Komunikaty

PROGNOZA ZBIORÓW PSZENICY

W kwietniowym raporcie Strategie Grains podwyższył poprzednią prognozę tegorocznych zbiorów pszenicy miękkiej biorąc pod uwagę korzystne warunki pogodowe z 143,6 mln ton do 144,7 mln ton. Oznacza to jednak w dalszym ciągu zbiory o 4% niższe w ujęciu rok do roku. Korekta uwzględnia oczekiwania wyższego plonowania, co przełoży się na poprawę zbiorów przede wszystkim w Niemczech, Francji, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii – łącznie o 800 tys. ton, a także w Austrii, Szwecji, na Węgrzech, w Czechach i Słowacji – łącznie o 400 tys. ton.

Czytaj więcej...

PRODUKCJA ZBÓŻ W UE - GRUDNIOWY RAPORT

Według prognoz Copa-Cogeca unijna produkcja zbóż w 2016r. będzie wyższa niż w bieżącym sezonie. Spowodowane jest to lepszymi plonami oraz zwiększoną powierzchnią upraw.

Spodziewany jest głównie wzrost produkcji kukurydzy. Szacunek przyszłorocznych plonów wynosi 65,098 mln ton, co oznacza 15% wzrost w stosunku do tego roku (56,584 mln ton).  

Zbiory pszenicy miękkiej w 2016r. mają być jednak niższe o 3,1% w ujęciu rok do roku w wysokości 144,088 mln ton.

Podobnie prognozuje się dla jęczmienia i durum, dla których unijna produkcja ma być mniejsza odpowiednio o 2,2% do 58,11 mln ton i o 4,3%  do 7,726 mln ton. Jak podaje Copa-Cogeca łaczna unijna produkcja zbóż w sezonie 2015/2016 wyniesie 307,27 mln ton w porównaniu do 304,808 mln ton w tym sezonie.

Czytaj więcej...

PRODUKCJA ZBÓŻ - GRUDNIOWY RAPORT USDA

W grudniowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA):

  • Produkcja pszenicy w sezonie 2015/16 prognozowana jest na 734,9 mln ton. W sezonie 2014/15 produkcja została oszacowana na 725,3 mln ton wobec 715,3 mln ton sezon wcześniej.
  • Produkcja zbóż paszowych w sezonie 2015/16 prognozowana jest na 1268,6 mln ton. W sezonie 2014/15 oceniono na 1297,0 mln ton wobec 1281,0 mln ton w poprzednim sezonie.
  • Produkcja jęczmienia w sezonie 2015/16 prognozowana jest na 145,2 mln ton. W sezonie 2014/15 została oszacowana na 141,2 mln ton wobec 144,5 mln ton sezon wcześniej.
  • Produkcja owsa w sezonie 2015/16 prognozowana jest na 22,5 mln ton. W sezonie 2014/15 produkcja została oszacowana na 22,3 mln ton wobec 23,5 mln ton sezon wcześniej.
  • Produkcja żyta w sezonie 2015/16 prognozowana jest na 13,2 mln ton. W sezonie 2014/15 produkcja została oszacowana na 14,6 mln ton wobec 15,8 mln ton sezon wcześniej.

Czytaj więcej...

PRODUKCJA ZBÓŻ W UNII EUROPEJSKIEJ

W raporcie Strategie Grains z listopada br. produkcja pszenicy miękkiej w Unii Europejskiej jest prognozowana na 149,8 mln ton, czyli o 300 tys. ton więcej w stosunku do szacunków z poprzedniego miesiąca. Oznacza to niewielki wzrost zbiorów w stosunku do zeszłego roku (149,1 mln ton). Z kolei szacunek zapotrzebowania na pszenicę dla producentów pasz został skorygowany w dół w porównaniu z poprzednim miesiącem - z 56 mln ton do 54,5 mln ton. Dodatkowo obniżono o 0,5 mln ton zapotrzebowanie na pszenicę ze strony przemysłu młynarskiego. Strategie Grains zredukowało także prognozę zbiorów kukurydzy o 200 tys. ton z powodu korekty dokonanej dla kilku krajów, powracając tym samym do prognozy z września w wysokości 57,3 mln ton. Oznacza to duży spadek unijnych zbiorów dla tego gatunku w porównaniu z rokiem 2014, gdzie odnotowano rekordowy poziom produkcji kukurydzy – 75,9 mln ton. Natomiast szacunek zbiorów jęczmienia pozostał bez zmian i wynosi 60,5 mln ton. Jest on bardzo zbliżony do zeszłorocznego wyniku wynoszącego 60,4 mln ton. 

 

Czytaj więcej...

PRODUKCJA ZBÓŻ NA ŚWIECIE

Z listopadowego raportu Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA):

  • Produkcja pszenicy w sezonie 2015/16 prognozowana jest na 733,0 mln ton. W sezonie 2014/15 produkcja została oszacowana na 725,1 mln ton wobec 715,1 mln ton sezon wcześniej.
  • Produkcja zbóż paszowych w sezonie 2015/16 prognozowana jest na 1269,6 mln ton. W sezonie 2014/15 oceniono na 1297,0 mln ton wobec 1281,1 mln ton w poprzednim sezonie.
  • Produkcja jęczmienia w sezonie 2015/16 prognozowana jest na 144,8 mln ton. W sezonie 2014/15 została oszacowana na 141,2 mln ton wobec 144,5 mln ton sezon wcześniej.
  • Produkcja owsa w sezonie 2015/16 prognozowana jest na 22,8 mln ton. W sezonie 2014/15 produkcja została oszacowana na 22,4 mln ton wobec 23,5 mln ton sezon wcześniej.
  • Produkcja żyta w sezonie 2015/16 prognozowana jest na 13,3 mln ton. W sezonie 2014/15 produkcja została oszacowana na 14,6 mln ton wobec 15,8 mln ton sezon wcześniej.

 

 

W listopadowym raporcie USDA podwyższył prognozę światowych zbiorów zbóż ogółem – z 2 474 mln ton do 2 476 mln ton. Korekty dokonano przede wszystkim dla zbóż paszowych – z wcześniejszych 1 267 mln ton do 1 270 mln ton, pozostawiając bez większych zmian szacunek globalnej produkcji pszenicy, w wysokości 733 mln ton. 

Prognozowana przez rolników w czerwcu cena za pszenicę konsumpcyjną w żniwa 2013

Prognozowana przez rolników w czerwcu cena za pszenicę konsumpcyjną w żniwa 2013

Czytaj więcej...

Komunikaty cenowe

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl