Komunikaty

KOALICJA NA RZECZ BIOPALIW - KOMUNIKAT PRASOWY

Koalicja Na Rzecz Biopaliw: biopaliwa odgrywają ważną rolą w stabilizacji i likwidacji dysparytetu dochodów rolniczych.

10 sierpnia 2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie Koalicji Na Rzecz Biopaliw skupiającej organizacje branżowe reprezentujące wszystkie etapy łańcucha wytwórczego biokomponentów w Polsce. W związku z zapowiadaną przez Ministerstwo Energii nowelizacją ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych mającą na celu wdrożenie do prawodawstwa krajowego nowych przepisów europejskich zmieniających ścieżkę dojścia do celu 10% energii odnawialnej w transporcie w 2020 roku, Koalicja Na Rzecz Biopaliw podkreśla pozytywną rolę sektora dla stabilizacji sytuacji w rolnictwie i rozwoju obszarów wiejskich wskazując jednocześnie na konieczność wspierania branży biopaliw odpowiednimi rozwiązanymi prawnymi wobec nowych wyzwań rynkowych i środowiskowych.

Czytaj więcej...

POSIEDZENIE KOMISJI WS. INFORMACJI MINISTRA NT. AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU ZBÓŻ W POLSCE

Na wczorajszym posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Senacie (27 lipca br.) przedstawiono informację Ministra Rolnictwa na temat aktualnej sytuacji na rynku zbóż. Komisji Senackiej przewodniczył Pan Senator Jerzy Chróścikowski. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentowała Pani Podsekretarz Stanu Ewa Lech oraz Dyrektor Departamentu Rynków Rolnych Pan Waldemar Sochaczewski.

Na spotkaniu omówiono sezon poprzedni jak również bieżący w oparciu o dane IERiGŻ. Wedle uzyskanych informacji zbiory zbóż ogółem w 2015r. oceniono na ok. 28,0mln ton, czyli o 12,3% mniej niż w rekordowym roku 2014. Powierzchnia uprawy zbóż ogółem w minionym roku wynosiła ponad 7,5 mln ha. Szacowane plony zbóż ogółem wyniosły 3,7 t/ha, czyli o 12,,6% mniej niż w roku 2014.

Czytaj więcej...

SYTUACJA RYNKU ZBÓŻ NA ŚWIECIE

Na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 27 lipca Ministerstwo przedstawiło także krótki opis sytuacji na rynku światowym zbóż.

Według informacji FAPA bilans zbóż w UE będzie nadwyżkowy. Komisja Europejska (wg raportu z końca czerwca br.) podaje, że unijna produkcja zbożowa w sezonie 2016/2017 wyniesie 312,794 mln ton, czyli o 0,8% więcej niż w sezonie ubiegłorocznym. Wzrost ma przede wszystkim dotyczyć zbóż paszowych (z 150,179 mln ton do 159,436 mln ton), w tym głównie kukurydzy. Dodatkowo KE prognozuje spadek eksportu zbóż w tym sezonie do 43,8 mln ton, co oznacza 15% mniej niż w poprzednim roku.

Z uwagi na wysokie zbiory w rejonie Morza Czarnego, w tym głównie Rosji, bieżący sezon będzie istotny ze względu na silną konkurencję o kluczowe rynki zbytu. Z oficjalnych prognoz wynika, że zbiory zbóż w Rosji w tym sezonie mogą wynieść 110 mln ton, z kolei jak podaje SovEcon 108,8 mln ton (pszenicy 66,1 mln ton). To wszystko będzie wpływać zniżkowo na sytuacje cenową zbóż.

PROJEKT USTAWY O INSPEKCJI ŻYWNOŚCI

Jak podaje biuro prasowe, klub parlamentarny Kukiz'15 złożył projekt ustawy o Inspekcji Żywności. Ma on na celu powołanie jednej Inspekcji Żywności w miejsce rozproszonych trzech instytucji kontrolujących oraz połącznie dziewięciu instytutów badawczych pracujących zarówno dla polskich rolników jak i producentów żywności. Wg klubu ustawa zmniejszy biurokrację, zracjonalizuje zatrudnienie, zredukuje liczbę kontroli jak również kosztów utrzymania administracji - łącznie ponad 7,3mln zł. oszczędności.

Czytaj więcej...

SPOTKANIE Z WICENEGOCJATOREM UE DS. NEGOCJACJI TTIP

Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Przedstawicielstwem KE w Polsce oraz Krajową Izbą Gospodarczą organizuje spotkanie przedstawicieli przemysłu z Panem Hiddo Houbenem, Wicenegocjatorem UE ds. TTIP.

Spotkanie odbędzie się 9 czerwca br. w godz. 9:00 – 12:00.

Podczas spotkania przedstawiciel KE przedstawi stan spraw negocjacji TTIP i będzie odpowiadał na pytania zadawane przez przedstawicieli przemysłu.

W spotkaniu będą mogli wziąć udział również przedstawiciele sektora rolno-spożywczego.

Chętni do wzięcia udziału powinni przesłać imienne zgłoszenia na adres: eksporter@arr.gov.pl do 13 maja br.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, prośba o zgłaszanie jednej osoby reprezentującej organizację/firmę.

MISJA GOSPODARCZA BELAGRO 2016

W terminie od 6 do 11 czerwca 2016 roku odbędzie się  w Misja Gospodarcza na Białoruś w ramach Międzynarodowych Targów Rolniczych "BELAGRO 2016" oraz Białoruskiego Tygodnia Rolnictwa.

W programie Misji Gospodarczej:

1. Udział w Targach w postaci wystawcy na stoisku Krajowym i zwiedzającego 

2. Wizyta w przedsiębiorstwach branżowych w Obwodzie Brzeskim i Grodzieńskim

3. Spotkanie z białoruskimi przedsiębiorcami w ramach Giełdy kontaktów biznesowych (B2B)

4. Spotkanie z przedstawicielami władz i organizacji okołobiznesowych

5. Nawiązanie kontaktów z przedstawicielami biznesu innych krajów

6. Program kulturowo-turystyczny

Czytaj więcej...

Komunikaty cenowe

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl