Komunikaty

ZIMOWE KONFERENCJE SYNGENTY 2017

31 stycznia 2017 roku rozpocznie się cykl Konferencji Zimowych organizowanych przez firmę Syngenta, na których odbędzie się prezentacja zintegrowanej oferty dla upraw polowych. Produdentów zbóż z pewnością zainteresują nowości herbicydowe i sposoby regulacji wzrostu zbóż. Dla rzepaku zostaną zaprezentowane nowe odmiany hybrydowe oraz sprawdzone rozwiązania do regulacji łanu i ochrony fungicydowej. Będzie także mowa o tym, jak skutecznie zwalczać problem chwastnicy w kukurydzy.

W programie, jak co roku, nie zabraknie wykładów specjalistów, merytorycznych pytań do ekspertów oraz mniej formalnych rozmówy na tematy związane z branżą rolniczą. Będzie również okazja do wzięcia udziału w loterii konferencyjnej. Gamę rozwiązań związanych z rolnictwem precyzyjnym przedstawi firma Kverneland.

Patronat medialny nad wydarzeniami objął miesięcznik Farmer oraz portal farmer.pl 

Czytaj więcej...

ZMIANY W PRAWIE

W tym tygodniu - 6 grudnia - zostały podpisane przez Prezydenta Andrzeja Dudę poniższe ustawy:

1. Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak podaje strona www.prezydent.pl celem ustawy jest wprowadzenie szeregu zmian w działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i zasadach dotyczących przyznawania pomocy finansowej przez Agencję. Zmiany te dotyczą:

- wprowadzenia możliwości upoważnienia przez kierowników jednostek organizacyjnych Agencji pracowników innych jednostek do załatwiania spraw w ich imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń;

Czytaj więcej...

INFORMACJA ARR WS. GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH

Jak podaje Agencja Rynku Rolnego 18 grudnia 2016 r. mija ostateczny termin na składanie wniosków o potwierdzenie spełniania warunków uznania przez grupy producentów rolnych wpisane do rejestru grup producentów rolnych prowadzonego przez Dyrektora OT ARR właściwego ze względu na siedzibę grupy.

Czytaj więcej...

DO 500 TYS. ZŁ NA ROZWÓJ USŁUG ROLNICZYCH

Od 31 października do 29 listopada br. w regionalnych oddziałach ARiMR można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej na "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych", które finansowane są ze środków PROW 2014-2020.

O wsparcie może się ubiegać osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub spółka cywilna, która świadczy usługi dla gospodarstw rolnych w ramach określonych kodów PKD.

Czytaj więcej...

PONAD 3,2 MLD ZŁ ZALICZEK WYPŁACONYCH PRZEZ ARIMR

Jak podaje ARiMR od 17 do 30 listopada 2016r. wypłacane są zaliczki na poczet tegorocznych płatności bezpośrednich. Zaliczki otrzymają wszyscy rolnicy, którzy spełnili warunki do ich przyznania. Do dnia 31 października ARiMR przyznała około 540tys. rolnikom ponad 3,2mld zł. Dodatkowo w ramach tegorocznych dopłat ONW trafiło 287mln zł oraz 19,76mln zł z płatności rolnośrodowiskowych za rok 2016. Ponadto po raz pierwszy ARiMR wypłaca zaliczki na poczet płatności bezpośrednich w wysokości 70% kwoty dopłat. Do końca października rolnicy otrzymają ponad 3 mld zł, zaś do końca listopada ok. 9,5mld zł z tego tytułu. Jak informuje ARiMR uruchamiany jest także po raz pierwszy w tym okresie system informatyczny i księgowy, aby zapewnić wypłacenie zaliczek wszystkim rolnikom.

Źródło: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-rozpoczela-wyplate-zaliczek-w-ramach-doplat-bezposrednich-za-2016-r.html

SZACUNKI ZBIORÓW ZBÓŻ NA ŚWIECIE

Według informacji FranceAgriMer tegoroczne szacunki zbóż dla Fracji zostały obniżone o 500 tys. ton (do 28mln ton). Oznacza to o 31,5% niższe zbiory niż rok wcześniej. Zapasy końcowe obniżą się z 3,3mln ton pod koniec zeszłego sezonu do 2,4mln ton. Dodatkowo zmniejszyła się sprzedaż zagraniczna w stosunku z poprzednim sezonem o 62,8% do 12,6mln ton.

Czytaj więcej...

Komunikaty cenowe

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl