Komunikaty

PONAD 3,2 MLD ZŁ ZALICZEK WYPŁACONYCH PRZEZ ARIMR

Jak podaje ARiMR od 17 do 30 listopada 2016r. wypłacane są zaliczki na poczet tegorocznych płatności bezpośrednich. Zaliczki otrzymają wszyscy rolnicy, którzy spełnili warunki do ich przyznania. Do dnia 31 października ARiMR przyznała około 540tys. rolnikom ponad 3,2mld zł. Dodatkowo w ramach tegorocznych dopłat ONW trafiło 287mln zł oraz 19,76mln zł z płatności rolnośrodowiskowych za rok 2016. Ponadto po raz pierwszy ARiMR wypłaca zaliczki na poczet płatności bezpośrednich w wysokości 70% kwoty dopłat. Do końca października rolnicy otrzymają ponad 3 mld zł, zaś do końca listopada ok. 9,5mld zł z tego tytułu. Jak informuje ARiMR uruchamiany jest także po raz pierwszy w tym okresie system informatyczny i księgowy, aby zapewnić wypłacenie zaliczek wszystkim rolnikom.

Źródło: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-rozpoczela-wyplate-zaliczek-w-ramach-doplat-bezposrednich-za-2016-r.html

Komunikaty cenowe

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl