wynika, że zbiory zbóż w Rosji w tym sezonie mogą wynieść 110 mln ton, z kolei jak podaje SovEcon 108,8 mln ton (pszenicy 66,1 mln ton). To wszystko będzie wpływać zniżkowo na sytuacje cenową zbóż.

Komunikaty cenowe

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl