Komunikaty

Propozycje zmian w systemie krajowych uzupełniających płatności obszarowych

16 października 2009 w budynku MRiRW odbyło się spotkanie konsultacyjne, którego celem było omówienie sposobu przyznawania krajowych płatności uzupełniających w Sektorze I. Sektor ten obejmuje grupę upraw podstawowych tj. zboża, rośliny: oleiste, wysokobiałkowe, strączkowe. W spotkaniu ze strony MRiRW uczestniczyli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Marek Sawicki, Radca Generalny ? Zofia Krzyżanowska oraz Dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich ? Joanna Czapla. Krajową Federację Producentów Zbóż na spotkaniu reprezentowali Jerzy Hławiczka i Joanna Leśniewska. MRiRW przedstawiło dwa warianty zmian w zakresie płatności uzupełniających:

Czytaj więcej...

Ministerstwo Rolnictwa o zbożach na cele energetyczne

Przedstawiamy Państwu pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoku Wsi z 15 października 2009 roku będące odpowiedzią na zapytanie Krajowej Federacji Producentów Zbóż odnośnie możliwości wykorzystania ziarna zbóż na cele energetyczne.

Czytaj więcej...

Sprzeciw KFPZ wobec braku możliwości uzyskania świadectwa pochodzenia energii odnawialnej wytworzonej w wyniku procesu spalania zbóż.

Poniżej przedstawiamy pismo jakie Krajowa Federacja Producentów Zbóż wystosowała 6 października 2009 roku do Urzędu Regulacji Energetyki.

Czytaj więcej...

Komunikaty cenowe

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl