Komunikaty

DO 500 TYS. ZŁ NA ROZWÓJ USŁUG ROLNICZYCH

Od 31 października do 29 listopada br. w regionalnych oddziałach ARiMR można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej na "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych", które finansowane są ze środków PROW 2014-2020.

O wsparcie może się ubiegać osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub spółka cywilna, która świadczy usługi dla gospodarstw rolnych w ramach określonych kodów PKD.

Czytaj więcej...

PONAD 3,2 MLD ZŁ ZALICZEK WYPŁACONYCH PRZEZ ARIMR

Jak podaje ARiMR od 17 do 30 listopada 2016r. wypłacane są zaliczki na poczet tegorocznych płatności bezpośrednich. Zaliczki otrzymają wszyscy rolnicy, którzy spełnili warunki do ich przyznania. Do dnia 31 października ARiMR przyznała około 540tys. rolnikom ponad 3,2mld zł. Dodatkowo w ramach tegorocznych dopłat ONW trafiło 287mln zł oraz 19,76mln zł z płatności rolnośrodowiskowych za rok 2016. Ponadto po raz pierwszy ARiMR wypłaca zaliczki na poczet płatności bezpośrednich w wysokości 70% kwoty dopłat. Do końca października rolnicy otrzymają ponad 3 mld zł, zaś do końca listopada ok. 9,5mld zł z tego tytułu. Jak informuje ARiMR uruchamiany jest także po raz pierwszy w tym okresie system informatyczny i księgowy, aby zapewnić wypłacenie zaliczek wszystkim rolnikom.

Źródło: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-rozpoczela-wyplate-zaliczek-w-ramach-doplat-bezposrednich-za-2016-r.html

SZACUNKI ZBIORÓW ZBÓŻ NA ŚWIECIE

Według informacji FranceAgriMer tegoroczne szacunki zbóż dla Fracji zostały obniżone o 500 tys. ton (do 28mln ton). Oznacza to o 31,5% niższe zbiory niż rok wcześniej. Zapasy końcowe obniżą się z 3,3mln ton pod koniec zeszłego sezonu do 2,4mln ton. Dodatkowo zmniejszyła się sprzedaż zagraniczna w stosunku z poprzednim sezonem o 62,8% do 12,6mln ton.

Czytaj więcej...

PROGNOZA ŚWIATOWEJ PRODUKCJI ZBÓŻ WG FAO

Według prognozy FAO w 2016r. produkcja światowa zbóż ma wzrosnąć o 1,5% (lub 38 mln ton) osiągając nowy rekord 2 569 mln ton. Aktualne prognozy FAO podają o 3 mln wyższą produkcję niż jeszcze we wrześniu (jednak większość korekt dotyczy pszenicy i ryżu).

W przypadku pszenicy światowa produkcja w 2016r. przekroczy o 1,2% rekord z 2015r. głównie ze względu na wzrost w Stanach Zjednoczonych, Rosji i Indiach.

Z kolei produkcja zbóż paszowych zwiększy się o 1,8% w porównaniu do roku poprzedniego dzięki USA, Argentynie i Indiom.

Jeśli chodzi o spożycie zbóż ogółem wzrośnie ono o 1,6% do 2 560 mln ton w 2016r.

Źródło: www.fao.org

KOALICJA NA RZECZ BIOPALIW - KOMUNIKAT PRASOWY

Koalicja Na Rzecz Biopaliw: biopaliwa odgrywają ważną rolą w stabilizacji i likwidacji dysparytetu dochodów rolniczych.

10 sierpnia 2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie Koalicji Na Rzecz Biopaliw skupiającej organizacje branżowe reprezentujące wszystkie etapy łańcucha wytwórczego biokomponentów w Polsce. W związku z zapowiadaną przez Ministerstwo Energii nowelizacją ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych mającą na celu wdrożenie do prawodawstwa krajowego nowych przepisów europejskich zmieniających ścieżkę dojścia do celu 10% energii odnawialnej w transporcie w 2020 roku, Koalicja Na Rzecz Biopaliw podkreśla pozytywną rolę sektora dla stabilizacji sytuacji w rolnictwie i rozwoju obszarów wiejskich wskazując jednocześnie na konieczność wspierania branży biopaliw odpowiednimi rozwiązanymi prawnymi wobec nowych wyzwań rynkowych i środowiskowych.

Czytaj więcej...

POSIEDZENIE KOMISJI WS. INFORMACJI MINISTRA NT. AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU ZBÓŻ W POLSCE

Na wczorajszym posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Senacie (27 lipca br.) przedstawiono informację Ministra Rolnictwa na temat aktualnej sytuacji na rynku zbóż. Komisji Senackiej przewodniczył Pan Senator Jerzy Chróścikowski. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentowała Pani Podsekretarz Stanu Ewa Lech oraz Dyrektor Departamentu Rynków Rolnych Pan Waldemar Sochaczewski.

Na spotkaniu omówiono sezon poprzedni jak również bieżący w oparciu o dane IERiGŻ. Wedle uzyskanych informacji zbiory zbóż ogółem w 2015r. oceniono na ok. 28,0mln ton, czyli o 12,3% mniej niż w rekordowym roku 2014. Powierzchnia uprawy zbóż ogółem w minionym roku wynosiła ponad 7,5 mln ha. Szacowane plony zbóż ogółem wyniosły 3,7 t/ha, czyli o 12,,6% mniej niż w roku 2014.

Czytaj więcej...

Komunikaty cenowe

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl